Paichl Přemysl publikace

 


Ex libris

Lepra v Plzni

Lokomotivy

Nemocnice v Plzni

Papír

Pivo

Pošta

Stomatologie

Tiskařství

Turistika

Vojenská medicina Plzně

Prehistorie plzeňských vysokých škol

Známky

 

A. Tištěné publikace 1957- 2004 (Printed publications)      

                                I Medicína

  1. Knihy  a skripta (Books and Textbooks) 75

b.   Medicínské časopisy  ( Medical papers,, Proceedings) 31

                        II. Kybernetika, počítače      

a.      Knihy a skripta (Books and textbooks)   7

b    Film 1

c    Časopisy, ( Papers,, Proceedings) 96

                        III.Historie (History)

a. Rodokmen (Ancestry)     2

b. Plzeň (City Plzeň 4

c.Medicina (Medicine) 32

d. Jiné (Another) 5

                  IV. Dodatek (Addendum)   3

I. Medicína

a. Knihy  a skripta (Books and Textbooks)  1-75

1.Paichl,P.: Onemocněné střevními hlísty. Čtení pro zdravé a nemocné, sv. 7, KÚZO Plzeň, 1957, s. 1 -8 ,

                FARMAKOTERAPIE VNITŘNÍCH CHOROB ( Pharmacotherapy of internal diseases) . Kolektiv autorů, Bobek,K. (Red.) : Učební texty vysokých škol, vyd.I., SPN, Praha, 1960.

2.Paichl,P.: Choroby žaludku a střev. s. 81-85,

3.Paichl,P.: Choroby žaludku a střev. s. 83-92,  In Kolektiv autorů .  Bobek,K. a spol.: Farmakoterapie vnitřních chorob. Plzeň. lék.Sborn.,Suppl. 1, 1961.

 Bobek,K. a spol.:Farmakoterapie vnitřních chorob.  I. vyd. SZdN, Praha 1964,

4. Paichl,P.: Choroby ústrojí zažívacího. s. 83 – 92

5. Paichl, P.: Choroby trávicího ústrojí s. 181-183,

6. Paichl, P.: Choroby jícnu. 183 – 187,

7. Paichl, P.: Choroby žaludku. 187 – 204,

8. Paichl, P.:Choroby střev a řiti. 304 –321,

9. Paichl, P.: Neoperovatelné zhoubné nádory trávicího ústrojí. 221-222,

10.Paichl, P.: Střevní parasitární onemocnění. 226 – 235,

Bobek, K. a spol. : Farmakoterapie vnitřních chorob. II. upravené vyd. SZdN, Praha 1967. s. 1 – 475,

11. – 17. Ibidem , 181 – 234,

ZÁKLADY DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKY VNITŘNÍCH CHOROB (The Base of Differential Diagnosis of Internal Diseases) Bobek a spol.. I. vyd., SZdN, Praha, 1963, 390 s.

18. Paichl,P.: Bolesti břicha,Ibidem s. 67-77,

19. Paichl,P.: Zvracení., Ibidem, s. 140-150,

20. Paichl,P.: Zvracení krve. Ibidem, s. 150-156,

21. Paichl,P.: Vleklý průjem. Ibidem, s. 156-166.

22..Paichl,P.: Krvavá stolice. Ibidem, 166-172,

23. Paichl,P.:Rejstřík. s. 373-390,

Bobek a spol. : Základy diferenciál ní diagnostiky vnitřních chorob. II. vyd., SZdN, Praha, 1965, 438 s.+ tabulky,

24. –29. Ibidem, s.72 – 87, 158 –194, 418 439 ,

 

VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ  PRO STOMATOLOGY ( Internal Medicine for Stomatologists) Bobek,K., Černík,L., Tomší, F.: Vnitřní lékařství pro stomatology. Učební texty vysokých škol, I. vyd. , SPN Praha, 1964,

30.-Paichl,P.: Střevní parazitární onemocnění, Ibidem  s. 209-222,

31. Paichl,P.: Iatrogenní poruchy zdraví. s. 344-354,

Čepelák V. a kolektiv : Vnitřní lékařství pro stomatology. Učební texty vysokých škol. I. vyd. SPN, Praha, 1975,

32.Paichl, P.:Choroby trávicího ústrojí. , s. 1 – 37,

 

                ÚČELNÉ VYŠETŘOVÁNÍ  VE VNITŘNÍM LÉKAŘSTVÍ           (The useful  examination in internal medicine) Bobek,K.: Účelné vyšetřování ve vnitřním lékařství. Část obecná. Učební texty vysokých škol. I. vyd., SPN, Praha 1965, s. 112.

33. Paichl,P.: Fyzikální vyšetřovací metody břicha, Ibidem, s. 30-33,

34. Paichl,P.: Choroby trávicího ústrojí, Ibidem s. 52-65.

35. Paichl,P.: Endoskopická vyšetření, Ibidem, s. 100-103.           

36. Paichl,P.: Histologická vyšetření, Ibidem, 106-108,

37. Paichl,P.: Klinická cytodiagnostika, Ibidem, s. 108-112,

Bobek, K. a spol. : Účelné vyšetřování ve vnitřním lékařství. Část speciální.Učební texty vysokých škol. I. vyd. SPN, Praha 1965. s. 148 ,

38. Paichl, P.: Choroby trávicího ústrojí. Ibidem, s. 52 – 72,

KANDIDÁTSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE  ((Candidate medical science dissertation) na téma " Iatropatogenie ve vnitřním lékařství" (Iatropathogeny in internal medicine )

39. Paichl,P.: Iatropatogenie ve vnitřním lékařství. Kandidátská disertační práce, LF UK, Plzeň, 27.6.1967, s. 1 - 276.

40. Paichl, P.: Iatropatogenie ve vnitřním lékařství . Plzeň. lék. Sborn. 31, 1968, 65 – 101,       

NÁHLÉ PŘÍHODY V INTERNÍ MEDICINĚ  (Sudden Accidents in Internal Medicine). Sova,J. a kol. Náhlé příhody v interní medicíně. I. vyd. Učební texty vysokých škol. SPN, Praha 1967.118 s.

41. Paichl,P.:Akutní dyspepsie alimentárního původu,Ibidem  s. 45-51,

42. Paichl,P.: Prudké gastrointestinální krvácení,Ibidem  s. 58-61,

43. Paichl,P.:Akutní polékové stavy,  Ibidem, s. 94-104,               

44. Paichl, P.: Akutní otrava kyselinami a louhy, 105 – 108,

45. Paichl, P.: Akutní otrava alkoholem , Ibidem, s. 109 –113,      

46. Paichl,P.:Uštknutí zmijí, Ibidem s. 114-115,

Sova,J. a kol. Náhlé příhody v interní medicíně. II. oprav. vyd. Učební texty vysokých škol. SPN, Praha 1974. 104 s.

47. Paichl, P.:Akutní dyspepsie alimentárního původu, Ibidem, s. 42-51,

48. Paichl, P.: Akutní otrava alkoholem, Ibidem  s.98 – 99,

49. Paichl, P.: Prudké gastrointestinální krvácení, Ibidem, s. 58-61,

50. Paichl, P.: Malabsorbční syndrom, Ibidem  s. .54 – 56,

51. Paichl, P.: Akutní polékové stavy,  Ibidem, s. 89 – 94,

52. Paichl, P.: Uštknutí zmijí, Ibidem s. 94 – 95,

53 Paichl,P.: Other sudden gastrointestinal accidents  s.95-96,

54. Paichl, P.: Perorální otrava kyselinami a louhy s.96 – 97,

 

            VYBRANÉ KAPITOLY Z  VNITŘNÍHO LÉKAŘSTVÍ  I. (Selected  chapters of Internal Medicine ) Čepelák, V. a kol., 1.vyd.,Praha, Stát. pedag. nakl. 1990,

55. Paichl, P.: Dějiny vnitřního lékařství, Ibidem , s. 7 – 18,

Čepelák, V. a kol. Vybrané kapitoly z vnitřního lékařství. II. 1.vyd.,Praha, Stát. pedag. nakl. 1986, s.1 – 191,

56.  Paichl, P.: Nemoci trávicího ústrojí. Ibidem, s. 95 – 97,

57.     Paichl, P.: Onemocnění jícnu. Ibidem, s. 98 – 110,

58.  Paichl, P.: Onemocnění žaludku. Ibidem, s. 111-129,

59.  Paichl, P.: Onemocnění střev.Ibidem,  s. 130 –152,

60.  Paichl, P.: Onemocnění jater a žlučových cest. Ibidem, 153 – 178,

61.  Paichl, P.: Onemocnění slinivky břišní. Ibidem 179 – 191,

Čepelák V., a kol.: Vybrané kapitoly z vnitřního lékařství , II., 2.vyd. Učební texty vys. škol, Univ. Karlova, Praha , 1990, s. 152-287,

62. Paichl, P.: Nemoci trávicího ústrojí. Ibidem, s. 95 – 97,

63. Paichl, P.: Onemocnění jícnu. Ibidem, s. 98 – 110,

64. Paichl, P.: Onemocnění žaludku. Ibidem, s. 111-129,

65. Paichl, P.: Onemocnění střev. Ibidem, s. 130 –152,

66. Paichl, P.: Onemocnění jater a žlučových cest. Ibidem 153 – 178,

67. Paichl, P.: Onemocnění slinivky břišní. Ibidem 179 – 190,

68. Paichl, P.: Syndromy mnohočetné endokrinní adenomnatózy. Ibidem, 191,

Čepelák, V. a kol.: Vybrané kapitoly z vnitřního lékařství. III., 1.vyd. Učební texty vys. škol, Univ. Karlova, Praha, 1987, s. 151,

69. Paichl, P.: Výzkum ve vnitřním lékařství. Ibidem, s. 124 – 151,

Čepelák V. a kol. : Vybrané kapitoly ve vnitřním lékařství. IV., l. vyd.UK, Praha, 1988, 67 s.

70. Paichl, P.: Zdravotnická technika ve vnitřním lékařství. s. 8 – 67,

            JEDNOTKA INTENZIVNÍ PÉČE (Intensive Care Unit)

Emmerová,M.a spol.  (JIP-příručka pro SZP). I. interní klinika, Plzeň, 1.6. 1898,

71. Paichl, P.:Krvácení do GIT. Ibidem, s. 52-54,

72. Paichl, P.: Krvácení z jícnových varixů. Ibidem , s. 54 – 55,

73. Paichl, P.: Akutní pankreatitida. Ibidem , 55 – 57,

74. Paichl, P.: Zánětlivá střevní onemocnění, Ibidem, s. 59 – 65,

                MODERN GASTROENTEROLOGY Verl. Stuttgart-New York, 1968 .

75. Paichl,P., Schwartz,A.: Die Schädigung der Bauchspeicheldrüse bei Polyarteriitis nodosa, p.1273

 

b.Medicínské časopisy  ( Medical papers,, Proceedings)  76 - 107

76. Paichl,P.: Klinický význam nekomplikovaných divertiklů trávicí trubice. Plzeň.lék.Sborn. 7,1958: 81-86 .

77. Tomší,F., Paichl,P.: Syndrom zhoubného metastázujícího karcinoidu Vnitř. Lék,V, 2, 1959 :111-117.

78. Paichl,P., Šoustek,Z.: Generalizovaná periarteriitis nodosa s mimocévní alergickou granulomatózou. Vnitř.lék.V, 7, 1959: 726-730.

79. Paichl,P.: Polyglobulie u Grawitzova nádoru. Plzeň.lék.Sborn., 8,1959; 67-73.

80. Paichl,P.: Peptický vřed jako projev primární hyperparathyreosy. Plzeň.lék. Sborn. 10,1959: 133-139.

81. Šoustek,Z., Paichl,P., Tomší,F.: Morfologické změny u maligního karcinoidu.  ( Morphological changes  in the malignant  carcinoid syndrome) Čas.Lék.čes. 99,10, 1960 : 293-297.

82.Paichl,P.: Projevy Wegenerovy granulomatózy v horních dýchacích cestách ..( Manifestation of Wegener ´s granulomatosis in the upper  respiratory tract) Čs.Otolaryng. X, 2, 1961 : 102-106 .

83. Paichl,P.: Břišní symptomatologie embolie plicnice (Abdominal symptoms  in pulmonary embolism). Čs.Gastroent. XV, 2, 1961 : 150-154.

84. Paichl,P.: Embolie plicnice s obrazem náhlé břišní příhody. Plzeň. lék. Sborn. 15,2, 1961 : 73-75.

85. Paichl,P., Škrlant,L., Sýkora,J.: Horečka z kovových par po spájení mosazí. ( Fever caused  by inhalation of metal fumes from  brass welding) Plzeň. lék.Sborn. 23, 1964 : 115-118.

86. Janek A., Paichl,P.: Atypical pictures of pulmonary embolism. Plzeň. lék. Sborn., 10, 1963 : 129-132 .

87. Čepelák,V., Paichl,P.: Das Ketophenylbutazon bei Hämorrhoidalen Erkrankungen des Blutadersystem. Vorläufige Mitteilung. Medical Information Service SPOFA, 1964: 1 – 9.

88. Paichl, P.,Čepelák, V., Hoch, V.,Siblíková, O. : Treatment of Haemorrhoids with Ketazon ,Acta. Univ. Carol. med. suppl. 20, 1964, s. 92-93 .

89. Škrlant,L., Kučera,M., Paichl,P.,Lavička J..,Čepelák,V.: Clinical Tolerance of Ketazon Spofa. Acta Univ. Carol. med. suppl. 20, 1964, s. 124-125.

90. Paichl,P., Čepelák, V., Hoch, B., Siblíková, O.: The Treatment of Haemorrhoids with Ketazon Spofa. Sborník IV. vědec.konference LF UK v Plzni, Acta Univ. Carol. med. 20, 9, 1964 : 92-93.

91. Paichl,P.: Contribution to the Pharmacotherapy of Haemorrhoidal Diseases. Medical Information Service  Spofa, Prague, 1, 1965 : 13-14.

92. Paichl,P.: Iatropatogenie léčení. Zdravot. Noviny, XIII, 46, 19.11. 1964 : 3.

93. Bobek,K., Paichl,P.: Prevence iatrogenie. ( Prevention of iatrogenic diseases) Zdrav.Noviny XIII, 46, 19.11.1964: 3.

94. Paichl, P., Jindra, J., Žáček,V.: Iatrogenic Liver Damage. I. Hepatotoxicity of Antituberculotics. Acta. Univ. Carol.,med. Suppl. 20, 9, 964 : 92 -95 .

95. Paichl,P.: Význam rodinné anamnézy pro zjišťování dědičných onemocnění. ( The significance of family history in the diagnosis of hereditary diseases) Vnitř.Lék. 11, 6, 1965 : 527-529.

96. Petera,V., Klapálek,D, Paichl,P., Pečený A.: Chronická hepatitis a antituberkulotika. Čs.Gastroent.Výž., XIX, 8, 1965 : 502-503.

97. Petera,V., Klapálek,D., Paichl, P., Pečený, A.: Zur Frage der chronischen Leberbeschädigung nach medikamentöser Tuberkulosebehandlung. Dtsch. Zschr.,Veradu.-Stoffwechselkrkh. 25, 4, 1965 : 250-252.

98. Paichl,P., Blažek M., Borecký,Vl., Šimon,J., Škrlant,L. : Četnost iatropatogenních poruch v klinice. (Frequency of iatrogenic diseases in clinical medicine)Vnitř.Lék . 12., 1966, 3 – 10.

99. Paichl,P.: Iatropatogenie léčení. ( Treatment of iatrogenic diseases) Vnitř. Lék. 1, 1966 : 8-12.

100. Paichl, P.: Iatropatogenie léčení. Zdravot. Noviny 13, 46, 1964, 3.

101. Bobek,K., Paichl,P.: Prevence iatrogenních poruch  zdraví ve vnitřním lékařství. Vnitř. Lék. 12, 1, 8,  1966 : 47-51.

102. Paichl,P., Schwartz,A.: Poškození trávicího ústrojí u polyarteriitis nodosa. Mezinár. gastroenterologický sjezd, Praha, 2.11.1967.

103. Paichl,P., Čepelák,V. : The treatment of Anorectal and Haemorrhoidal Affections with a Dioxo-pyrazolidine Derivative. Amer.J.Proctol., 18, 5, 1967 : 359-365.

104. Paichl,P.: Schädigung der Bauchspeicheldrüse bei Polyarteriitis nodosa. Proceedings of the VIII. Congressus internationalis Gastroenterologiae, Pragae, 7.-13.7.1968 - s. 260.

105. Paichl,P., Vlková V.: Ischemická choroba abdominální. Plzeň.lék.Sborn. 31, 1968 : 109-114.

106. Paichl, P.: Gastroenterologie. Referátová bibliografie Výběrový seznam zahraniční literatury. SVK Plzeň, 1968, 72 s.

107. Paichl,P.: Iatropatogenie ve vnitřním lékařství. Plzeň. lék. Sborn., 31, 1968, 65-101.

 

II. Kybernetika, počítače  (Cybernetics, computers)          

a.       Knihy a skripta (Books and textbooks)                      108 - 114
HABILITAČNÍ  PRÁCE

108. Paichl,P.: Užití číslicových počítačů v časné prognóze akutního srdečního infarktu. Habilitační práce. Ukončeno v listopadu 1968 100 s., 23 příloh, LF UK v Plzni, Plzeň, Obhajoba 20.2 1969. Oponenti Doc. M . Pokorný, Doc. Ing A. Katolický.

                UČEBNÍ  TEXTY

109.Paichl,P.: Úvodní studie: Automatizace ve zdravotnictví.Federální výbor pro technický a investiční rozvoj. Plzeň, 1970, 94 s.

110. Paichl, P.:Základy teorie a praxe užití samočinných počítačů v medicině. Učební texty vysokých škol. Universita Karlova, Praha, 1971, 79 s. + 6 příloh.

111. Paichl,  P.:Samočinné počítače a kybernetika v medicině. Výběrová bibliografie.St.vědec.knihovna v Plzni,1971, 12 s.

112. Paichl,P., Stránský,P., Wünsch,Z. : Kybernetika a počítače v medicině.

( lékařská kybernetika ). Učební texty vysokých škol, SPN, Praha, 1975.

113. Paichl,P.: Lékařská kybernetika, Učební texty vys. škol. LF UK v Plzni, SPN, Praha, 1980, 171 s.

114. Paichl, P.: Osobní počítače v interní medicíně. In.: Vybrané kapitoly z vnitřního lékařství. V.  1.vyd. SPN. Praha 1990, 114 s.

 

b    Film                                                                                              115

115. Paichl, P.: Počítače v medicíně. Zpravodajský film, Praha , 1976.

 

c  Časopisy, ( Papers,, Proceedings)                                            116 - 211

116. Sova,J.,Paichl,P.,Vaněk,J.,Pokorný,M.,Hůla,J.,Janek,A., Cajzl,K., Čepelák, V.,Peterová, E.Sigmund,R.,Lahn,V.,Vohník,S.: Užití číslicových počítačů v hodnocení patogeneze,v diagnostice a prognóze infarktu myokardu. ( The use of digital computers  in the evaluation of pathogenesis , in the diagnosis and prognosis of myocardial infarct) Čas.Lék.čes., CV,1966, s. 683-684.

117. Paichl,P., Sova,J., Vohník,S. : Zkušenosti ze zpracování hromadných dat ve výzkumu infarktu myokardu. Remesta, 3, 1967 : 40-50.

118. Sova, J. Cajzl, L.,Paichl, P.,Vohník,V.,Čepelák,V.: Využití číslicového počítače při zpracovávání hemokoagulačních a klinických dat u infarktu myokardu. Pracovní schůze Čs.hematologické společnosti J.E.Purkyně, Plzeň, 16.6.1967 Acta Univ. Carol. med., Praha, 1967.

119. Paichl,P.,Cajzl,L.,Sova J.,Suchan,J, Sigmund,R.,: Časná pohybová rehabilitace u nemocných s akutním infarktem myokardu. Sborník přednášek XXIII. mezinár.. lékařského kongresu „ Balneologia et Balneotherapia“, Karlovy Vary, 1967.

120. Sova,J., Paichl,P., Vohník,S.: Einige Bemerkungen zum Einsatz von Elektronenrechnern in der Kardiologie. Congresus Cardiologicus Internationalis, Bratislava, 1967 s. 173.

121. Paichl,P.: Použití číslicových samočinných počítačů v nemocnici. In : Sborník „Elektronika v lékařství:. ČSVTS, Praha 1968, s. 114.

122. Paichl,P., Sova,J., Sigmund, R., Jurtík,F., Topolčanová,A.: The use of computers in the diagnosis and the prognosis of the acute myocardial infarction. Proc. of the Internat. Congress of Internal Medicine, Warszaw, Sept, 11.-14. 3. 1968 .

123. Čepelák,V., Paichl, P., Cajzl,L., Sova, J., Bělešová, M.; The use of computers in phlebology. 3 rd Internat. Congress of phlebology, Amsterdam, 9.-13. 9.1968.

124. Paichl,P.: Použití číslicových počítačů v nemocnici. Sborník I.celostát. konference o lékařské elektronice , Praha, 22.-24.října 1968 .

125.  Paichl,P., Suchan,J.,Cajzl,L., Sova,J.: Hodnocení léčebné rehabilitace po akutním infarktu myokardu. Sborník II. celostát. sjezdu Rehabilitač. sekce Čs. společ. J.E.Purkyně, Plzeň, 14.-15.11.1968 .

126. Paichl, P.: Použití číslicových samočinných počítačů v nemocnici. Sborník SVTS, Praha 1968, s. 114.

127. Paichl,P.,Cajzl,L.,Sova J.,Suchan,J, Sigmund,R.,: Hodnocení účinku rehabilitace na průběh akutního infarktu myokardu. Balneologia et Balneoterapia, SZdN Praha,1969, s. 373-376.

128. Paichl,P.: Lékaři a samočinné počítače. Pravda (Plzeň), 17.4.1969, s.3.

129. Paichl,P.,Pabouček,B.: Strojové zpracování sčítacích léčebných listů ve Fakultní nemocnici v Plzni. Remesta, 2, 1969, s. 50-56.

130. Paichl,P.,Babka,O.:Program pro třídění a tabelování ukazatelů statistiky hospitalizovaných ve Fakultní nemocnici v Plzni, Remesta, 2, 1969, s. 57-63.

131. Paichl,P.,Sova,J.,Suchan,J.,Běleš,P., Cajzl,L., Jurtík,F.: Časná pohybová rehabilitace u nemocných s akutním infarktem myokardu. Rehabilitácia, 1969, č.2, s. 67-74.

132. Paichl,P.,Sova,J.: Prognostický index akutního infarktu myokardu. ( Prognostic index in acute myocardial infarction) Čas.Lék.čes., 108,1969, s. 1420-1422.

133. Paichl,P., Babka,O., Polášek,P.: Frekvenční analýza arytmií pomocí číslicových počítačů Sborník přednášek mezinár. sympozia „Lékařská elektronika“, Praha 24.-27. VI.1970, s. 169-171.

134. Paichl, P.:Úvodní studie „automatizace ve zdravotnictví“ Středisko výzkumu automatizace ve zdravotnictví, Plzeň, FN, 1970, s. 1 – 94.

135. Paichl,P.,Martinec P.,Zámečník,Š.,Fialová,J.: Systém zpracování dat při strojové prognostice a diferenciální diagnostice. Remesta, 1970, č.3, s. 1-4.

136. Paichl,P.,Titman,O.,Babka,O.: Možnosti užití perceptronové analýzy v medicině. Remesta, 1970, č.3, s. 5-8.

137. Paichl,P., Metody získání, třídění a ukládání informací pro zdravotnické účely ( Medical record ). Sborník přednášek I.celostát. sympozia o systémovém inženýrství ve zdravotnictví, Mar.Lázně, 26.-27.V.1970, s. 1-9.

138. Paichl,P.,Martinec,M., Zámečník,V., Čepelák,V., Sova,J.: Multifactorial Analysis of Prognostic Significance of Several Clotting Parameters in Acute Myocardial Infarction. Proceedings of the 3rd Symposion on Thrombosis, Plzeň, Sept. 10th-12th 1970.

139. Paichl,P.: Zur Prognose des frischen Herzinfarktes. Referatensammlung der 15.Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Dokumentation und Statistik, Frankfurt/Main, 5.-7.Oktober 1970,  S. 135-136.

140. Paichl,P., Sova,J.: Prognostic Index of the Early Stage of Myocardial Infarction. Proceedings of the 7th International Biometrie Conference, Hannover, August 16th.-21th, 1970.,

141. Kučera,M., Suchan,J., Paichl,P., Babka, O., Šuchmanová M.: Kontrola hodnocení výsledků léčebné tělesné výchovy pomocí bicyklové ergometrie. Souhrny sympózia o rehabilitácii pri ischemickej chorobe srdca a preventivněj kardiológii. Bratislava, 16.-18.Septembra 1970 .

142. Babka,O., Paichl,P.:Užití perceptronové analýzy v lékařské diagnostice, Plzeň.lék.Sborn., 36, 1971, s.57-60.

143. Paichl, P., Kučera, M., Babka, O., Šimon, J.: Diagnostika koronární sklerózy  pomocí perceptronové analýzy. I. Zpracování anamnestických dat kardiovaskulárního dotazníku. Ibidem , s. 61 – 65.

144. Paichl,P.: Užití číslicových počítačů v časné prognóze akutního srdečního infarktu. Plzeň. lék.Sborn.,Suppl. 27, 1971,s. 33-70.

145. Paichl,P.,Kučera,M.,Babka,O.: Perceptronová analýza v diagnostice. I.Zpracování anamnestických dat v diagnostice koronární sklerózy. Plzeň.lék.Sborn.,1971,č.36, s.61-65.

146.  Paichl,P., Sova,J.,Kučera,M.: Diagnostický index koronární sklerózy in vivo. (Diagnostic index  of coronary  sclerosis in vivo). Bratisl. Lék.Listy, 56, 4, Október 1971, s. 391-398.

147. Kučera,M.,Suchan,J.,Paichl,P., Babka.O.,Šuchmanová,V.: Kontrola hodnocení výsledků léčebné tělesné výchovy u nemocných po infarktu myokardu pomocí bicyklové ergometrie. Rehabilitácia, Suppl. l., 1971,s.22-23. 

148. Paichl,P., Hornof,Z., Novák,J.: Hodnocení srdeční velikosti vrcholných sportovců pomocí multivariátní analýzy. Souhrny celostátního sjezdu tělovýchov.lékařství na téma „Cirkulace a fyzická zátěž“, Praha, 22.-24.9.1971.

149. Paichl,P.: Samočinné počítače a kybernetika v medicině. Seznam literatury, Stát. vědec. knihovna Plzeň, 1970, 20 str.

150. Paichl,P.: Současný stav a předpokládaný vývoj použití počítačů v medicině. Materiály Dekádníku vedoucích zdrav.pracovníků Západočeského kraje, Žinkovy, 24.-28.10.1971.

151. Paichl,P.: Prognostický index infarktu myokardu. Závěrečná zpráva o státním výzkumu VII-4-2 „Multivariátní analýza výzkumných dat u ischemické choroby srdeční“, Smolenice, 16.12.1971.

151. Paichl,P.: Současnost a perspektivy dokumentace a zpracování dat ve vnitřním lékařství. Souhrny přednášek XXXIV. internistického dne „Ústavnické problémy ve vnitřním lékařství“, Praha, 18.2.1972.

152. Paichl,P., Hornof,Z.,Novák,J.: Hodnocení srdeční velikosti vrcholových sportovců pomocí multivariátní analýzy. Plzeň.lék.Sborn. 38, 1972, : 67-71.

153. Sova,J., Chudáček,V., Kučera,M., Paichl, P., Šimon, J., Suchan, J., Volejníková,L., Babka,O. : Diagnóza koronární sklerózy intra vitam. Plzeň,lék.Sborn, Suppl.28, 1972, 135-170. 

154 -Dobrý,Z.,Kulich,V.,Paichl,P.: Pokus o computerové zpracování některých ukazatelů činnosti transfuzních stanic a hemoterapie. Transfuze, 1972, č. 6, s. 15-31.

155. Matoušek,J., Paichl,P., Sova, J. : Děje počasí a vznik infarktu myokardu. Plzeň. lék. Sborn. 1972, Suppl. 28, : 197-215. 

156. Paichl, P., Stránský,P.: Význam procesů rozhodovacích v klinickém lékařství. Čas. Lék.čes. 112, 1973, č.12, 354 – 659.

157. Paichl,P., Fialová,J., Babka,O.: Zhodnocení statistického rozhodování v klinické prognostice. Sborník přednášek  I.celostátní konference o rozhodovacích procesech v klinickém lékařství. Praha, 9.-11.11.1972, s. 32.

158. Paichl,P., Perez,A., Nikl, J., Babka,O.: Význam modelového souboru dat pro studium některých rozhodovacích procesů v medicíně. Ibidem, s.33.

159. Paichl, P., Sova, J., Babka,O.: Perceptronové modely v kardiologii. Ibidem, s. 34.

160. Paichl,P.: Závěrečná zpráva o ukončení samostatné části dílčího úkolu federálního plánu výzkumu „ I. Model prognostiky ischemické choroby srdeční pomocí multivariátní matematicko-statistické analýzy “, Hlavní výzk. úkol VII – 4,1972, 40 str.

161. Patofyziologie a terapie ischemické choroby srdeční, závěr. o ukončení samostatné části  dílčího úkolu federálního plánu výzkumu VII-4-2 Smolenice 1.1. 1973.

162. Paichl, P.: Výsledky řešení vědeckovýzkumné práce oborového plánu výzkumu ve zdravotnictví I – 63-03 „ Multivariátní analýzy klinických dat ve strojové prognostice a diferenciální diagnostice. Plzeň, Středisko výzkumu automatizace ve zdravotnictví, 12.1.1973, s. 13+3.

163. Paichl,P., Stránský,P.: Význam rozhodovacích procesů, v klinickém lékařství. (Importance of decision processes  in clinical medicine) Čas.Lék. čes. 112, 1973,č.12, s. 354-359. 

164. Paichl,P., Babka,O.: Simulace pacienta počítačem při výuce medicinských rozhodovacích procesů. Sborník referátů celostát. semináře „Kybernetická pedagogika“ Čs.kybernetické společnosti při ČSAV v Hradci Králové, 12.-13.9.1973 ,s. 135-136. 

165. Paichl,P.,Martinec,P. Zámečník,Š.,Čepelák,V.,Sova,J.:Multifactorial Analysis of Prognostic Significance of Several Clotting Parameters in Acute Myocardial Infarction. Acta Univ.Carol.,Medica, 1973, Monographia 52, Pp. 189-191, 

166. Paichl,P.: Der Unterricht der Entscheidungdprozesse in der Gastroenterologie. Vorträge  des V.Gastroenterologen-Kongress mit internationalen Beteiligung der Gesellschaft f.Gastroenterologie der DDR, Leipzig, 10.-12.September 1973.

167. Paichl,P.: Realita využití počítačů v klinickém lékařství. I.celostátní konference „ Využití počítačů v klinickém lékařství“, Brno, 24.-25.9.1973.,

168. Paichl,P., Pabouček,B.: Nemocniční informační systém Fakultní nemocnice v Plzni. Zborník 5.sympozia Slovenskej kybernetickej spoločnosti vo Vrátnej Doline (Boboty), „Kyberneticke aspekty riadenia zložitých systemov“, 2.-6.10. 1973, s. 181-184.

169. Paichl,P., Babka,O.: Trenažer medicinské diagnostiky ve výuce na lékařské fakultě v Plzni. Ibidem, s. 268-270.

170. Paichl,P.,Babka,O.: Simulace pacienta počítačem při výuce medicinských rozhodovacích procesů. Sborník referátů celost. semináře Kybernetická pedagogika, Hradec Králové, 1973, s.135-136.

171. Pabouček,B., Paichl,P.: Využití počítače ve Fakultní nemocnici v Plzni. Souhrny přednášek Konference zdravotnického ústavnictví s mezinárodní účastí, Bratislava, 10.-12 října 1973,

172. Paichl,P., Madžarovová-Nohejlová, J., Kuthanová J.: Možnosti automatizovaného zpracování gastroenterologické anamnézy. Přednášky XV.československého gastroenterologického sjezdu , Bratislava, 4.-6.septembra 1974.

173. Paichl,P., Matoušek,J., Sova,J., Babka,O.: Zhodnocení meteorotropních vlivů na vznik akutního infarktu myokardu. Plzeň. lék.Sborn., 1974. 

174. Sova,J., Paichl,P.: Využití počítačů v diagnostice koronární sklerózy.Ibidem 

175. Paichl, P. Babka,O., Kuthanová, J., Lesná, E., Paichl,M. : Prognóza rakoviny žaludku. Ibidem.

176. Paichl, P., Madžarovová-Nohejlová,J., Paichl,J.: Zhodnocení gastroenterologické anamnézy zjišťované dotazníky. Ibidem .

177.Topinková,M., Paichl,P.: Videorecording a počítače ve výuce. Ibidem.

Babka,O., Paichl,P.: Užití modální analýzy v klinickém lékařství. Ibidem.

178. Paichl, P.,Babka,O., Využití počítače ve výuce klinického rozhodování. ( Use of computers in clinical decision making)  Čas.Lék.čes.,113, 1974, č.2, s.61-63.

179. Pabouček,B., Paichl,P.: Nemocniční informační systém Fakultní nemocnice v Plzni. Zborník přednášek z konference o zdravotnickém ústavnictví s mezinárodní účastí, Bratislava, Osvěta, 1975, s. 190-193.

180. Paichl,P., Sova,J., Babka,O. : Perceptronové modely v rozhodování v kardiologii. Plzeň. lék.Sborn., 42, 1975 : 143-146.

181. Paichl,P., Babka,O.: Výuka gastroenterologické diagnostiky pomocí počítače. Přednášky XXVII. mezinárodního lékařského pokračovacího kursu, Karlovy Vary, 29.9. - 3.10.1975, s. 13.

182. Paichl,P., Madžarovová-Nohejlová,J.: Klinický význam zpracování gastroenterologické anamnézy počítačem. Ibidem , s. 20.

183. Paichl,P.: Význam počítačů při výuce mediciny. Ibidem, Plzeň. lék. Sborn. 1976, Suppl. 35, s. 201 – 204.

184. Paichl,P.: Využití počítače ve výuce vnitřního lékařství. In : Modernizace výuky lékařství, UK, Praha, 1976, s. 200-201.

185. Paichl, P.: Subsystém „ Chorobopis“ modelového systému Benešov (Analýza a projekt).  25,května 1976, s. 1-55.

186. Paichl,P.: Teorie a realita automatizovaného zpracování zdravotnických dokumentů. (Theory andreality of automated  processing of medical documentation). Souhrny přednášek III.celostát. konference „Automatizované zpracování zdravotnické dokumentace“, Praha, 24.-25.8.1976 .

187. Paichl,P.: Teorie a realita automatizovaného zpracování zdravotnických dokumentů. Čas. Lék. čes. 115, 1976, č. 49-50, s. 1545-1546. 

188. Paichl,P., Vrbová,H. : Automatizované zpracování zdravotnické dokumentace. Čas. Lék. čes. 115, 1976, č. 49-50, s. 1545-1546.

189. Paichl,P., Neuman, J.: Obecný interní chorobopis zpracovaný počítačem, Ibidem. 

190. Paichl,P.: Užití číslicového počítače ve výuce medicíny. Souhrny přednášek konfrence o kybernetice, Praha, 17.-19.11.1976.

191. Paichl, P.:Teorie a realita automatizovaného zpracování zdravotnických dokumentů. Čas. Lék. čes., 115, 1976, 1507-1509.

192. Paichl, P.: Multifaktorielle Probleme in der Medizin. Kongress der J.W. Goethe-Universität, Frankfurt/Main ,1977 .

193. Paichl,P.: Automatizace v klinické medicíně. Krajský seminář dorostových lékařů Západočeského kraje. 2. 3.1978 .

194. Paichl, P.: Automatizované zpracování dat v oblasti vnitřního lékařství. Sborník přednášek III. celostát. konference  „Využití počítačů v lékařství a zdravotnictví“, Brno, 5.-8.1979, s. 83-87.

195. Paichl,P.: Komplexní využití počítače ve výuce klinického lékařství. Sborník přednášek  I. pracovního semináře „ Využití počítačů pro racionalizaci výuky a diagnostiku vědomostí“. VŠB, Ostrava, 1.2.1979 , s. 114-118.

196. Paichl,P.: Potíže praktické výuky klinických předmětů. Sborník vědecké konference s mezinárodní účastí“Student mediciny, jeho rozvoj a metody výzkumu“, Hradec Králové, 24.-26.9.1979. 

197. Paichl, P.:Automatizované zpracování dat v oblasti vnitřního lékařství. In. Sborník předn. III. celostátní konference „ Využití počítačů v lékařství a zdravotnictví“. Brno, Dům techniky, 5. – 8. 9. 1979, s. 83 – 87.

198. Paichl, P.: Automatizované zpracování dat v oblasti vnitřního lékařství. III. celostát. konference „Využití počítačů v lékařství a zdravotnictví. Brno, 5. – 8.XI. 1979 s. 83 – 87.

199. Paichl,P.:Kybernetika a gastroenterologie. Zborník předn. 10.sympozia SKS pri SAV :Kybernetika a jej interdiscipolinárné pösobenie“ Bratislava, 1980, s. 357-360,

200. Paichl,P.: Závěrečná zpráva výzk.úkolu 50-03-05 „Využití počítače pro výuku mediciny a zkoušení“, 29.XI.1980, s.1-6, 8 příl..

201. Paichl,P. Brožková-Morávková,V. Škorpilová M.: Výuka a hodnocení znalostí v endokrinologii pomocí počítače. Sborník sympozia „Ověřování a hodnocení znalostí v medicině’, Praha , 3.2.1982, s. 90-91.

202. Paichl,P., Babka,O.,Škorpilová,M.: Computerized Examination of Knowledge and Education.Acta Univ.Carol. Med. vol. 29, 1983, No 3/4, Pp 187-189.

203. Babka,O.,Paichl,P.: Konzultační systémy v klinickém lékařství. Sborník předn. I. celostát. vědec. sjezdu biomedicin.inženýrství BMI´83, Mar. Lázně, 2.-6.X.1983, s. 251-253.

204. Paichl,P., Babka,O.: Možnosti využití expertních systémů  ve vnitřním lékařství. Souhrny přednášek XVIII. internistického sjezdu, České Budějovic, 5.-7.1984.

205. Babka,P., Paichl,P.: On experimental computer-based expert system for therapy of an arterial hypertension. Proceedings of the International Working Conference „Computer -aided medical decision-making“, Prague, Sept 30th-Octob. 4th 1985.

206. Babka,O., Paichl,P.: An experimental computer-based expert system for therapy of an arterial hypertension. Proc. Intern. Working Conf. „Computer aided medical decision-making“, Prague, Sept. 30th.-Oct.4th. 1985 Elsevier, N.Holland, 1985, Pp. 111-116. 

207. Paichl, P.: Závěrečná zpráva výzk. úkolu 05-01-16 „Inteligentní rozhodovací systémy“, říjen 1985. s. 1-20.

208. Paichl,P., Čepelák,V.,Petrlík,M.: Zkušenosti s přístrojovým vybavením JIP. In : Sborník přednášek XIX. celostát. internistického sjezdu Intenzívná starostlivost vo vnútornom lékárstve, 14.-16.V.1986, Košice, s. 65.

209. Paichl,P.;Problematika užití počítačů v medicině. Sborník celostátního semináře mladých patofyziologů, Plzeň, 25.VI. 1986, s 4 – 6.

210. Paichl,P.: Scénář pro „Počítače v medicině“. Scénář pro krátký film, Zpravodajský film, Praha-Barandov, 1976.

211. Paichl, P.: Historie plzeňského zdravotnictví. Scénář pro Krátký film Praha, 10.4. 1898, s.1- 10.

 

III.Historie (History)

a. Rodokmen (Ancestry)                                             212 - 213

212. Paichl,P. : Sága rodu Paichlů. I.-III. Rkp. Plzeň, 1994. 240 s + 180 obr.

Idem  CD-ROM

213. Paichl, P., Paichl, J.: Paichlové v Nedvězí. Rkp. Plzeň, 1998. 160 s. – 20 příloh. Idem CD-ROM

b. Plzeň  (City Plzeň)                                                    214 - 217

214. Paichl, P.: The Town of Plzeň and the Medicine.7th International Conference on Clinical Pharmacology of CMA Countries, Plzeň,  Sept. 1. –4, 1987 , s. 1 –4.

215. Paichl, P.: Přehled řemesel a jejich začátků v Plzni. Národop. muzeum v Plzni, s. 1 –117.

216. Paichl, P.: Zdravotnická řemesla v Plzni. Národop.museum, Plzeň,Rkp.,

1992, s. 1 – 44,v tisku.

217. Paichl, P.: Vzpomínky na gymnázium , Rkp. Setkání absolventů gymnázia,

 Plzeň, mm 26.4.1997, s. 1 – 147.

c.Medicina  (Medicine)                                               218 –249

218. Paichl, P. : Historie vnitřního lékařství v Plzni. Plzeň. lék. Sborn. Suppl. 48, 1984, s. 1-98. 

219. Paichl, P.: Dějiny vnitřního lékařství. In. Čepelák,V. a kol: Vybrané kapitoly z vnitřního lékařství, I., Učební texty vys. škol., UK, Praha 1985, s. 7-18.

220. Paichl,P.: Dějiny vnitřního lékařství . In. Čepelák a kol. : Vybrané kapitoly z vnitřního lékařství. V. Praha, SPON 1990, s. 9 –18.

221. Paichl,P.: Začátky budování lékařské fakulty v Plzni. In.: 40 let lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni 1945-1985, Plzeň, 1985, s. 15-23.

222. Paichl,P.: Vzájemné vztahy mediciny a náboženství. Práce z kandidát. minima , LF UK v Plzni, 1964, s.1-14.

223. Paichl,P.:MUDr František Šimer-první profesor vnitřního lékařství. Plzeň. lék.Sborn. 50, 1982, s.103-108.

224. Paichl,P., Holík, F.: Zakladatel rentgenologie v Plzni. K 100.výročí narození MUDr A,Čipery. Příloha Pravdy, 21.3.1984, s. 3.

225. Paichl P.: Historie vnitřního lékařství v Plzni. Plzeň. lék. Sborn., Suppl 48, Plzeň, 1984, s. 1-98,

226. Paichl,P.: Historie plzeňského lékárenství. Souhrny přednášek I.mezikrajského semináře k dějinám lékařství, farmacie a zdravotnictví. v Jihočeském a Západočeském kraji, Plzeň, KÚNZ, 17.-20.IV.1990, s. 8-9,

227. Paichl,P.: Historie špitálů a nemocnic v západních Čechách, Ibidem 1990, s. 16-17.

228. Paichl,P.: Z historie plzeňské mediciny. Plzeňsko, XIX,č.1, s.11.

229. Paichl,P.: Nemoc a smrt J.K.Tyla. Plzeňsko XIX, č.3,s. 45 , č. 4-5, s. 69.

230. Paichl,P.: Další zánik kousku staré Plzně. Plzeňsko XIX,č. 4/5, s. 63.

231. Paichl,P.: Počátky plzeňské mediciny u Doubravky. Milenium kostela sv.Jiří v Doubravce v Plzni 992 – 1992, , Plzeň, Magistrát m.Plzně, 1992 s. 31-32.

232. Paichl,P.: To panu pukmistrovi nezapomenu. Plzeňsko XX, č. 1 s. 4.

233. Paichl,P.: Město Plzeň a jeho medicina. Sborník Mezinár. sympozia československé mediciny a farmacie ve světovém kontextu. LF UK v Plzni, 7.7.1992, Plzeň.lék.Sborn., Suppl. 66, 1993, p. 55 – 60.

234. Paichl, P., Zavázalová, H., Kočová, J.,Valentová, V.: Z historie Československého Kříže. Ibidem, 257 – 258.

235. Paichl, P.: Sedm století plzeňské medicíny. Medi 95, Vědecká konference k 50. výročí založení Lékařské fakulty UK v Plzni a 700. výročí založení města Plzně, 9. – 10. 3. 1995.

236. Paichl. P.: Západočeská medicina očima věků. Sborník . X. Západočeské pracovní dny lékařů a sester s mezinárodní účastí spojené s výstavou Homo sapiens 95., Plzeň, 18. – 19. V. 1995, s. 4. - 5.

237.Paichl, P.: Studentské akademické spolky v Plzni.  V tisku

237. Paichl, P., Slípka, J.: Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni slaví své zlaté jubileum.Univerzitní noviny. Západočeská univerzita se sídlem v Plzni, č. 3. únor 1995.

238. Slípka,J., Paichl, P.: Půl století Lékařské fakulty Univerzity

Karlovy v Plzni. Sborn. lékařský (Plzeň), vol. 97 (1996), No. 2, p. 275 – 279.

239. Paichl,P.: Vznik Spolku českých zubních lékařů. Oslavy 100.

výročí založení Spolku českých zubních lékařů Sborník přednášek

 Mezinárodní konference ČSK 13,10.1997, s. 20.

240. Paichl, P.: První lékařské spolky v Plzni. Sborn. lék.  (Plzeň) – v tisku 1999.

241. Paichl, P., Beneš, A.: Žalářovaní otcové plzeňských vysokých škol. Sborn. lék. (Plzeň)- v tisku 1999.

242. Paichl, P., Kreuzberg, B.: Počátky plzeňské rentgenologie. Sborn.lék.

(Plzeň) – v tisku 1999.

243. Paichl, P.: Studentské akademické spolky v Plzni. Sborn. lék (Plzeň - v tisku.

244. Paichl,P.: Kronika našeho zubního lékařství. Medica revue 5/98, s. 55-56

245. Paichl , P.: Kronika LF UK  v Plzni (Sborn.lék. (Plzeň) – v tisku

246. Paichl, P.: Z historie lékařských spolků v českých zemích.  ( I). ZdN č. 33, 21.srpna 1998, s. 4

247. Paichl, P.: Z historie lékařských spolků v českých zemích. (2). ZdN č. 35. 4. září 1998. s. 10

248. Paichl,P. : Historie plzeňské medicíny.1295 – 1948. 271 str., nepublikováno, Rkp

249.Paichl, P.:Řemeslná léčitelství. Str.124 – 129. In.:Historie a současnost podnikání na Plzeňsku. MK. S.r.o.Žehušice 2002

d. Jiné  (Another)                                                       250 - 254

250. Paichl, P.: Šťastné a veselé. Plzeňský přehled, 1982, s.10,

251 . Paichl,P.: Zdraví a výživa. Edice „ Na pomoc“, Okres. dům

osvěty, Plzeň-sever, říjen 1961, s.4-5 .

252. Paichl, P.: Latinsko-český slovník řemesel, živností a zaměstnání.  Rkp. Národop. muzeum Plzeň, 1992, s. 1 - 17.

253. Paichl, P.: Česko-latinský slovník řemesel, obchodu a služeb. Rkp.

Národop. muzeum Plzeň, 1992, s. 1  - 29.

254. Paichl, P.: Lhotka – slova a dějiny.  Rkp. 1994.  s. 1 –39 + 40 příl.

Dodatky (Addendum)                                     255 - 257

255. Paichl, P.: Valetudinarium pilsnense ante facultatem conditam . Facultas nostra, květen 2002, č. 28, str. 1 -3

256. Paichl P., Zavázalová, H., Kočová, H., Valentová, V.: Z historie československého červeného kříže. Plzeň. Lék .Sborn. Suppl. 66. 1993, 257 – 258

257. Paichl, P.: Dějiny zubní medicíny . Nakl.Nuga, Praha, 2000,  ISBN: 80-85903-12-1, 224 s.,

 

Quick.cz-  Paichl vyhledávání nalezeno 2041 záznamů, hodně přemysl DĚJINY ZUBNÍ MEDICÍNY, málo Karel            http://hledej.quick.cz/ftxt_katalog.asp?ftxt_query=Paichl&x=33&y=18

 B. *Přednášky (Lectures)                                                       236

*Medicína (Medicine)

*Semináře, sjezdy (Communications to workshops and conferences)  *1 -*79

1.-Paichl,P.: Léčení chorob žaludku. Seminář int.kliniky v Plzni 1956

2.-Paichl,P.: Divertikulóza trávicí trubice. Seminář int.kliniky v Plzni, 25.2.1957

3.-Hořejší,M., Holík,M., Paichl,P.: Miliární zastínění na plicích. Všeobecná sekce J.E.Purkyně, Plzeň 1957

4.-Paichl,P.: Účinek alkoholu na zažívací trakt. Seminář int.kliniky v Plzni 9.10.1957

5.-Tomší, F.,Paichl,P.: Maligní metastázující karcinoid. Seminář int.kliniky v Plzni 21.1.1958

6.-Paichl,P.: Maligní metastázující karcinoid-kazuistiky. Seminář int.kliniky v Plzni, únor 1958

7.-Hořejší,M., Tomšíková,A.,Šach,J.,Paichl,P.: Vztah mykotické flory k chronické bronchitidě. Seminář int.kliniky v Plzni, 8.4.1958

8.-Tomší,F.,Paichl,P.: Karcinoid syndrom. Internistická sekce J.E.Purkyně, Praha, 1958

9.-Paichl,P.: Význam mléka a mléčných výrobků z hlediska lékaře. Seminář kabinetu zdravot.osvěty v Plzni, 19.11.1958

10.-Paichl,P.: Wegenerova granulomatóza. Seminář ORL kliniky v Plzni 24.4.1959

11.-Paichl,P.: Patofyziologie a léčení vředové choroby. Všeobecná sekce J.E.Purkyně, Plzeň, 16.9.1959

12.-Paichl,P.: Léčení chorob žaludku a střeva. Seminář int.kliniky v Plzni, 17.11.1959

13.-Paichl,P.: Léčení kolagenóz a immunoalteračních horeček. Seminář int.kliniky v Plzni, 15.12.1959

14.-Paichl,P.: Diferenciální diagnostika bolestí v břiše. Seminář int.kliniky v Plzni, 1960

15.-Paichl,P.: Diferenciální diagnostika krvácení ze zažívacího traktu. Seminář int.kliniky v Plzni, 1960

16.-Paichl,P.: Abdominální symptomatologie embolie plicnice, Gastroenterologická sekce Čs.spol.J.E.Purkyně, pracovní celostátní schůze v Plzni, 13.10.1960

17.-Petera,V.,Paichl,P.,Bobek,K., Racek,F.,Lahn.V.: Zkušenosti s depistáží rakoviny žaludku. Ibidem. 13.10.1960

18.-Paichl,P.: Bolesti břicha. Seminář int.kliniky v Plzni,Klatovy, únor 1961

19.-Piroch, V., Paichl,P.: Nové názory na dietetiku při chorobách trávicího traktu u pracujících v průmyslu. Celokrajský seminář FN pro závodní lékaře " Výživa pracujících s poruchami trávicího a zažívacího traktu. Plzeň,  5.6.1961

20.-Paichl,P.: Funkční onemocnění GIT. Pracovní schůze kraj. internisty v Plzni, 16.9.1961

21.-Paichl,P.: Diferenciální diagnostika zvracení a průjmu. Seminář int.kliniky v Plzni, 14.11.1961

22.-Paichl,P.: Iatrogenní choroby. Seminář int.kliniky v Plzni 14.11.1961

23.-Paichl,P.: Iatrogenní choroby.Seminář int.kliniky v Plzni pro int. oddělení  Klatovy, listopad 1961

24.-Paichl,P.: Iatrogenní choroby.Seminář int.kliniky v Plzni pro int. oddělení Sušice, listopad 1961

25.-Bobek, K., Paichl,P., Hůla, J. Šedivec, V., Kneifl,J.: Civilizační choroby.Seminář pro lektory Společnosti pro šíření politic., a vědec. znalostí, Plzeň SVK,  13.12.1961

26.-Paichl,P.: Iatrogenní choroby. Seminář int.kliniky v Plzni, Domažlice, prosinec 1961

27.-Paichl,P.: Dědičnost v gastroenterologii. Seminář int.kliniky v Plzni. 11. 4. 1962

28.-Paichl,P.: Atypické obrazy embolie plicnice. Sympozium k 100.výročí založení Spolku čes. lékařů v Praze a Časopisu Lékařů českých  v Praze. 13.11.1962

29.-Paichl,P.: Civilizační choroby. Seminář int.kliniky v Plzni, 11.4.1962

30.-Paichl,P.: Dědičnost nemocí u člověka. Seminář int.kliniky v Plzni 1963

31.-Paichl,P.: Příspěvek k problematice toxických poškození jater. Celostát.konference infekcionistické sekce J.E.Purkyně, Špindlerův Mlýn, 18.4.1963

32.-Paichl, P.: Rehabilitace a lázeňské léčení v gastroenterologii. Seminář kraj. internisty pro okresní internisty. Plzeň 9. 9.1963                

33.-Paichl,P.,Jindra,J.,Žáček, V.: Iatrogenní poškození jater. I. Hepatotoxicita antituberkulotik. Ibidem  27.-29.11.1963

34.-Paichl,P., Čepelák, V.,Hoch, V.,Siblíková, A. : Léčení hemoroidů Ketazonem. IV.vědec.konference LF UK v Plzni. Plzeň, 27.-29.11.1963

35.-Škrlant,L., Kučera,M., Paichl,P.,Lavička F.,Čepelák,V.: Klinická tolerance Ketazonu. Ibidem.27.-29.11.1963

36.-Paichl,P.,Jindra,J.,Žáček, V.: Iatrogenní poškození jater. I. Hepatotoxicita antituberkulotik. Ibidem  27.-29.11.1963

37.-Paichl,P.: Patofyziologie trávení. Seminář int.kliniky v Plzni, 1964

38.-Paichl,P.: Alergie při vyšetřování a anestezii. Všeobec. sekce J.E.Purkyně v Plzni, 1964

39.-Paichl,P.: Účelné vyšetřování nemocí trávicího ústrojí. Seminář int.kliniky v Plzni, 1964

39.-Paichl,P.: Pokroky léčení vnitřních chorob. Léčba zácpy. Seminář int.kliniky v Plzni, 1964

40.-Paichl, P.“ Iatrogenní poškození jater.XI. gastroenterologický sjezd, Luhačovice, 14.-16.května 1964

41.-Petera,V.,Paichl,P.,Klapálek,R., Pečený V.: Iatropatogenní poškození jater., Ibidem

41.-Bobek, K., Paichl, P.: Prevence iatrogenních poruch zdraví ve vnitřním lékařství. Celostát. sjezd internistické sekce Čs.společ. J.E.Purkyně, Brno, 14.-16.10.1964, s. 30.

42.-Paichl,P.: Iatrogenie léčení. Ibidem, s. 13

43. -Paichl,P.: Blažek ,V.,Borecký K.,Šimon,J.,Škrlant L.: Četnost iatropatogenních poškození jater. Ibidem. s. 25

44.-Paichl, P.: Iatropatogenie. Seminář hlavních sester OÚNZ v Západočeském kraji, 21. I.1965, 29.1,1965, Plzeň

45.-Petera, V., Paichl, Klapálek, D., Pečený A.: Chronická hepatitis a antituberkulotika. Prac, schůze gastroenterol. sekce JEP v Praze , Praha 11,3,1965

46.-Paichl,P.: Ca recti. Seminář int. kliniky v Plzni, 1965

47.-Paichl,P.:Novinky z gastroenterologie. Seminář int.kliniky v Plzni, 1965

48.-Paichl,P.: Akutní selhání ledvin po tonutí. Seminář int.kliniky v Plzni, 1965

49.-Paichl,P.: Iatrogenní choroby v práci obvodního lékaře. Seminář int. odděl. ve Stodě, 3.duben, 1965

50.-Paichl,P.: Indikace ke konzervativnímu a operativnímu léčení gastroduodenálního vředu.Seminář krajského internisty a kraj. chirurga, Plzeň, 28.9.1965

51.-Paichl,P.: Účelné vyšetřování v gastroenterologii. Celostátní internistický sjezd

„ Účelné vyšetřování nemocných s chorobami vnitřními“, Mariánské Lázně, 3. 5. listopadu 1965

52.-Paichl, P.,: Ischemická choroba mesenteriální. Seminář int. kliniky v Plzni, 9.11.1965.

53.-Paichl,P.: Diferenciální diagnóza při akutní hematemeze. Ibidem v Plzni, 28.9.1966

54.-Paichl,P.: Novinky z gastroenterologie. Seminář int.kliniky v Plzni, 1966

55.-Paichl,P.: Nové vyšetřovací metody ve vnitřním lékařství. Seminář. Metod. rady zdravot. škol. Plzeň, OMO. 1.12.1966

56.-Paichl,P.: Koncepce gastroenterologie. Seminář kraj.internisty, Plzeň, 30.11.1966

57.-Paichl,P.: Nové elektronické a jiné vyšetřovací přístroje v gastroenterologii. Seminář int.kliniky v Plzni, 8.11.1966

58.-Paichl,P. Vlková V.: Ischemická choroba mesenteriální. Pracovní schůze Sekce pro gastroenterologii a výživu Čs. lék. společ. J.E.Purkyně v Brně. 9.2.1967

59.-Paichl,P.,Schwartz,A.: Poškození trávicího ústrojí u polyarteriitis nodosa. Mezinár. gastroenterologický sjezd, ( Schädigung der Bauchspeicheldrüse bei Polyarteriitis nodosa. VIII. Congressus internationalis Gastroenterologiae, Prague, 7.-13.7.1968) –

60.-Paichl,P.: Iatropatogenie ve vnitřním lékařství. Obhajoba kandidátské disertační práce, LF UK, Praha, 27.6.1967

61.-Paichl,P.: Iatropatogenie v medicíně. Seminář hlavních sester Západočes. kraje. Špičák, 5.11.1967

62.-Paichl, P., Topolčanová, A.: Využití samočinných počítačů v kardiologii a v laboratoři. Seminář I. interní kliniky v Plzni, 16. 1. 1968

63.-Paichl,P.: Žilní onemocnění a plicní embolie - panelová diskuze. Spolek čes.lékařů, Praha 25.11.1968

64.-Paichl,P.: Iatropatogenie. Seminář SZP Plzeň-Jih, Babylon, 17.4.1969

65.-Paichl, P., Martinec.V., Zámečník, A., Čepelák , V., Sova, J.: Multifactorial  Analysis of Prognostic Significance of Several Clotting Parameters in Acute Myocardial Infarction . 3rd Symposion of Thrombosis, Plzeň, Sept. 10th – 12th , 1970.

66.-Paichl,P.: Novinky v gastroenterologii. Seminář int.kliniky v Plzni, 14.6.1977

67.-Paichl, P.:  Prognóza rakoviny žaludku. Vědec.konference LF UK v Plzni „Lékařská věda ve vyspělé socialistické společnosti“ 2. – 4. XI. 1977, Plzeň

68.-Paichl,P.: Klinicko-patologický seminář int.kliniky v Plzni, 17.1.1978

69.-Paichl, P.: Automatizace v klinické medicíně. Kraj. seminář dorostových lékařů, 2. 3. 1978

70.-Paichl,P.: Klinické normy. Seminář interní kliniky v Plzni, 22.5.1978

71.-Paichl,P.: Vliv pracovního prostředí na onemocnění trávicího ústrojí. Krajský seminář hygieny práce v Západočeském a Jihočeském kraji. Žinkovy, 5.10.1978.

72.-Paichl, P.: Potíže praktické výuky klinických předmětů. Vědecká konference s mezinár. účastí „Student mediciny, jeho rozvoj a metody výzkumu. Hradec Králové, 24. – 26. IX. 1979.

73.-Paichl, P.“ Historie plzeňského vnitřního lékařství. Seminář interní kliniky, Plzeň 12.X.1982

74.-Paichl,P.: Příčiny a racionální opatření u akutního krvácení z trávicího ústrojí. Seminář int.kliniky v Plzni, 15.4.1986

75.-Paichl, P.: Paichl, P., Čepelák, V., Petrlík, M.: : Zkušenosti s přístrojovým vybavením JIP. In. Sborník přednášek XIX. celostát. internistického sjezdu, 14. – 16.V.1986. s. 65.

76.-Paichl, P.: Problematika užití počítačů v medicině. Celostát. seminář mladých patofyziologů, Plzeň, 25. VI. 1986.

77.-Paichl, P.: Přístrojová technika a výzkum ve vnitřním lékařství. Seminář I. interní kliniky, Plzeň, 17.XI.1987.

78.-Paichl, P.: Příčiny a racionální opatření akutního krvácení z trávicího ústrojí. Seminář I. interní kliniky, Metabol. JIP, Plzeň, 15.4. 1986

79.-Paichl,P.: Vznik Spolku českých zubních lékařů.  Mezinárodní konference ČSK,

Oslavy100. výročí založení Spolku českých zubních lékařů, Praha 13. – 15.10.1997

*Přednášky v rozhlase (Broadcasting  lectures )             *80 -*90

80.-Paichl,P.: Dobrý den, pane doktore. Lednový měsíčník plzeňské mediciny, Čs.rozhlas, Plzeň, 15.1.1992

81-Paichl,P.: Dobrý den, pane doktore. Únorový měsíčník plzeňské mediciny, Čs.rozhlas, Plzeň, 18.2.1992

82-Paichl,P.: Dobrý den, pane doktore. Březnový měsíčník plzeňské mediciny, Čs.rozhlas,pan>Přednášky v rozhlase (Broadcasting  lectures )             *80 -*90

80.-Paichl,P.: Dobrý den, pane doktore. Lednový měsíčník plzeňské mediciny, Čs.rozhlas, Plzeň, 15.1.1992

81-Paichl,P.: Dobrý den, pane doktore. Únorový měsíčník plzeňské mediciny, Čs.rozhlas, Plzeň, 18.2.1992

82-Paichl,P.: Dobrý den, pane doktore. Březnový měsíčník plzeňské mediciny, Čs.rozhlas, Plzeň, 17.3.1992

83-Paichl,P.: Dobrý den, pane doktore. Dubnový měsíčník plzeňské mediciny, Čs.rozhlas, Plzeň, 18.4.1992

84.-Paichl,P.: Dobrý den, pane doktore. Květnový měsíčník plzeňské mediciny, Čs.rozhlas, Plzeň, 14.5.1992

85.-Paichl,P.: Dobrý den, pane doktore. Červnový měsíčník plzeňské mediciny, Čs.rozhlas, Plzeň, 14.6.1992

86.-Paichl,P.: Dobrý den pane doktore. Červencový měsíčník plzeňské medicímy. Čs.rozhlas, Plzeň, 18.7.1992

87.-Paichl,P.: Dobrý den, pane doktore. Srpnový měsíčník plzeňské mediciny, Čs.rozhlas, Plzeň, 15.8.1992

88.-Paichl,P.: Dobrý den, pane doktore. Záříjový měsíčník plzeňské mediciny, Čs.rozhlas, Plzeň, 17.9.1992

89.-Paichl,P.: Dobrý den pane doktore. Říjnový měsíčník plzeňské medicíny. Čs.rozhlas, Plzeň, 16.10.1992

90.-Paichl,P.: Dobrý den, pane doktore. Listopadový měsíčník plzeňské mediciny, Čs.rozhlas, Plzeň, 15.11.1992

 

*Kybernetika a počítače (Cybernetics, Computers)     

*Semináře, sjezdy (Communications to workshops and conferences) *91 - *194

91.-Paichl,P.: Užití samočinných počítačů v medicíně. Seminář int. kliniky v Plzni, 14.10.1965

92.-Paichl,P., Pabouček,B.: Zpracování hromadných dat ve Fakultní nemocnici v Plzni. 5.seminář o hromadném zpracování dat ve zdravotnictví, MZd, Praha. 6.-7.6.1967

93.-Paichl,P., Sova,J.,Vohník,V.: Užití samočinných počítačů ve výzkumu infarktu myokardu. Ibidem

94.-Sova,,J.,Paichl,V.,Vohník,V.: Einige Bemerkungen zum Einsatz der Elektronenrechnern in der Kardiologie. Mezinár. kardiologický kongres, Bratislava, 13.-16.6.1967

95.-Sova,J. Cajzl,L.,Paichl,P.,Vohník V.,Čepelák,V.: Využití číslicového počítače při zpracovávání hemokoagulačních a klinických dat u infarktu myokardu. Pracovní schůze Čs.hematologické společnosti J.E.Purkyně , Plzeň, 16.6.1967

96.-Paichl,P.: Užití číslicových počítačů v medicíně. Kraj. seminář statistiků ÚNZ, Mar.Lázně. 29.11.1967

97.-Paichl,P., Cajzl,L.,Sova,J. Suchan,J.,Sigmund R.: Časná pohybová rehabilitace u nemocných s akutním infarktem myokardu. XXIII. mezinár. lékařský pokračovací kurs, Karl. Vary , 28.9.1967

98.-Paichl,P.: Využití samočinných počítačů v kardiologii. Seminář interní kliniky, Plzeň, 16.1.1968

99.-Topolčanová, A., Paichl,P.: Využití počítačů v laboratoři. Seminář interní kliniky, Plzeň, 16.1.1968

100.-Paichl, P., Sova,J.,Běleš,P., Jurtík,F., : Incidence příznaků akutního infarktu myokardu. Vědecká konference LF UK v Plzni, 1968

101.-Paichl,P.,Topolčanová,A.,Sova,J.,Jurtík,F., : Incidence příznaků akutního infarktu myokardu. XII. kardiologický den, Kardiol. sekce Čs. společ. J.E.Purkyně, Brno, 29.3.1968

102.-Sova, J., Cajzl, L., Suchan V., Paichl, P.: Časná pohybová rehabilitace u nemocných s akutním infarkte myokardu. Seminář I. interní kliniky, Plzeň, 16.4. 1968

103.Paichl,P., Sova,J., Sigmund, R., Jurtík,F., Topolčanová,A.: The use of computers in the diagnosis and the prognosis of the acute myocardial infarction. Internat. Congress of Internal Medicine, Warszaw, Sept ., 11.-14. 1968

104.-Čepelák, V., Paichl, P., Cajzl, L., Sova, J., Bělešová ,M.: The use of computers in phlebology. 3 rd Internat. Congress of phlebology, Amsterdam, 9.-13.9.1968

105.-Sova, J., Paichl, P., Běleš, P., Jurtík,F.“ Kvantifikace prognózy akutního infarktu myokardu s využitím faktorové analýzy pomocí samočinných počítačů.Sborník ref.  Vědecké konference LF UK v Plzni, Plzeň 17. – 19. září 1968

106.-Paichl, P.: Prognostický index u akutního infarktu myokardu. Krajský seminář internistů Zpč. kraje . Plzeň 29. 10. 1968

107.-Paichl,P.: Použití číslicových počítačů v nemocnici. I. celostát. konference o lékařské elektronice , Praha, 22.-24.října 1968

108.-Paichl, P.: Užití samočinných počítačů ve flebologii. Seminář interní kliniky 5.11. 1968

109.-Paichl,P.: Užití samočinných počítačů ve Fakultní nemocnici v Plzni. Seminář MZd o strojové diagnostice, Lipno, 11.-15.11.1968

110.-Sova, J., Čepelák, V., Paichl, P. ,Cajzl, L., Chudáček, Z.: Panelová diskuze o žilní trombóze a plicní embolizaci. Spolek čes. lékařů J.E.Purkyně, Praha, 25. 10. 1968.

111.-Paichl,P.: Prognostický index u akutního infarktu myokardu. Seminář kraj. internisty, Plzeň, 29.10.1968

112.-Paichl,P.,Suchan,J.,Cajzl,L., Sova,J.: Hodnocení léčebné rehabilitace po akutním infarktu myokardu. II. celostát. sjezd Rehabilitač. sekce  Čs. společ. J.E.Purkyně, Plzeň, 14.-15.11.1968

113.-Paichl,P.: Samočinné počítače mohou odstranit spekulativnost v klinické prognostice. Habilitační přednáška 20.2.1969, Praha UK            

114.-Paichl,P.: Samočinné počítače při hromadném zpracovávání dat. Seminář okres. lékařů statistiků Západočes. kraje, Plzeň, 1969-

115.-Paichl, P.: Zkušenosti s využitím samočinných počítačů v Plzni. Seminář Praha 25,VI.1969

116.-Čepelák,V., Paichl, P., Cajzl,L., Sova, J., Bělešová, M.; The use of computers in phlebology. 3 Internat. Congress de phlebologie, Amsterdam, 9.-13.9.1969

117.-Paichl,P.: Použití číslicových počítačů v medicině v ČSSR. Seminář ICL, Praha, říjen 1969

118.-Paichl,P.: Použití číslicových samočinných počítačů v nemocnici. Celostát. konference Elektronika v lékařství, Praha, říjen 1969

119.-Paichl, P.: Počítače a pacienti .Přednáška v `Ceskoslov. rozhlase – Radio Plzeň 5. 5. 1970

120.-Paichl,P., Metody získání a ukládání informací pro zdravotnické účely (Medical record). I. celostát. sympozium o systémovém inženýrství, Mar.Lázně, 26.-27. V. 1970

121.-Paichl,P.: Užití multivariátních metod v diagnostice a prognostice nemocí pomocí amočinných počítačů. Celostátní sjezd spolku čes. lékařů v Čes. Budějovicích, 15.-18.6.1970

122.-Paichl,P.,Babka,O.,Polášek,P.: Frekvenční analýza arytmií pomocí číslicových počítačů.  Sborník Mezinár. sympozia „Lékařská elektronika“, Praha24. - 26. VI. 1970,

123.-Paichl,P.,Martinec,M., Zámečník,V., Čepelák,V., Sova,J.: Multifactorial Analysis of Prognostic Parameters in Acute Myocardial Infarction. III. sympozium o trombóze,LF UK v Plzni, 10.-12.9.1970.

124.-Paichl,P.: Zur Prognose des frischen Herzinfarktes .. 15.Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Dokumentation und Statistik, Frankfurt/Main, 5.-7. Oktober 1970 .

124.-Paichl,P., Sova,J.: Prognostic Index of the Early Stage of Myocardial Infarction. 7th International Biometrie Conference, Hannover, August 16.-21.1970

125.-Kučera,M., Suchan,J., Paichl,P., Babka, O., Šuchmanová M.: Kontrola hodnocení výsledků léčebné tělesné výchovy pomocí bicyklové ergometrie. Sympózium o rehabilitácii pri ischemickej chorobe srdca a preventivněj kardiológii. Bratislava, 16.-18.Septembra 1970

126.-Paichl, P.: Užití multivariátních metod při klinické diagnostice a prognostice, Seminář I. interní klinikym 17. XI.1970.

127.-Paichl,P.: Strojová diagnostika. Spolek čes. lékařů Čs. lékař.společnosti J.E. Purkyně v Plzni, 31.3.1971.

128.-Paichl,P.: Užití multivariátních metod v diagnostice a prognostice nemocí pomocí samočinného počítače. XVI.mezikrajský sjezd spolku čes. lékařů Čs. společnosti J.E.Purkyně České Budějovice, Jihlava, Karlovy Vary, Plzeň.  Plzeň, 19.-21.5.1971

129.-Paichl,P.: Užití multivariátních metod v diagnostice a prognostice nemocí pomocí samočinného počítače. XVI.mezikrajský sjezd spolku čes. lékařů Čs. společnosti J.E.Purkyně České Budějovice, Jihlava, Karlovy Vary, Plzeň. České Budějovice, 16.6.1971

130.-Paichl,P., Topinková M., Babka, O.: Hodnocení výsledků analýzy EKG ( R-R intervalu) pomocí počítače. Seminář Čs.vědecko-technické společnosti Tesla VÚST, Praha 28.6.1971

131.-Paichl,P., Polášek,P.: Přenos informací z EKG. Ibidem

132.-Paichl,P., Hornof,Z., Novák,J.: Hodnocení srdeční velikosti vrcholných sportovců pomocí multivariátní analýzy. Celostátní sjezd tělovýchov. lékařství na téma „Cirkulace a fyzická zátěž“, Praha, 22.-24.9.1971

133.-Paichl,P.: Současný stav a předpokládaný vývoj využití počítačů v medicině. Dekádník vedoucích zdrav. pracovníků Západočeského kraje, Žinkovy, 24.-28.10.1971

134.-Paichl,P.: Prognostický index infarktu myokardu. Závěrečná zpráva o státním výzkumu VII-4-2 „Multivariátní analýza výzkumných dat u ischemické choroby srdeční“, Smolenice, 16.12.1971

135.-Paichl,P.: Současnost a perspektivy dokumentace a zpracování dat ve vnitřním lékařství. XXXIV. Internistický den „Ústavnické problémy ve vnitřním lékařství“, Praha, 18.2.1972

136.-Sova,J., Šimon, J., Paichl,P.: Validita běžných klinických, vyšetřovacích a screeningových metod používaných při stanovení diagnózy koronární insuficience. Čelostátní kardiologický sjezd, Gottwaldov, 24.-25.5.1972

137.-Paichl,P.: Užití počítačů v medicině. Socialistická společnost pro vědu,kulturu a politiku, Plzeň, 30.5.1972

138.-Paichl, P., Babka, O.: Příklady užití počítače ve vnitřním lékařství. Prac-. schůze Spolku čes. lékařů v Plzni, 14,VI. 1972.

139.-Dobrý,Z., Kulich,V., Paichl,P.: Pokus o computerové zpracování některých ukazatelů činnosti transfuzních stanic a hemoterapie v Západočeském kraji. Celostátní sjezd hematologické a transfuzní společnosti České společnosti J.E.Purkyně, Banská Bystrica, 25.5.1972

140.-Paichl,P., Stránský,P.: Význam rozhodovacích procesů v klinickém lékařství. Přednáška na I. celostátní konferenci s mezinárodní účastí“O rozhodovacích procesech v klinickém lékařství“, Praha, 9.-11.11.1972

141.-Paichl, P., Perez, A., Nikl, J., Babka, O.“: Význam modelového souboru dat pro studium některých rozhodovacích procesů. Ibidem , s. 33

142.-Paichl,P., Fialová J., Babka,O.: Zhodnocení statistického rozhodování v kardiologii. Ibidem.

143.-Paichl, P., Sova, J., Babka,O.: Perceptronové modely v kardiologii. Ibidem

144.-Paichl, P., Sova, J.: Užití počítače v klinice infarktu myokardu. Internátní seminář preventivní kardiologie, Konstantinovy Lázně, 9.1. 1973

145.-Paichl, P.: Význam počítačů v klinické praxi u srdečního infarktu. Ibidem , 9.1.1973

146.-Paichl,P., Babka,O.: Simulace pacienta počítačem při výuce medicinských rozhodovacích procesů. Souhrny přednášek Celostát. semináře „Kybernetická pedagogika“ Čs.kybernetické společnosti při ČSAV v Hradci Králové, 12.-13.9.1973, s. 135 - 136

147.-Paichl,P.: Der Unterricht der Entscheidungdprozesse in der Gastroenterologie. Vorträge  des V.Gastroenterologen-Kongress mit internationalen Beteiligung der Gesellschaft f.Gastroenterologie der DDR, Leipzig, 10.-12.September 1973

148.-Paichl,P.: Realita využití počítačů v klinickém lékařství. I.celostátní konference ČSVTS „ Využití počítačů v lékařství a zdravotnictví“, Brno, 24.-25.9.1973

149.-Paichl, P., Babka, O.: Rizikový registr. Ibidem , 24.9,1973

150.-Paichl,P., Pabouček,B.: Nemocniční informační systém Fakultní nemocnice v Plzni. Přednášky 5.sympozia Slovenskej kybernetickej spoločnosti vo Vrátnej Doline, „Kyberneticke aspekty riadenia zložitých systemov“, 2. – 6. říjen 1973, s 181 - 184.

151.-Paichl,P., Babka,O.: Trenažer medicinské diagnostiky ve výuce na lékařské fakultě v Plzni. Ibidem , s 268 - 270

152.-Pabouček, B., Paichl, P.: Využití počítače ve Fakultní nemocnici v Plzni. Konference zdravotnického ústavnictví s mezinárodní účastí, Bratislava, 10.-12 října 1973

153.-Paichl,P., Matoušek,J., Sova,J., Babka,O.: Zhodnocení meteorotropních vlivů na vznik akutního infarktu myokardu. Přednášky II. celostátní konference „ Rozhodovací procesy v klinickém lékařství“, Plzeň,13.-14.11.1974

154.-Sova,J., Paichl,P.: Využití počítačů v diagnostice koronární sklerózy.Ibidem

155.-Paichl,P. Babka,O., Kuthanová, J., Lesná,E., Paichl,M. : Prognóza rakoviny žaludku. Ibidem.

156.-Paichl, P., Madžarovová-Nohejlová,J., Paichl,J.: Zhodnocení gastroenterologické anamnézy zjišťované dotazníky. Ibidem

157.-Topinková,M., Paichlů,P.: Videorecording a počítače ve výuce. Ibidem

158.-Babka,O., Paichl,P.: Užití modální analýzy v klinickém lékařství. Ibidem

159.-Sova,J., Paichl,P.: Význam počítačové techniky v prognóze akutního infarktu myokardu. 15. Purkyňův den, Zámek Libochovice, 13.7.1974

160.-Paichl,P., Stránský,P., Wünsch Z.: Výuka kybernetiky na lékařských fakultách .. Seminář sekce Lékařské kybernetiky při Čs. internistické společnosti, Praha, 30.5.1974

161.-Paichl,P., Madžarovová-Nohejlová, J., Kuthanová J.: Možnosti automatizovaného zpracování gastroenterologické anamnézy. Přednášky XV.československého gastroenterologického sjezdu, Bratislava, 4.-6.septembra 1974

162. Paichl,P.: Výuka racionálního vyšetřování gastronterologických onemocnění. Ibidem

163.-Paichl,P.: Automatizované systémy řízení ve zdravotnictví. Seminář Čs.kybernetické společnosti při ČSAV, pobočky v Plzni, Plzeň, 18.2.1975

164.-Paichl,P., Babka,O.: Některé učící se systémy a jejich použití. v medicině. Seminář Čs.kybernetické společnosti při ČSAV, pobočky v Plzni, Plzeň, 21.10.1975

165.-Paichl,P.: Rozpory a možnosti unifikace lékařské terminologie. Pracovní seminář sekce lékařské kybernetiky, Praha, 11.5.1975

166.-Paichl,P., Babka,O.: Výuka gastroenterologické diagnostiky pomocí počítače. Přednášky XXVII. mezinárodního lékařského pokračovacího kursu, Karlovy Vary, 29.9.-3.10.1975.

167.-Paichl,P., Madžarovová-Nohejlová,J.: Klinický význam zpracování gastroenterologické anamnézy počítačem. Ibidem

168.-Paichl,P.: Možnosti převodu lékařské terminologie na počítač. Seminář Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů, Praha, 20.10.1975

169.-Paichl,P.:Teorie a realita automatizovaného zpracování zdravotnických dokumentů. III.celostát. konference „Automatizované zpracování zdravotnické dokumentace“, Praha, 24.-25.8.1976

170.-Paichl,P., Neuman, J.: Obecný interní chorobopis zpracovaný počítačem, Ibidem

171.-Paichl,P.: Užití číslicového počítače ve výuce medicíny. Konference o kybernetice, Praha, 17.-19.11.1976.

172.-Paichl, P.: Využití počítače ve výuce vnitřního lékařství. Konference o „ Modernizaci výuky v lékařství“. UK Praha, 1976, s. 200  - 201

173.-Paichl, P.: Multifaktorielle Probleme in der Medizin. Psychiatrie Kongress der J.W. Goethe-Universität, Frankfurt/Main ,1977

174.-Paichl,P.: Možnosti aplikace počítačů na vysokých školách. Pracovní schůze Čs.kybernetické společnosti při ČSAV, pobočky v Plzni, Plzeň, 15.2.1977

175.-Paichl,P.: Využití počítačů ve výuce rozhodovacích procesů v klinické medicině. Ibidem

176.-Paichl,P.,  Nikl,J.: Metody analýzy dat v lékařství. Prac. schůze sekce lékařské kybernetiky při Inernistické společnosti, Praha, 11.4.1977

177.-Paichl,P.: Ukazatelé prognózy rakoviny žaludku. Spolek lékařů Čs. společnosti J.E.Purkyně v Plzni, 13.4.1977

178.-Paichl,P.: Zkušenosti s využitím SAPO při hodnocení klinických rozhodovacích procesů. Seminář Pedagogické sekce Společnosti sociálního lékařství Čs. společnosti J.E.Purkyně, Brno, 20. - 21.10.1977

179.-Paichl,P.: Automatizace v klinické medicíně. Krajský seminář dorostových lékařů Západočeskéhokraje. 2.3.1978

180.-Paichl,P.: Komplexní  využití počítače ve výuce klinického lékařství. Sborník přednášek VUI. pracovního semináře  „ Využití počítačů pro racionalizaci výuky a diagnostiku vědomostí. Ostrava, 1.2.1979, s. 114 – 118.

181.-Paichl,P.: Potíže praktické výuky klinických předmětů. Sborník vědecké konference s mezinárodní účastí “Student mediciny, jeho rozvoj a metody výzkumu“, Hradec Králové, 24. -26.9.1979.

182.-Paichl, P.: Automatizované zpracování dat v oblasti vnitřního lékařství. Sborník II. celostát. konference „Využití počítačů v lékařství a zdravotnictví. Brno, 5. – 8.XI. 1979, 83 - 87.

183.-Paichl,P.: Kybernetika a gastroenterologie. 10.sympozium SKS pri SAV : „Kybernetika a jej interdiscipolinárné pösobenie“ Bratislava, 1980,s. 357 - 360

184.-Paichl,P.: Závěrečná zpráva výzk.úkolu 50-03-05 :Využití počítače pro výuku mediciny a zkoušení’, 29.XI.1980. MZd

185.-Paichl,P. Brožková-Morávková,V. Škorpilová M.: Výuka a hodnocení znalostí v endokrinologii pomocí počítače. Sympozium „Ověřování a hodnocení znalostí v medicině’, Praha , 3.2.1982,

186.-Paichl, P.: Světonázorová výchova ve výuce lékařské kybernetiky. Katedra chorob vnitřních v Plzni, 11.1. 1983, Théze , 1 - 2

187.-Paichl,P.: Možnosti využití expertních systémů ve vnitřním lékařství. XVIII. internistický sjezd, Čes. Budějovice,1983

188.-Babka,O.,Paichl,P.: Konzultační systémy v klinickém lékařství. I. celostát. vědec. sjezd biomedicin. inženýrství- BMI´83, Mar. Lázně, 2.-6.X.1983

189.-Paichl,P., Babka,O.: Možnosti využití expertních systémů  ve vnitřním lékařství. Souhrny přednášek XVIII. internistického sjezdu, České Budějovic, 5.-7.1984

190.-Babka,P., Paichl,P.: On experimental computer-based exper system for therapy of arterial hypertension. Proceedings of the International Working Conference „Computer -aided medical decision-making“, Prague, Sept 30th-Oct.4th 1985

191.-Babka,O., Paichl,P.: An experimental computer-based expert system for therapy of an arterial hypertension. Intern. Working Conference. „Computer aided medical decision-making“, Prague, Sept. 30th.-Oct.4th. 1985

192.-Paichl,P., Čepelák,V.,Petrlík,M.: Zkušenosti s přístrojovým vybavením JIP. In : Sborník přednášek XIX. celostát.internistického sjezdu :Intenzívná starostlivost vo vnútornom lékárstve, 14.-16.V.1986, Košice

193.-Paichl,P.;Problematika užití počítačů v medicině. Celostátní seminář mladých patofyziologů, Plzeň, 25.VI. 1986

194.-Paichl,P.: Počítače a pacienti. Čs.rozhlas Plzeň, VKV, 15.5.1970

Historie

Semináře, sjezdy  (Communications to workshops and conferences)

195.-Paichl,P.: Historie plzeňského vnitřního lékařství . Seminář interní kliniky v Plzni, 12.10.1982

196.-Paichl, P.: The Town of Plzeň and the Medicine.7th International Conference on Clinical Pharmacology of CMA Countries, Plzeň,  Sept. 1. –4, 1987

197.-Paichl,P.: Historie špitálů a nemocnic v západních Čechách. I.mezikrajský seminář  k dějinám lékařství, farmacie a zdravotnictví v Jihočeském a Západočeském kraji. 17.-20.IV.1990,Plzeň

198.-Paichl,P.: Historie plzeňského lékárnictví. Ibidem

199.-Paichl,P.: Historie zdravotnictví. Univerzita třetího věku, LF UK v Plzni, 1.3.1990

200.-Paichl,P.: Problematika historiografie západočeských nemocnic. Spolek čes.lékařů v Plzni, Večer dějin lékařství a farmacie, 27.2.1991

201.-Paichl,P.: Historie zdravotnictví. LF UK v Plzni, Univerzita 3. věku, 21.1.1991

202.-Paichl,P.: První lékaři v Plzni. Západočeské a Národopisné muzeum v Plzni. 9.IV.1991

203.-Paichl,P.: Historie budovy bývalé sociální péče v Otakarových sadech .Spolek za starou Plzeň, Galerie Esprit. Plzeň, 11.2.1992.

204.-Paichl,P.: Nejstarší plzeňská nemocnice u sv.Jiří. Spolek Za starou Plzeň, Galerie Esprit, Plzeň, 17.3.1992

205.-Paichl,P.: Historie zdravotnictví. Univerzita třetího věku, LF UK v Plzni, 4.VI.1992

206.-Paichl,P.: Město Plzeň a jeho medicina. Sborník Mezinár. sympozia československé mediciny a farmacie ve světovém kontextu. LF UK v Plzni, 7.7.1992, p. 55 – 60

207.-Paichl, P., Zavázalová, H., Kočová, J.,Valentová, V.: Z historie Československého Kříže. Ibidem, 257 – 258.

208.-Paichl, P.: Historie zdravotnictví. LF UK v Plzni, Univerzita 3. věku, 24.2.1994.

209.-Paichl,P.: Historie zdravotnictví. Univerzita třetího věku, LF UK v Plzni. 13.II.1997

210.-Paichl, P.: Sedm století plzeňské medicíny. Medi 95, Vědecká konference k 50. výročí založení Lékařské fakulty UK v Plzni a 700. výročí založení města Plzně, 9. – 10. 3. 1995, s. 5 – 8. 

211.-Paichl,P.: Vznik Spolku českých zubních lékařů. Oslavy 100. výročí založení

Spolku českých zubních lékařů. Mezinárodní konference ČSK, 13. 10.1997

212.-Paichl,P.:První lékařské spolky v Plzni. Vědecká konference lékařské fakulty v Plzni, 8.-9.X.1998, Plzeň

213.-Slípka, J., Paichl,P.: Půl století Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Vědecká konference fakulty, 650 let Univerzity Karlovy 1348 – 1998, Plzeň 8. – 9.X. 1998

214.-Paichl,P.: Léčebná zařízení v Plzni. LF UK v Plzni, Klub aktivních seniorů, 13.,I. 1999

215.-Paichl,P.: Historie plzeňských nemocnic. Výroční schůze KČT FN v Plzni, 21.1.1999

216.-Paichl,P.: Historie zdravotnictví. Univerzita 3,věku, Plzeň, 11.2.1999

Přednášky v rozhlase (Broadcasting  lectures )              *217 - *232

217.-Paichl,P.: První lékaři v Plzni. Čs.rozhlas, Plzeň,17.VIII.1991

218.-Paichl,P.: Plzeňské lázně a lazebníci. Čs.rozhlas, Plzeň, 30.X.1991

219.-Paichl,P.: Plzeňské špitály. Čs.rozhlas, Plzeň,11.XI.19991

220.-Paichl,P.: Plzeňské lazarety. Čs.rozhlas, Plzeň, 2.XII.1991

221. Paichl,P.: Plzeňské nemocnice. Čs.rozhlas, Plzeň, 18.1.1992

222. Paichl,P.: Plzeňští léčitelé. Čs.rozhlas, Plzeň. ??. 2.1992

223.-Paichl,P.: Plzeňští apatékáři. Čs.rozhlas, Plzeň, 21.3.1992

224.-Paichl,P.: Jan Amos Komenský a ideál lidského zdraví. Čs.rozhlas, Plzeň, 29.3.1992

225.-Paichl,P.: Historie ošetřovatelství. Čs.rozhlas, Plzeň. 17.4.1992

226.-Paichl,P.: Začátky chirurgie v Plzni. Čs.rozhlas, Plzeň, 16.5.1992

227.-Paichl,P.: Plzeňské porodnictví. Čs.rozhlas, Plzeň, 20.6.1992

228.-Paichl,P.: Nemoc a smrt J.K.Tyla. Čs.rozhlas, Plzeň, 11.7.1992

229.-Paichl,P.: Všeobecná medicína-l.plzeňští lékaři. Čs.rozhlas, Plzeň, 18.7.1992

230.-Paichl,P.: Všeobecná medicina.-2.Krajští lékaři. Čs.rozhlas, Plzeň, 15.8.1922

231.-Paichl,P.: Všeobecná medicína.-3.Městští lékaři. Čs.rozhlas, Plzeň, 19.9.1992

232.-Paichl,P.: J.A.Thomayer. Čs.rozhlas, Plzeň, 18.10.1992

Jiné přednášky *233 - *236

233.-Paichl, P.:  Alternativní medicina. Klub aktivních seniorů. LF v Plzni. Plzeň, 1999

234 – Paichl, P.: 90let od smrti Dr Viléma Šela

235 – Paichl, P.: Měli jsme v Plzni malomocenství ?

236 – Paichl, P.: Soukromá lůžková léčebná zařízení v Plzni Spolek lékařů.čes. společ. JEP, Společnosti pro dějiny věd a techniku