CERRO TORRE

HORA, KTEROU NELZE ZDOLAT

Lionel Terray tehdy roku 1947 s Louisem Lachenalem podruhé zdo­lal severní stěnu Eigeru a poté si měl prvovýstupem na Fitz Roy v Patagonii a Makalu v Himálaji získat světovou pověst alpinisty, se později nikdy nechlubil svými statečnými činy. Byl ryzí charakter a měl znamenitý úsudek. Jeho výrok: „Žádný výstup v Alpách nám nepřipravil tolik obtíží jako Fitz Roy," má tedy svou váhu. Tak jako mnoho dalších předvedli tehdy roku 1950 na Annapurně a ještě předtím na Dhaulágiri se svými kamarády hotové akrobatické kousky. Fitz Roy však roku 1952 Terraye málem zabil. Poslední hrdinská perioda horolezectví právě začala.
Z podnětu Reného Ferleta zorganizovali Terrayovi pařížští přátelé roku 1952 expedici na Fitz Roy v patagonských Andách. Tento „Matterhorn již­ní hemisféry", jedinečný žulový vrchol, je sice jen 3450 metrů vysoký, ale velice lákavý cíl. Žádné expedici se do té doby nepodařilo postoupit i jen přes základnu hory. A nad ní pak ční kolmá vrcholová věž. Její stěny, v nej­nižším místě asi 750 m vysoké, jsou obtížnější než tehdy nejtvrdší lezení v Alpách. Obtíže na Fitz Roy však ještě umocňuje klima Patagonie: špatné počasí, chlad, ledový krunýř, který pokrývá stěnu, a také úporné a ustavič­né poryvy bouře. To všechno dohromady dělá z Fitz Roye jednu z nejobtíž­nějších hor světa. Snad je výstup dokonce nemožný. V roce 1952!
Fitz Roy, prototyp horského vrcholu, se pro Terraye rychle stává vý­zvou. Takový cíl není ani v Alpách, ani v Himálaji, a Terrayův alpinismus, který chápe jako druh umění, je experimentální. Terray většinu svých úspor vkládá do společné expediční pokladny. Jistý zájemce prosí o dovo­lení přidat se k expedici a slibuje sehnat chybějící částku.
Přesto se nakonec musí zadlužit, aby cestu zajistili. Po příjezdu do Ar­gentiny se Francouzi setkávají s nevídanou laskavostí a vstřícností. Přijí­má je dokonce sám diktátor Juan Perón a pomáhá jim i nadále. Přesto se expedice dostává brzy do nesnází. Během přechodu rozvodněného horského potoka přichází o život vnikající lezec Jacques Poincenot. Jeho nenadálý konec muže zaskočil. Ztrácejí sebedůvěru a někteří z nich se dokonce chtějí vrátit zpět do civilizace. Po dlouhé poradě expedice pokračuje. Je třeba si pospíšit - každý ztracený den může překazit úspěch.
Teď však postupu brání sněžení a bouře. Po tři týdny bojuje Terray se svými přáteli s nejnepříznivějšími povětrnostními podmínkami. Vy­sekávají si v ledu dutiny a stopa, spojující tábory, musí být každý den znovu prošlapávána. Opravdu ohavné podmínky. Přesto během dvaceti dnů zřizují tři tábory a zaopatřují je potravinami. Trasa mezi táborem II a III je v délce 300 výškových metrů zajištěna fixními lany a provazovými žebříky. Horolezci však musejí všechen náklad nosit sami, protože v Pa-tagonii nejsou Šerpové. Nahoru je postupně dopravena téměř tuna ma­teriálu. Lionel Terray a Guido Magnone z Paříže, druhý energický lezec v týmu, přitom z donucení dřepí v bouři celých pět dnů. Palivo do vařičů již pomalu dochází. Nakonec se jim při kratším vyjasnění podaří ústup do základního tábora.
Pak se postupně vyjasňuje, obloha je zářivá a počasí nádherné. Ještě téhož dne vystoupají oba vrcholoví lezci znovu až do tábora III. Druhý den za svítání je obloha zatažená a zima dotěrně ostrá. Stoupání je od samého počátku mimořádně obtížné; pomocí skob i volného lezení zdolávají 120 ze 750 metrů stěny. Večer se vracejí do tábora, ale fixní lana nechávají na místě, aby jim usnadnila nový výstup. Příští ráno je úplné bezvětří, na nebi ani mráček. Přišel čas! Terray a Magnone stoupají rychle a hod­ně skob nechávají ve skále. Při střídavém vedení se dostávají výš a výš. Z každého stanoviště může Terray shlížet na menšího souseda Cerro Fitz Roye, na Cerro Torre, který vypadá ještě obtížnější než jejich hora. Jistě je na ni výstup mnohem těžší, myslí si Terray, snad dokonce nemožný! A co Fitz Roy? Stěna nad ním nahání Terrayovi strach; přesto lezou dál. Za soumraku mají téměř polovinu stěny za sebou a bivakují na šikmém ochozu. Druhý den lpí na skále led. Tak tedy zpátky? Ne, zkoušejí stoupat s mačkami, ale akce je příliš riskantní.
Terray ztrácí kuráž a chce sestoupit. Avšak Magnonova rozhodnost a činorodost mu znovu dodává odvahu. Nakonec je rovněž připraven se výstupu odvážit. Lezou tedy dál. Zásoba skob je však brzy vyčerpaná a na­dále si musejí pomáhat jak to jde. Když dosahují vrcholu, jsou čtyři hodiny odpoledne. Mlha a špatná viditelnost. Navíc začíná sněžit. Sestup se stá­vá zoufalým podnikem. K bouři se přidává strach, zledovatělá skála a sně­hová skluzavka. Přesto nalézají odvahu k sestupu nad propastí. Nakonec Magnonův a Terrayův úprk zachrání fixní lana.
Prvovýstup Fitz Roye byl následně oceněn nejen argentinskou vládou, ale vyvolal i celosvětové nadšení. A nyní se vynořila otázka, zda bude ně­kdy zdolán i Cerro Torre.
„Viděli jsme Cerro Torre - volně stojící, téměř neskutečný obří sloup," píše Lionel Terray roku 1952 ve zprávě o své expedici na Fitz Roy. Píše také o divokých tocích na přístupu k hoře, o diluviálních deštích a metr hlubo­kém sněhu. Píše o ledových bouřích, které znemožňují postavit stan, tak­že je nutné přenocovat ve sněhových jeskyních. „Jedno víme jistě," uvádí Terray závěrem, „když se lanové družstvo dostane uprostřed stěny do patagonské bouře, je ztracené." A končí slovy: „Fitz Roy je asi nejobtížnější hora, jaká byla až dosud dobyta."
Tak se Cerro Torre zařadil k nejobtížnějším mezi dosud nezlezenými horami světa. A tento „Torre", ležící jen pět kilometrů jihozápadně od Fitz Roye, je předem tabu. Hora, kterou nelze zdolat!


CERRO TORRE
JEDNA HORA - DVE EXPEDICE


Podnik má řídit Bruno Detassis, také proto, že je starší než Maestri. Je vyrovnanou osobností a má více zkušeností než všichni ostatní dohro­mady. Nyní se zdá, že jsou odstraněny všechny překážky, protože expedici sponzoruje regionální správa i veřejné a soukromé spolky. Výstup na Cerro Torre se může stát konečně skutečností, Maestrimu se naplňuje sen. Skupina cestuje lodí z Janova do Buenos Aires, kde jsou Tridenťané nad­šeně uvítáni. Navazují se přátelství a všechno je co nejlépe připraveno. Když však Maestri zjišťuje, že také lanové družstvo Bonatti/Mauri chce na Torre, nemůže tomu zpočátku uvěřit a je trpce zklamán. Navíc ještě ti dva potají dostávají kartografický a fotografický materiál, který nasbíral pro vlastní orientaci na hoře. Maestri spatřuje ve skutečnosti, že Bonatti s Maurim přicestovali letadlem, porušení exkluzivity a také konkurenci.
Také Tridenťané nyní kvůli úspoře času pokračují vojenským leta­dlem, které jim bylo dáno k dispozici na žádost italského velvyslanectví. Nacionální ctižádost i duch Tridenťanů v Buenos Aires dodávaly křídla celému podniku. Maestri však věděl, že zájem v Itálii již neplatí pouze jemu. Přesto však určuje další cestu. K tomu se přidávají obavy. „Co má Bonatti v úmyslu?" Maestrimu připadá, že je pronásledovaný a proti své vůli vtažený do závodění. Detassis však zůstává klidný: „My, Tridenťané, podnikáme svoji expedici a Bonatti ať si dělá svou," zní jeho odpověď. Jenže Maestri se tím nenechává odbýt a pod takovým tlakem se mu cesta stává skutečnou trýzní. Počítá ztracené minuty a dny až do základního tá­bora, sleduje kilometry do cíle. A potom přichází pohled na Torre! Vidí jej vyrůstat z pampy, pak z letadla z bezprostřední blízkosti. Ve vzdálenosti sta metrů plachtí pilot okolo hory - kam umístit trasu po kolmých skalách, a tady je už Fitz Roy... a znovu Torre. Jak obdivuhodné hory!
Expedice Tridenťanů přistává na Lago Argentino. Nyní mají před tý­mem Bonatti/Mauri malý náskok. Pouhé dva dny. Proto nesmějí ztrácet ani okamžik. Závod tedy pokračuje. V náklaďáku, po prašných cestách - s namáhavým přechodem řek - musejí zůstat stát až u Río de las Vueltas. Chtějí přeložit náklad na dřevěné vozy. Deset volů táhne těžké káry, na které se naskládá sedm horolezců a 1400 kilogramů výstroje. Bouří a deš­těm, vodou a bahnem pokračují nikam, tedy tam, kde je dnes osada El Chaltén. Tehdy zcela pusté místo.

Je 14. leden 1958. Den poté je vybráno místo pro základní tábor na laguně Torres. O několik dní později je tam z kmenů, plachty, kamenů a větví vystavěna chatrč. Nyní si mohou Torre v klidu prohlédnout. Bruno Detassis, šéf expedice, je totiž toho názoru, že se nemá na Torre vyra­zit hned. Jeho bratr Catullo i Marino Stenico jeho názor sdílejí. Zatímco zkoumají horu, čas ubíhá. Problém zvaný Cerro Torre je sice živě disku­tován, ne však vyřešen. Počasí je příliš špatné. Jednou zasvitne slunce a pak zase prší. Také ustavičně vane vítr. Maestri je nešťastný. Chtěl by něco dělat, ale neví přesně, co. Nemůže se obejít bez krácení dlouhé chvíle. Cožpak nelze dělat nic jiného než spát a hrát karty? Také morra, jihoitalská prstová hra, je nudná.
S neklidem myslí Maestri na svého rivala Bonattiho. Konečně 24. ledna říká Bruno Detassis rázně: „Jako vedoucí expedice vám zakazuji vyrazit na Torre."
„Proč?"
„Nechci, aby tam někdo z vás riskoval život."
„To nechce nikdo."
„Tak tedy," říká Detassis uklidněn, „žádný pokus."
„Alespoň jeden pokus."
„K čemu?"
„Jen jeden pokus," žadoní Maestri.

„Ne. Torre je hora, kterou nelze zdolat," konstatuje Detassis a postulát šéfa platí.
Maestri, rozzuřený a zlomený současně, se vzdává diskuse. Všechny jeho sny se tím hroutí, protože Cerro Torre, na němž chtěl Maestri prokázat své schopnosti, už pro ně neexistuje. Nevím, zda Maestri, Eccher a Fava tehdy skutečně věřili, že výstup na Torre z východu je možný. Snad se Maestri chtěl jen podřídit, aby oslabil legendu, že je nepolepšitelný rebel. Tím se ovšem vzdal své nejlepší vlastnosti - odvahy nedbat žádné cizí vůle.
Ostatní měli rodiny - Maestri jen sebe samého a jako antipoda Bonat­tiho na druhé straně hory. Tridenťané teď chtějí vyrazit alespoň na Cerro Grande jako na alternativní cíl. Malými náhradními vrcholy se mají pro Maestriho, Favu, Ecchera, Stenica a Catulla Detassise stát Cerro Grande, význam." Zvláštní, že se Maestri nikdy nestará o nepřekonatelné obtíže na Torre, jako by ani nestály za řeč.
Na Silvestra 1958 se expedice vydává s pěti naloženými koňmi k laguně Torre. Staré tábořiště působí bezútěšně. Srub z roku 1957 je zřícený a vítr rozehnal odpadky do všech směrů. Jen krajina se nezměnila a všemu čarovně kraluje Cerro Torre. Jsou postaveny stany a založen oheň. Tentokrát stojí tábor v lese zakrslých stromů. Brzy je znovu postaven srub jako skladiště. A mezi estancií Madsen a lagunou je zřízena koňská kyvadlová doprava. Ta funguje tak dlouho, než se Maestrimu podaří tábor plně vy­bavit. Nyní mohou začít první průzkumné výpravy až k moréně, zčásti na koních. Na velkém plochém balvanu pod špalkovitou horou Mocho stojí 3. ledna 1959 tábor II, kde Fava a Maestri zůstávají jako předvoj. Toni Egger kvůli zánětu nohou zůstává v základním táboře. A již 4. ledna stojí Fava s Maestrim na místě, kde chtějí zřídit tábor III, 1650 metrů vysoko a jen 200 metrů od úpatí stěny Torre. Maestri vidí jihovýchodní ostruhu hory jako možnou výstupovou trasu. Avšak vrcholová stěna je neprove­ditelná. Proto se přidržuje velké soutěsky - průniku vlevo od ní, který vede na převislý ledovec a pak dál vpravo do hlubokého zářezu mezi Cerro Torre a menšími vedlejšími vrcholy. Ze žabí perspektivy vyhlíží trasa celkem přívětivě, skála je členitá. Při pohledu zdola se cesta zdá být plynulá až k vrcholu. Rovněž vypadá jako chráněná před větrem.
Potěšen tím, že objevil možnost, jak Cerro Torre zdolat, čeká Césare Maestri na úpatí stěny na Eggera, kterému se nevede dobře. Jen s obtíže­mi našlapuje a lézt nemůže už vůbec. Jinak se zdá, že obsazení expedice je ideální: čtyři mladí studenti jako nosiči v čele s Favou a specialista na led Egger, který bohužel momentálně trpí furunklem zrovna na patě, nejdů­ležitějším místě těla extrémního lezce. Všichni ostatní plní svou úlohu tak dobře, jak umějí. Fava je kvůli svým amputacím sice pohybově omezený, ale současně tvoří ideální spojovací článek mezi studenty a lanovým druž­stvem Maestri/Egger. Bez svého druhého muže se však Maestri nedosta­ne z místa a je netrpělivý.
8. ledna vyhrabávají na sněhovém hřbetu při úpatí stěny jeskyni - tá­bor III. Fava a Maestri pracují šest hodin. Tesají ve svahu a výsledkem je dvojitá jeskyně s pravoúhle zalomeným přístupem, dveřmi v závětří...

Reinhold Messner: CERRO TORRE, tragédie na skalní jehle, München 2009

Literatura:

Josef Kořenský: AMERIKA, Praha 1925