Benátky 2008
Benatky_01.JPG
Benatky_01.JPG
Benatky_03.JPG
Benatky_03.JPG
Benatky_04.JPG
Benatky_04.JPG
Benatky_05.JPG
Benatky_05.JPG
Benatky_06.JPG
Benatky_06.JPG
Benatky_07.JPG
Benatky_07.JPG
Benatky_08.JPG
Benatky_08.JPG
Benatky_09.JPG
Benatky_09.JPG
Benatky_10.JPG
Benatky_10.JPG
Benatky_11.JPG
Benatky_11.JPG
Benatky_12.jpg
Benatky_12.jpg
Benatky_13.JPG
Benatky_13.JPG
Benatky_14.JPG
Benatky_14.JPG
Benatky_15.JPG
Benatky_15.JPG
Benatky_16.JPG
Benatky_16.JPG
Benatky_17.JPG
Benatky_17.JPG
Benatky_18.JPG
Benatky_18.JPG
Benatky_19.JPG
Benatky_19.JPG
Benatky_20.JPG
Benatky_20.JPG
Benatky_21.JPG
Benatky_21.JPG
Benatky_22.JPG
Benatky_22.JPG
Benatky_23.JPG
Benatky_23.JPG
Benatky_24.JPG
Benatky_24.JPG
Benatky_25.JPG
Benatky_25.JPG
Benatky_26.JPG
Benatky_26.JPG
Benatky_27.jpg
Benatky_27.jpg
Benatky_28.JPG
Benatky_28.JPG
Benatky_29.JPG
Benatky_29.JPG
Benatky_30.JPG
Benatky_30.JPG
Benatky_31.JPG
Benatky_31.JPG

Page:   1  2 
[ Prev ]      [ Next ]

SMS

Milota Zdirad Polák: Cesta do Italie, 1814

Voldřich Prefát z Vlkanova, 1523-1565: Cesta z země České a to z města Prahy do Benátek a odtud potom po moři až do Palestyny, to jest do krajiny někdy Židovské, země Svaté, do města Jeruzaléma k Božímu hrobu, kteraužto cestu s pomocí Pána Boha všemohoucího šťastně vykonal Voldřich Prefát Vlkanova leta Páně MDXXXXVI. 1546, vydání od Karla Jaromíra Erbena z roku 1854. Dílo ne nepodobné tomu následujícímu, od Haranta Kryštofa, člověka krásně renesančního.

Kryštof Harant: Cesta z Království Českého do Benátek, odtud do země Svaté, země Judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a Sv. Kateřiny

Karel Čapek: Italské listy

Dan Brown: Inferno, 2013 ... lepší průvodce než-li Lonely Planet a to i pro Florencii