Richard David Bach
Jonathan Livingston Racek

Napsal Richard Bach, 1970
Přeložil Zdeněk Hron, 1984
Ilustroval Karel Demel, 1984
Vydala Lyra Pragensis, 1992
Přepsal Jakub Vrána, 1998