Zákon puncovní

I. Označení ryzosti pro předměty tuzemské ze zlata zhotovené: (větší)

Čís. 1 = 22 karátů =920/1000
Čís. 2 = 20 karátů =840/1000
Čís. 3 = 18 karátů =750/1000
Čís. 4 = 14 karátů =580/1000

II. Označení ryzosti pro předměty tuzemské ze stříbra zhotovené: (větší)

Čís. 1 = 15 lotů =900/1000
Čís. 2 = 14 lotů =900/1000
Čís. 3 = 13 lotů =800/1000
Čís. 4 = 12 lotů =750/1000

Ohraničení hlavy děje se různými čarami, které nejsou bez významu. Znamenať :

rovná čára 15/1000
dovnitř ohnutá 14/1000
ven vydutá čára 16/1000

Když upotřebením stává se označení nejasné, lze již dle tvaru jakost zjistiti a stačí počet čar dle tohoto systému sečísti, chceme-li zjistiti obsah ryzého kovu.

III. Označení ryzosti pro předměty tuzemské (menší)

IV. Označení ryzosti pro předměty starší zlaté i stříbrné

Od úřední kontroly jsou osvobozeny: chirurgické, fysické a matematické nástroje, pamětní peníze ve státních ústavech ražené, obruby na kameny, emailové neb mosaikové předměty a pod. u nichž váha zlata neb stříbra jest naprosto podřízena a takové předměty, které v celku u zlatých váhu 2 g a u stříbrných váhu 3 g. nepřevyšují. Předměty, které minimální ryzost mají (zlaté i stříbrné) a určeny jsou k vývozu za hranice, jsou od puncování osvobozeny, pak-li děje se tak za úřední kontroly. Zlaté a stříbrné předměty da Rak.-Uherska dovezené přes hranice, nemohou býti dříve adresátu vydány, dokud nebyly podrobeny kontrole o jich ryzosti a nepodlehly předepsanému puncování. Každá součástka (přišroubovaná, nanýtovaná neb stěžejkou spojená, jakož i přiletovaná) má rovněž zkoumána býti, pokud se ryzosti této týče á předmět dle toho označen. Puncovní zákon určuje také způsob, jakým se má díti míšení či legírování zlata a co smí za přísadu užito býti. K zlatu může se přimísiti jedině měď a stříbro a k stříbru jedině měď. Jiné kovy neb slitiny jsou vyloučeny. Živnostníci, zabývající se prodejem zlatého a stříbrného zboží jsou podřízeni kontrole c. k. punc. úřadu; jsou povinni otevření závodu ihned příslušnému úřadu ohlásiti (rovněž i zrušení neb přeložení provozovny), dále zákon puncovní na snadno přístupném místě provozovny vyvěsiti a každému nahlédnutí do něho povoliti.*) (Přestoupení tresce se pokutou od 10—40 korun.) Na žádost kupujícího má za povinnost prodávající vystaviti mu na předmět zakoupený prodejní lístek, který obsahovati má váhu a jakost prodaného předmětu. Předměty, jež nemají žádoucí ryzosti, neb zhotoveny jsou z nepravých kovů, mají chovány býti odďěieně od předmětů z pravých kovů a opatřeny viditelným označením, z něhož je jich nepravost dostatečně patrná.

*) Není prípustno dávati zákon pod sklo za rámeček, jelikož tu není možno do něho nahlížeti.

Kalendář hodinářů, zlatníků a příbuzných řemesel na rok 1914

Ještě podrobněji v kalendáři hodinářů, zlatníků a příbuzných řemesel na rok 1912
puncovní úřad
značky na stříbře