Schulze, W.: Dělící přístroje, SNTL, 1957

Od autora bible německy znajících hodinářů.

OBSAH
Předmluva k českému vydání ........................................................................................... 7
Předmluva k německému vydání ...................................................................................... 8

TEXTOVÁ ČÁST
Všeobecně o dělicích přístrojích ....................................................................................... 9
I. Dělení obvodu kruhu ................................................................................................... 10
A. Přímé dělení ............................................................................................................... 10
B. Nepřímé dělení ........................................................................................................... 16
1. Přestavitelný nůžkový ukazatel počtu dírek ................................................................... 20
2. Usnadněné jednoduché dělení ...................................................................................... 22
3. Sdružené dělení ............................................................................................................ 24
C. Diferenční dělení .......................................................................................................... 27
1. Smysl otáčení výměnných kol při diferenčním dělení ...................................................... 31
2. Uspořádání převodových výměnných kol pro diferenční dělení ....................................... 40
II. Děleni obvodu na kuželových obrobcích ....................................................................... 41
A. Frézování úhlové frézy .................................................................................................. 46
III. Frézování čelních zubů u kotoučové frézy se střídavě zkříženými zuby ..................... 48
IV. Dosažitelný stupeň přesnosti roztečí ......................................................................... 53
V. Dělení při frézování šroubovitých drážek a zubních mezer ........................................... 55
Frézování šroubovitých drážek, šroubových kol nebo kol se šikmými zuby ................... 55
A. Šikmé nastavení (pootočení) stolu frézky .................................................................... 60
B. Příklady výpočtů při frézování šroubovitých drážek ................................................... 62
C. Frézování rovinných křivkových kotoučů (vaček) na universálním dělicím přístroji .... 73
D. Geometrie šroubových kol ............................................................................................ 77
E. Řezné nástroje se šroubovitými břity a jejich použití k frézování ............................. 81
VI. Výpočet času potřebného k frézování............................................................................. 82
VII. Dělicí přístroje (hlavy) ............................................................................................. 86
A. Universální dělicí přístroj s dělicími kotouči s dírkami ................................................... 86
1. Technické údaje a hlavní rozměry universálních dělicích přístrojů ........................ 90
2. Svislé dělicí přístroje ................................................................................................ 90
B. Universální dělicí přístroj bez dělicího kotouče s dírkami.................................................... 92
C. Universální dělicí přístroj s číselníkovým měřidlem........................................................... 98
D. Universální dělicí přístroj s počitadlem............................................................................ 102
E. Optický dělicí přístroj..................................................................................................... 106
F. Samočinný dělicí a řadicí přístroj.................................................................................... 110
1. Výpočet výměnných kol.............................................................................................. 113
2. Popis zvláštnosti samočinných dělicích a řadicích přístrojů ………….............................. 118

TABULKOVÁ ČÁST

I. Tabulka číselných hodnot pro nepřímé jednoduché a diferenční dělení ................... 123
II. Tabulka číselných hodnot pro jednoduché dělení ................... 175
III. Tabulka číselných hodnot pro diferenční dělení ................... 177
IV. Tabulka číselných hodnot k nastavení počítacích kotoučů pro dělení na dělicím přístroji s počitadlem ................... 178
V. Tabulka číselných hodnot výměnných kol pro frézování šroubovitých drážek (ss = 5 mm) ................... 193
VI. Tabulka číselných hodnot výměnných kol pro frézování šroubovitých drážek (ss = 6 mm) ................... 199
VII. Tabulka číselných hodnot výměnných kol a úhlů nastavení stolu frézky pro frézování šroubovitých drážek (6 mm) .. 205
VIII. Tabulka číselných hodnot stoupám závitu pro frézování šroubovitých drážek ................... 208
IX. Tabulka úhlů a nastavení dělicího přístroje pro frézování rovinných ploch (čelního ozubení kotoučů a čelních fréz) .. 210
X. Tabulka úhlů nastavení dělicího přístroje pro vyfrézování zubů úhlových fréz s 45° ................... 210
XI. Tabulka úhlů nastavení dělicího přístroje pro vyfrézováni zubů úhlo­vých fréz s 50° ................... 211
XII. Tabulka úhlů nastavení dělicího přistroje pro vyfrézováni zubů úhlo­vých fréz s 55° ................... 211
XIII. Tabulka úhlů nastavení dělicího přístroje pro vyfrézováni zubů úhlo­vých fréz 60° ................... 212
XIV. Tabulka úhlů nastavení dělicího přístroje pro vyfrézováni zubů úhlo­vých fréz s 65° ................... 212
XV. Tabulka úhlů nastavení dělicího přístroje pro vyfrézováni zubů úhlo­vých fréz s 70° ................... 213
XVI. Tabulka úhlů nastavení dělicího přístroje pro vyfrézováni zubů úhlo­vých fréz s 75° ................... 213
XVII. Tabulka úhlů nastavení dělicího přístroje pro vyfrézováni zubů úhlo­vých fréz s 80° ................... 214
XVIII. Tabulka úhlů nastavení dělicího přístroje pro vyfrézováni zubů úhlo­vých fréz s 85° ................... 214

PŘÍLOHA

Universální dělicí přístroje.......................................................................... 215
Pohledy a řezy s různých stran................................................................... 217
Seznam součástí....................................................................................... 223

DODATEK

Universální dělicí přístroje československé konstrukce a výroby .............. 227

Seznam součástí ..................................................................................... 238
Tabulky 1 až 9 ........................................................................................ 241

VŠEOBECNĚ O DĚLICÍCH PŘÍSTROJÍCH
Dělicími přístroji (hlavami) nazýváme mechanické dělicí pomůcky, jimiž dělíme obvod kruhu na omezený nebo libovolný počet dílů. Počet těchto dílů je vždy číslo celé a mívá zpravidla určité maximum. Těchto přístrojů se používá při obrábění součástí, na jejichž rovinných, válcových, kuželových či rotačních plochách je třeba v pravidelných nebo i nepravidelných roztečích frézovat, brousit, vrtat atd. (ozubená kola, drážkové hřídele, závitníky, frézy a pod.). Skládají se z upínacího a dělicího ústrojí. Obrobek se upíná přímo na lícní desku nebo do sklíčidla vřetena přístroje anebo mezi hrot vřetena a koníku; dělicí přístroj i jeho koník jsou vždy upevněny na stole obráběcího stroje (frézky) nebo jsou přímo jeho neoddělitelnou částí (speciální vrtačky). Dělicí přístroje jsou dnes normálním příslušenstvím obráběcích strojů, bez něhož by se některé výrobní operace nedaly vůbec vykonat. Je jich zapotřebí také k ostření mnohozubých řezných nástrojů (fréz). Podle složitosti a rozsahu použití rozeznáváme dělicí přístroje a) ruční, k přímému dělení obvodu kruhu na omezený počet (24) dílů. bez převodového ústrojí, universální, k nepřímému dělení obvodu kruhu na libovolný počet dílů (do určitého maxima), s převodovým ústrojím