Předmluva k druhému vydání.

 

Z lásky k oboru, k němuž přináležím již plných 60 roků, opravil a doplnil jsem "Učebnici odborné nauky hodinářské", kterou jsem sepsal v roce 1933, abych svoji skrovnou hřivnou přispěl k výchově dorostu hodinářského.

Odborné vědomosti, kterých jsem nabyl během své činnosti v oboru, snesl jsem do této knihy a přál bych si jen, aby "Učebnice" splnila své poslání a přinesla prospěch našemu dorostu, na jehož zdárné výchove spočívá budoucnost živnosti hodinářské.

"Učebnice odborné nauky hodinářské" má za úkol doplniti učení v dílně, aby učen nabyl vzdělání širšího, nežli mu skýtá pracovní stolek. Z vlastní své dlouholeté zkušenosti vím, že ten, kdo ovládá základy theorie, má ulehčenou i praksi.

Nabádám proto náš dorost, aby s opravdovým zájmem věnoval se zdokonalení ve svém životním povolání. Nesmíme zůstat pozadu za ostatními obory, ale musíme se snažit dostati se vpřed, abychom vychovali zdatné mistry cechu hodinářského.

Vhodnou pomůckou k dosažení cíle nechť slouží jim tato kniha.

 

Josef Sladkovský.

Učebnice odborné nauky hodinářské, Praha 1933

Rousek, Fr. rediguje: Kalendář hodinářů, zlatníků a příbuzných řemesel na rok 1914, nákladem redakce ČASOMĚRU, Praha 1

 

 

 

                        O B S A H:

                                                                 Str.

 

Část první                                                       5

Stručný nástin dějin hodinářství                                 5

Rozdělení času ve starověku                                      5

Sluneční hodiny                                                  6

Vodní hodiny                                                     8

Jiné pomůcky ku měření času                                      10

Kolečkové hodiny                                                 10

Kapesní hodiny                                                   17

Vynalez kyvadla                                                  20

Vynalez kroku kotvového                                          21

Vynalez vlásku                                                   22

Další vynálezy a významné události                               23

Souhrn poznatků hodin starožitných                               27

Hodiny elektrické                                                27

Počátky a postup tovární výroby hodin až ke sklonku 19.stol.     29

Švýcarsko                                                        29

Francie                                                          31

Anglie                                                           32

Amerika                                                          33

Německo                                                          34

Rakousko                                                         38

Čechy                                                            38

Orlojníci a hodináři pražští od roku 1516-1620                   41

Založení cechu hodinářů v Praze                                  42

Seznam pražských hodinářů od počátku XVIII. až do

poloviny XIX.století, kteří se zabývali výrobou hodin      43

Výroba hodin v Čechách                                           45

Odhad stáří velkých hodin                                        45

Čas věčný                                                        51

Aequační kotouč                                                  57

Pravý čas místní                                                 59

Čas pásmový                                                      61

Počátek dne a datová hranice                                     62

Čas hvězdný                                                      63

Kalendář                                                         64

Měsíc                                                            65

Tření                                                            66

Čepy a ložiska                                                   67

Roztaživost tepelná těles tuhých                                 68

Kyvadlo                                                          69

Kyvadlo otáčivé                                                  83

Kyvadlo dvojité                                                  83

Kyvadlo odstředivé                                               83

Stanoveni neznámé délky kyvadla                                  84

Vypočítání mathematické délky kyvadla                            85

Hodiny strojové                                                  86

Zařízení strojů bicích                                           88

Bicí stroj s početníkem a stupnicí                               90

Perovník                                                         92

Rozměry tažného pera                                             94

Ústrojí základkové                                               95

 

Část druhá

Klenutí zubů                                                     96

Kola ozubená                                                     100

Záběr ozubeného kola s pastorkem                                 103

Krok hodin                                                       114

Zobrazení kroku                                                  116

Krok vřetenový - spindel                                         117

Krok hodin sloupkových                                           119

Krok černoleský                                                  125

Krok kolíčkový                                                   129

Krok kotoučkový                                                  132

Krok Grahamův                                                    134

Kolíčkový krok Brocotův                                          140

Kolíčkový krok Amantův                                           141

Neodvislé kroky hodin kyvadlových                                143

Krok Mannhartův                                                  144

Krok Denisonův                                                   145

Kolíčkový krok budíku                                            147

 

Část třetí                                                      

Krok válečkový                                                   152

Kotouček a vidlička                                              156

Krok kolíčkový způsobu Rosskopf                                  165

Kotvový krok se špičatými zuby                                   170

Kotvový krok s kosými zuby                                       177

Krok chronometrový                                               182 

Krok dvojkolý                                                    195

Setrvačka                                                        198

Vlásek                                                           207

Úprava přesného chodu hodin kapesních                            214

Úprava správného chodu hodin kapesních   s krokem válečkovým     221

Rozpočty strojů hodin                                            224

Kola s nesprávným počtem zubů                                    232

Výpočty různých neznámých součástí strojů  hodin                 235

Vypočítání doby odběhu, užitkové dráhy závaží a rozměrů válce

strunového                                                 240

Tabulka mathematické délky kyvadel                               246

Tabulka ozubení strojů kapesních                                 249

Velikosti hodinek                                                250

Poměr nejužívanějších měr perových                               250

Karáty, loty a grány                                             251

Vzory kroků                                                      253

Tabulka k přepočítání zlata                                      255

Otázky a odpovědi pro zkoušky tovaryšské                         257


R E J S T Ř Í K:

 

Amantů kolíčkový krok                                            141

Brocotův kolíčkový krok                                          140

černoleský                                                       125

Denisonův krok                                                   145

dvojkolý krok                                                    195

Grahamův krok                                                    134

Grán                                                             251

Karáty                                                           251

Lot                                                              251

Mannhartův krok                                                  144

Nepokoj                                                          152

Rosskopf                                                         165

Setrvačka                                                        198

spindel                                                          117

tabulky                                                          246

vlásek                                                           207