Zlatá slova hodinářským učňům na cestu životem.

Pavel Moravský

Zdokonalení jest možným pouze v cizině. Doma se ještě nikdo nestal prorokem. Nutno jest odejít do světa, mnoho viděti, mnoho slyšeti, usuzovati a to nejlepší si podržeti. Cizina jest nejlepším brusem. ... Kalendář hodinářů a zlatníků 1924, str.77

Náčiní jest zrcadlem dovednosti každého pomocníka hodinářského. Hleď si vše udržovati v nejlepším pořádku. Každý šroubník ať má dostatečně dlouhou tyčinku, řádně kalenou tak, abys při každém přitahování kaleného šroubu nepřišel o ostří. Šroubníků nutno míti vždy větší zásobu o různé síle, dobře nabroušených. Můžeš si je také zhotoviti sám, máš-li někdy dlouhou chvíli. Právě to náčiní, které si sám zhotovíš, tě bude nejvíce těšit. Máš dosti vrtáčků? Do každého otvoru velké i malé závitnice musíš míti přesně se hodící vrtáček i závitník, to jest podmínkou rychlé a dobré práce. Máš je? ...

Kalendář hodinářů a zlatníků a příbuzných řemesel na přestupný rok 1924, redakce Časoměru v Praze I. Týn č.5, rediguje Fr. Dousek str.78