Statistika rodokmenu - paichl


Počet osob: 84 (20 naživu)
Počet mužů: 47 (11 naživu)
Počet žen: 37 (9 naživu)

Počet generací: 14

MUŽI:
Nejvyšší věk ze zesnulých: Paichl Přemysl (2); věk: 32385 dní (88 let, 7 měsíců a 28 dní)
Nejnižší věk ze zesnulých: Pejchl Matěj IV. (20); věk: 25 let
Nejstarší žijící: Paichl Jiří (0); věk: 23886 dní (65 let, 4 měsíce a 23 dní)
Nejmladší žijící: Hrbáček Tomáš (80); věk: 580 dní (1 rok, 7 měsíců a 2 dny)
Průměrná délka života: 22761 dní (62 let, 4 měsíce a 11 dní)
Průměrný věk při 1. sňatku: 11829 dní (32 let, 4 měsíce a 29 dní)
Průměrný věk při 1. dítěti: 10711 dní (29 let, 4 měsíce a 6 dní)
Nejčastější jméno: Jan (5x)

ŽENY
Nejvyšší věk ze zesnulých: Lochmanová Naděžda (3); věk: 33441 dní (91 let, 6 měsíců a 22 dní)
Nejnižší věk ze zesnulých: Fuchsová Rosalie (22); věk: 8551 dní (23 let, 5 měsíců)
Nejstarší žijící: Cviklová Květuše (30); věk: 32164 dní (88 let a 22 dní)
Nejmladší žijící: Hrbáčková Ema (82); věk: 580 dní (1 rok, 7 měsíců a 2 dny)
Průměrná délka života: 24579 dní (67 let, 4 měsíce a 4 dny)
Průměrný věk při 1. sňatku: 10704 dní (29 let, 3 měsíce a 29 dní)
Průměrný věk při 1. dítěti: 9577 dní (26 let, 2 měsíce a 27 dní)
Nejčastější jméno: Kateřina (4x)

VŠICHNI
Nejvyšší věk ze zesnulých: Lochmanová Naděžda (3); věk: 33441 dní (91 let, 6 měsíců a 22 dní)
Nejnižší věk ze zesnulých: Fuchsová Rosalie (22); věk: 8551 dní (23 let, 5 měsíců)
Nejstarší žijící: Cviklová Květuše (30); věk: 32164 dní (88 let a 22 dní)
Nejmladší žijící: Hrbáček Tomáš (80); věk: 580 dní (1 rok, 7 měsíců a 2 dny)
Průměrná délka života: 23518 dní (64 let, 5 měsíců a 8 dní)
Průměrný věk při 1. sňatku: 11266 dní (30 let, 10 měsíců a 16 dní)
Průměrný věk při 1. dítěti: 10274 dní (28 let, jeden měsíc a 24 dní)
Nejčastější jméno: Jan (5x)

DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI:
Maximální počet dětí je 5. Měly je tyto osoby: Čížek Josef (29); Nová Kateřina (51).

Nejvíce lidí se narodilo v červenci, v říjnu (8).
Nejvíce lidí se narodilo ve čtvrtek, v sobotu (12).
Nejméně lidí se narodilo v lednu, v červnu, v srpnu, v prosinci (1).
Nejméně lidí se narodilo v pondělí (4).
Nejvíce lidí zemřelo v březnu (5).
Nejvíce lidí zemřelo v úterý (6).
Nejméně lidí zemřelo v únoru, v červnu, v srpnu (0).
Nejméně lidí zemřelo ve středu (0).
Nejvíce svateb bylo v dubnu, v červenci (1).
Nejvíce svateb bylo v úterý, v sobotu (1).
Nejméně svateb bylo v lednu, v únoru, v březnu, v květnu, v červnu, v srpnu, v září, v říjnu, v listopadu, v prosinci (0).
Nejméně svateb bylo v pondělí, ve středu, ve čtvrtek, v pátek, v neděli (0).

Nejmladší nevěsta: Nová Kateřina (51); věk při svatbě: 20 let
Nejmladší ženich: Čížek Josef (29); věk při svatbě: 26 let
Nejstarší nevěsta: Špirková Marie (46); věk při svatbě: 15757 dní (43 let, 1 měsíc a 24 dní)
Nejstarší ženich: Karel Vilém (47); věk při svatbě: 16132 dní (44 let, 2 měsíce a 3 dny)

Nejmladší matka: Nová Kateřina (51); věk při narození dítěte: 7821 dní (21 let, 4 měsíce a 29 dní)
Nejmladší otec: Pejchl Matěj IV. (20); věk při narození dítěte: 20 let
Nejstarší matka: Paichlová Libuše (44); věk při narození dítěte: 34 let
Nejstarší otec: Paichl Miroslav (1); věk při narození dítěte: 18223 dní (49 let, 10 měsíců a 22 dní)

Nejmladší babička: Lochmanová Naděžda (3); věk při narození vnoučete: 18929 dní (51 let, 9 měsíců a 28 dní)
Nejmladší děda: Lochman Josef II. (67); věk při narození vnoučete: 18978 dní (51 let, 11 měsíců a 16 dní)
Nejstarší babička: Lochmanová Naděžda (3); věk při narození vnoučete: 28502 dní (78 let a 13 dní)
Nejstarší děda: Paichl Přemysl (2); věk při narození vnoučete: 29310 dní (80 let, 2 měsíce a 28 dní)

Nejkratší manželství: Karel Vilém (47) & Špirková Marie (46); délka manželství: 8851 dní (24 let, 2 měsíce a 24 dní)
Nejdelší manželství: Paichl Přemysl (2) & Lochmanová Naděžda (3); délka manželství: 22520 dní (61 let, 7 měsíců a 25 dní)


(pozn.: Statistiky jsou vztaženy pouze k lidem, kteří mají kompletně vyplněné potřebné údaje.)

zpět

Tyto stránky byly vygenerovány genealogickým programem Ancestry 1.0.20
12. 5. 2017. Program je zdarma ke stáhnutí na http://rodokmen.webzdarma.cz