Přemysl 2007
GenG1207_sevAM.gif
sev. AM
GenG1207jihAM.gif
jih. AM
GenG1207strAM.gif
str. AM
GenG1207Eu.gif
Eu
Genograf_mapa.jpg
Genograf
červené body geograficky lokalizují nalezené shody, modré jsou bez nálezu