řez stromů, manuál:

zima - výchovný řez 4 roky po vysazení, tvarování koruny o 1/3, uvazování
- zmlazovací na 1/2
- průběžně jabloně a hrušně

jaro -

léto - ořešák, třešně, švestky, obecně po sklizni