Freq.regulace: Lenze smd 550W

ESMD551X2SFA

manuál Lenze, schema zapojení

vstupní svorky:

7-8-9...potenciometr 1-10 kOhm ... viz. C01=0, C34 napětí na jezdci nebo analog vstupu 8 je 5 nebo 10V, C46 zobrazí otáčky motoru
nahrazen např. pro regulaci ventilátoru termistorem/termoodporem od Aurotonu 10k Ohm
nebo Bogo nožní plyn 4,7 kOhm, červený - střed/jezdec

20... +12V spojit s následujícími svorkami

28... Off/On spojit na +12V

E1... aktivace brzdy (DCB) do zabudovaného odporu např. pro koncový spínač, konfigurace v CE1=3, POZOR každý vstup E1-3 na jinou hodnotu

E2... směr otáčení vpřed/vzad +12V postačí sepnout přes odpor 3,3kOhm, konfigurace v CE2=4

E3... JOG krokový režim viz.d38, tj. +12V 3,3kOhm, přepne na frekvenci defin. v CE3=1

_______________________________________________________________________________________________

příkazy:

Up/down freq. ...C60 na 1 pak ... c40 šipkami až do mezních hodnot

C01... 0/1 ... potenciometr/šipky ^v ... viz C34

C02 ... nastavení výkonu, nastav ve stavu OFF

C14=2 nebo 3... točivý moment ... síla při nízkých otáčkách na max.!!!

C15... V/f ... referenční bod v Hz 25-999 ... (způsob chodu) nemá vliv na sílu při nízkých otáčkách

C16=40... točivý moment ... síla při nízkých otáčkách na max.!!!

C20=40...100% ochrana proudového přetížení v % při chyb.hlášce CL

zobrazení:

C50... výstupní frekvence v Hz (0-240)

C54... ??? proud motoru v % (0-255)

ovládání RS485 (Modbus a LECOM) po RJ45 modulem z China BEST Bogo ???

Rejstřík:

točivý moment viz. C14,C15

přehřátí motoru při nízkých otáčkách, tj. malém chlazení

ceníky:

http://www.saze.cz/13569-frekvencni-menic-esmd551x2sfa.html#

držení momentu zpětnou vazbou ???

nastavení účinost zpětné vazby v % ???

d38... 02 režim zpětné vazby PI na svorce 8 tj. na jezdci potenciometru zobr.Step, pro aktivaci nutno vyp/zap do OFF

def. režimu JOG1-3 ???

Krokový režim (JOG) definuje signálaktivující funkci joggingu. Funkce jogging se typicky používá pro ovládání cyklických pohybů stroje.

Jedno tlačítko ovládá pohon přes celý cyklus:

Když se zapne, tak se pohon spustí, akceleruje na přednastavené otáčky a přednastavenou rychlostí.

Když se vypne, tak pohon deceleruje na nulové otáčky s přednastavenou rychlostí.

pohon do normálního provozu (= jogging neaktivní), když se zapne povel pro start pohonu.

viz. http://www.vaeprosys.cz/upfiles/dokumentace/pohony/manualy/ACS150_manual.pdf

http://www.e-motory.sk/motory-krivko/eshop/4-1-Frekvencne-menice/26-3-Jednofazove/5/290-SMD-0-55kW

_______________________________________________________________________________________________

3 fáz.motory teorie a zapojeni: http://eatonelektrotechnika.cz/priruckazapojeni/drives002.html

vektorové/skalární řízení otáček asynchroních motorů bez snímače otáček: http://www.elektrorevue.cz/clanky/05020/index.html

dokonalejší vektorové řízení bere v potaz magnetický tok ve štěrbině rotor/stator, tj. zátěž asynchr. motoru pro dokonalejší udržení stab.otáček při změně zátěže.

___________________________________________________________________________________________________ "tvar sinusovky" by se měl podle připojeného motoru měnit v závislosti na generované frekvenci. Automaticky nebo ručně pro zvýšení účinosti tj. snížení tepelných ztrát