termohlavice Honeywell HR20 pro horní pokoj vytápěný pouze večer

PROG 1-7 nastavuje všechny dny v týdnu stejně

max na 2x start Comfort teploty a 2x Economy teploty

--.-- značí vymazaný start Comfort/Economy, tj. jeden časComfort/Economy lze smazat

na teploty nastavitelné v režimu manu se zobrazenými symboly slunce a měsíce vpravo přepínatelné prostředním tl. s teploměrem

teplota OFF uzavře ventil v nezámrzném režimu při tepl pod 6st.C zatopí na 8st.C

teplota ON letní provoz ... kohout otevřen

2 sec. AUTO/MANU a prostř.tl. ...bloc

OPEn ... na displ. reaguje na rychlý pokles teploty v místnosti v důsledku např. otevřeného okna
AdaP ... 3 min auto adaptace po našroubování hlavice
bAtt ... vybité bat
bloC ... dětská pojistka