Allen Ginsberg

Láska je bezvýhradná touha být bezvýhradně milován.

Jack London

Optimismus je teplo.

Rozkoš je mzdou života.

Zapomeň sám na sebe, potom si tě svět bude pamatovat.

Ernest Hemingway

Nikdy si nepleť pohyb s činem.

Je třeba dvou let, než se naučíme mluvit. A padesáti, než se naučíme mlčet.

Antoine de Saint-Exupéry

Nejdále dojde a nejúspěšnější bude, kdo nejvíc zápasil sám ze sebou.

Je jediný skutečný přepych, a to jsou lidské vztahy.

Skutečná láska se nikdy nevyčerpá, a když se obrátíš k té pravé studni, bude tím štědřejší, čím více z ní budeš pít.

Nežijeme z věcí, ale z jejich smyslu.

Milovat, jenom milovat, to je slepá ulička.

Nikdo se nemůže cítit zároveň odpovědným a zoufalým.

Albert Camus

Své zásady by si člověk měl šetřit pro velké příležitosti.

Nad lidskou ctí není nikdo.

Nic na světě nemá takovou cenu, abychom se museli vzdát toho, co milujeme.

Pravé štěstí spočívá v radostech z vlastní povahy.

Rozum korumpuje srdce.

Jistota, že jsme inteligentnější než ostatní, je povážlivá už proto, že ji s námi sdílí tolik pitomců.

Snazší je dosáhnout úspěchu, obtížnější si ho zasloužit.

Láska ze soucitu je vlastně jen ranou z milosti.

Nebýt milován, to je smůla, ale nemilovat, to je neštěstí.

George Orwell

Nejlepší knihy jsou takové, které člověku říkají, co už sám ví.

Každá revoluce končí tím, když se nová prasata dostanou ke korytům.

Minulost je změnitelná.

Následky každého činu jsou obsaženy v činu samotném.

Nejrychlejší cesta, jak ukončit válku, je prohrát ji.

William Saroyan

Psát umí každý, kdo opravdu chce. Kdo opravdu chce, ten umí, co chce. Kdo opravdu chce, ten neumírá.

My work is writing, but my real work is being.

Je přirozené, když syn občas nenávidí otce, matku také a někdy všechny lidi na světě.

Jediná pravá věc je smích. Smíchem umoř krutost. Smíchem umoř zlo.

Když se rozhněváte, buďte dobří a hněviví.

Trápení, trápení, samé trápení, a toho smíchu pořád kolem dokola.

Dejte si co nejvíc práce, abyste doopravdy žili.

Nic v životě nemusí být jen a jen takhle a ne jinak.

Mika Waltari

Ani blízkost těl nemůže sblížit vzdálená srdce.

Jen hlupák obrací svůj omyl ve ctnost a vychloubá se tím.

Charles Baudelaire

Na dvě práva se v deklaraci lidských práv zapomnělo: na právo odporovat si a na právo odejít.

Žena je bytostí, která vrhá největší stín nebo největší světlo do našich snů.

Láska je povídka v citoslovcích.

Se ženami vycházejí nejlépe ti muži, kteří vědí, jak se bez nich obejít.

Umělec není nikomu odpovědný, leč sám sobě.

Po hýření se cítívá člověk vždy osamělejší a opuštěnější.

Práce je méně nudná, než zábava.

Citáty na webu

http://www.citaty.cz/     

citaty     

latinské výroky     

latinské úsloví     

Wikipedia