Známky

 

Doc MUDr Přemysl Paichl

 

            Napadlo mne, jako roduvěrného Plzeňáka, hledat známky, na nichž  by dominovalo naše město.Na první pokus  hledání na internetu mi skoro nic nepomohlo. Začal jsem o tom přemýšlet stále častěji a současně s tím jsem začal dumat o tom, co mne k tomu přitahuje. Není to jen projev  člověku běžného sběratelství, nebo je to už patologický stav manie ?

            Sběratelství je dnes tak rozšířené, že už nelze jeho šíři přehlédnou, viz sbírání  pro Plzeňáky běžných pivních etiket, pivních sklenic, amerických militarií, plzeňských pohlednic, plzeňských mincí apod. Na to jsou dokonce už v Plzni burzy.

 Jakékoli sběratelství přináší  sice samo o sobě  také jakési uspokojení, ale většinou nepřekračuje do patologického činění, jako je třeba kradení  chybějících  částí vlastní sbírky. Někdy však  i do té duševní patologie  může zabřednout, viz např. sbírání peněz může vyústit do gamblerství. To přece znáte z častých článků dnešních novin. Je to  český název pro patologické hráčství. , které je provázeno  pocitem  silného puzení ke hraní, které lze těžko zvládat a je proto běžně doprovázeno nutkavými myšlenkami  na výhru, které  vedou  k poškození sociálních,pracovních,materiálních  i rodinných hodnot i velkého zadlužení.

Pak už je většinou jen krůček k manii. Tedy k duševnímu stavu projevující se nadměrnou aktivitou, zrychlením a opakovaným  jednáním, duševní činností i zrychlenou řečí a nezvyklými excesy, která už mají svá speciální pojmenování, jako je např.  farmakomanie , toxikomanie, injektomanie , Münchhausenův syndrom, alkoholismus, kuřáctví , erotomanie, nymfomanie, kleptomanie, pyromanie,  a tisíce jiných „apod“. Ty už buď patří do péče lékaře nebo policie, viz např. erotografomanie = psaní  svůdných dopisů  vyhlédnutým partnerům milostných hrádek.Mania není jen řecký termín pro zuřivost, šílenství, ale i pro nadšení.

 Došel jsem  pochopitelně i k tomu, že sběratelství přináší člověku poučení, znalosti, které by asi jinak nehledal. Proto jsem začal se seznamovat  s historií filatelie , i když  ta historie známek může mít mnoho zaměření, protože termín známka se může týkat i se známkami obchodními, dálničními, turistickými,ochrannými, známkami na vysvědčení aj.

 

Historie poštovních známek

            I když různé encyklopedie podávají své znalosti dost odlišně, zdá se, že  poštovní známky se zrodily až v XIX. století, as to nejen obecně  v anglofilním světě (stamps, ,postage stamps), ale i v Česku. Člověk by si napřed ale měl ujasnit definici poštovní známky., není to jen jakýkoliv obrázek, ale pogumovaný, který se lepí na dopisy a balíky jako informace, že je to ukazatel  toho, že bylo  doručení těchto předmětů poštou bylo zaplaceno. Známka se pak doplňuje jejím orazítkování data  dodání na poštu.Tato poštovní razítka existují  už dříve, než poštovní známky samé. V Benátkách např. už před 400 léty se  kovové razítko vtlačovalo do papíru jako potvrzení úhrady poštovného. Teprve, když byly vynalezeny poštovní známky vyznačovaly výši poštovného. Věděli jste to?

            Podle letopočtu by se za poštovní známky mohly počítat i  „billets port paye“, které  zavedl  francouzský ministr Fouquet podle návrhu  Anny Genovéfy z Longueville v Paříži dne 8.srpna 1683. Prý se ale nedochovaly a tak nevíme, zda byly lepící. Asi ne.

            Ve Skotsku  prý se užívaly poštovní známky na  dopisy a balíky  už v r.1811, ale ani ty se nedochovaly do dneška.Prý se dokonce neosvědčily.

            Podobně jako v Benátkách byly vydávány na Sardinii v r. 1819 a 1820 papírové  jakési známky  zvané „ carta postale bollata“. Užívaly se až do r.1836. Ty zobrazovaly na vytlačeném razítku postilliona na koni s trubkou. Na nich už prý byla uvedena  cena 15,25,3  centů.

            Podle běžně tradovaného definování známek se zmínkou o tom pogumování musím začít historii poštovních známek  teprve s tím, že „ lepicí“  známky začal vyrábět ve Skotsku  nakladatel a knihtiskař Jamesd Chalmers (1782-1853) ve spolupráci s anglickým profesorem a  britským generálním poštmistrem Rowlandem Hillem dne 1.ledna 1840. Ten den to byla jen zkušební serie. Tyto známky  měly vyobrazení  královny Viktorie. Hlavní emise jich je datována  6.května 1840. Tyto známky se z archů stříhaly.

            Až 1882  vynalezl Archer  stroj na zoubkování známek.

 Tato známka byla však vydána o něco později s chybou poštmistrem na ostrově Mauritius. Jeho rytec  přidal jednopennyovou známku navíc s nápisem  Post office. Tento chybný tisk na 1000 známkách se pak  stal  hitem sběratelů. Do dneška  je jich známo 87 nepoužitých a 17 použitých. VIKTORIE má na našem obrázku různé ozdoby  vlasů a různou špičku nosu.

            Až na ty chybotisky převzaly vydávání  poštovních známek i jiné evropské pošty. Jako první prý v r. 1843 to byl Zürich a Ženeva. V USA byly jako první vydány v r. 1847 známky s obrazem  Benjamina Franklina   a prezidenta  George Washingtona.

V Rakousko-Uhersku se naši lidé mohli sekat teprve po 1.červenci 1850, kdy  byly habsburskou monarchií vydány známky s císařským znakem a s císařskou korunou v hodnotách 1,2,3,6,9 krejcarů. Za rok nato  byly vydány u nás i filatelisticky proslulé známky s Merkurem. V Praze vznikl v r.1887 Český klub filatelistů.

Známky tak zahájily  modernizaci poštovního styku, který zahrnoval poštovní poukázky (1850), vlakovou poštu (1851),  poštovní dobírky (1860), expresní doručování (1861), korespondenční lístky (1869), úpravu poštovného podle  váhy (1892), zasílání na dobírku ( 1892).  Placení za přepravu pošty bylo frankováno  podle toho, zda šlo o placení napřed  (franco) nebo  až po doručení (porto).  Různé typy známek sloužily pro přepravu pošty  jako známky listovní, známky novinové, známky doplatní, známky jubilejní, známky příležitostní, známky nouzové aj. 

 

Filatelie

            Napřed v Anglii a rychle i po celém světě získávaly známky oblibu i pro sběratele, což bylo příčinou rozvoje jejich tisku,  velké literatury a  katalogů,  hledání jejich atypií,  sbírání razítek, aršíků, padělání, přetisků a jiných změn. Ceny starých a atypických známek rostly všude do neuvěřitelné výše, např.  známka  z r. 1856  z Britské Guayany  byla prodána  965.000 dolarů.Přitom tento červený papírek s černým tiskem lodi, s vyznačenou hodnotou jednoho centu , byl poškozený

            .

Známky  v Plzni

            V Plzni byly zavedeny  poštovní známky až  v r. 1850. Plzeňské  Noviny tyto „  drobné nálepky“ chválily  jako  velký vynález, že znamenaly  převrat v poštovní manipulaci.. V  r. 1855 byla v Říšské ulici vedle obchodu pana Koppy umístěna  už i první poštovní schránka. Nebyla podobné té dnešní. Byla to zamykatelná truhla s proříznutým otvorem na vhazování poštovních cenin. Obchodník dostal proto koncesi i k prodeji známek.

           

V říjnu  1919  vznikl v Plzni i Klub plzeňských filatelistů, kteří se scházeli v Měšťanské besedě, v hotelu Royal na Jižním předměstí a v hostinci Na staré poště.Jeho omezená činnost přetrvávala i za Protektorátu, jak dokládá i Kontrolní zoubkoměr tribuny filatelistů pro známky býv. Česko-Slovenska, Protektorátu a Slovenska. Jeho činnost neustala, když byl plzeňský klub  převeden  na dobu 1950-1965  pod patronaci závodního klubu ROH Škoda Plzeň.

Klub plzeňských filatelistů v r 1999 oslavil své osmdesátiny přehlídkou své práce , výstavou známek a vydáním informačního bulletinu  s obrázky  známek města Plzně, vydaných  v rámci Výstavy poštovních známek strojařů Plzeň 1959 100 let ve službách technického pokroku                1,60 Kčs    1Kčs       60 h        30 h

Mezinárodní výstava PRQGA 1962            1 Kč

Znaky československých měst  1968                                        60 h

Městská architektura Plzeň       1993             5 Kč