VYŠETŘOVÁNÍ   1

Doc MUDr Přemysl Paichl

 

BIOCHEMIE

                

ZÁKLADNÍ biochemické parametry

 

ACIDOBÁZICKÁ ROVNOVÁHA a krevní plyny

Astrup     (time, temp, Hb 9,3 mmol/l

-------------------------------------------------------------

pH  krve  aktuální   7,36-7,44

 

pCO2  parciální tlak kysličníku uhličitého -aktuální  4,8 – 5,8 kPa

p O 2 parc.tlak O2 v tepenné krvi

-------------------------------------------------------------------------------

akt.HCO‘3  Aktuální  hydrogenuhličitany (bikarbonáty)

22 – 26 mmol/l

-------------------------------------------------------------------------------

SBC Standardní hydrogenuhličitany (bikarbonáty=alkal rezerva   22 – 26 mmol/l

-------------------------------------------------------------------------------

ABE  base excess =deficit BE  +2,05 až –2,5 mmol/l

-------------------------------------------------------------------------------

pO2 parciální tlak kyslíku v tepenné krvi   větší než 9,3 kPa

--------------------------------------------------------------------------

SAT Saturace Hb kyslíkem   0,94 - - 0,99

  Chodící >= 9,5 kPa

 Ležící  >=  9,0 kPa

 

 

 

 

ROZTOK

                -izotonický

                -molární (obsahuje v 1 litru  1 grammolekulu resp gramatom sloučeniny nebo prvku,

-------------------------------------------------------------------------------

OSMOLALITA  275-295 mol/lkg  = celkové množství osmoticky aktivních částic rozpuštěných v kilogramu vody.  V krvi jsou nejdůležitějšími takto rozpuštěnými látkami ionty (natrium, kalium,chloridy a další) cukry (glukoza),močovina

OSMOLARITA séra

OSMOTICKÝ tlak osmoticky účinná elektrolytová koncentrace v séru – odpovídá osmot.tlaku 7,7 atm  = 5,852 torru při 38 stupních C

-------------------------------------------------------------------------------

ECT  Extracelulární tekutina Složení ECT lze laboratorně zjistit prostřednictvím složení plazmy

IONTY elektricky nabité částice

Kationty  =kladně nabité částice

Na sodík 132-145 mmol/l

 -150 mekv/l NaCl

-tedy vždy stejný počet molekul nebo atomů N= 6,02 na 10 na 23 Avogadrovo číslo

-----------------------------------------

 

 

K draslík 3,8-5,2 mmol/l

 

Fosfor anorganický  dospělí 0,7 – 1,6 umol/l

-------------------------------------------------------------------------------

Ca  vápník 2,0-2,6  umol/l

 

Ca Ionizované (aktivní) 1,03-1,23 mmol/l

 

Lithium  terap.hladiny  0,8 – 1,6  mmol/l

-------------------------------------------------------------------------------

Měď  M  11,0 – 22,0 umol/l   Ž 13,4- 24,4 umol/l

-----------------------------------------------------------------

Mg   hořčík  0,66-0,94 mmol/l  ? 0,8 – 1,1 mmol/l

 

Zinek 10,4 – 18,3 umol/l

-------------------------------------------------------------------------------

Železo  muži 14,3 – 26,0 umol/l, ženy 10,7 – 21,5 umol/l

 

 

Anionty =Záporně nabité částice  =  mmol/

-------------------------------------------------------------------------------

Chloridy                                    l97-108 mmol/l

-------------------------------------------------------------------------------

Iont fosfátový –fosforečňany      07- 1,6 mmol/l

-------------------------------------------------------------------------------

Iont bikarbonátový – uhličitany    22 – 26 mmol/l

 

 

 

 

 

 Sírany                                     o,5 mmol/l

.

 

Organické kyseliny                  6  mmol/l

 

Lipidy: v séru

Lipémie-celkové lipidy séra400-700 mg/100 m

5,8-6,7 g/l

----------------------------------------------------------------

Chol. celkový                   4,14 – 6,22 mmol/l

Cholesterol volný              30-60 mg/l00 ml

Cholesterol vázaný-estery  70- 75 procent celkového cholesterolu

do 5,2 mmol/l (tato hranice má vědecky tendenci ke snižování)

---------------------------------------------

HDL cholesterol  1-1,9

nad 1,6 mmol/l

LDL cholesterol   do 4,0

do 3,0 mmol/l

Triglyceridy- neutrální tuky 0,98 – 1,94 mmol/l

TAG (triacylglyceroly) 0,10 -  2,10 mmol/l

do 1,8 mmol/l

NEMK neesterifikované mastné kyseliny séra

 ----------------------------------------------------------------

Celkové mastné kyseliny séra

0,10 – 0,60 mmol/l

---------------------------------------

190-420 mg/100 m

Lipoproteiny 

Lipoproteiny = částice přenášející v krvi tuky, jejich zvýšení  (hyperlipoproteinemie)  muže způsobovat aterosklerózu

Lipoproteiny  stanovené elektroforézou

LP         Lipoproteiny séra- elektroforéza         

            Frakce alfa 0,192 – 0,226 ( 19,2 – 22,6%)

Frakce beta  0,774 – 0,808     ( 77,4 – 80,8 %)

Frakce prebeta LP

Frakce  chilomikrony

 

 

Lipopropteiny stanovené ultracentrifugací

HDL = Lipoproteiny vysoké hustoty ( nad  1,063 g .cm –1

LDH = nízké hustoty

VLDL = velmi nízké hustoty

--------------------------------------------------------------

Lipoprotein (A) do 0,3 g/l

Apolipoproterin A1  nad 1,15  g/l

Apolipoprotein   B muži do 1,60 g/l, ženy do 1,50 g/l

Poměr Apo A1/ B

LF-lipoprotein   23-46 %

Pre beta -lipoprotein  42 – 60 %

 

-------------------------------------------------------------------------------

Tuky ve stolici   DF-lipidy  norm 5g/24 hod

 

Mukoproteiny séra

11-22 mmol/l

 

 

Bílkoviny

Celková bilkovina

Norm 67,2 g/l +-6,51 g/l

ELFO

Albuminy   63 %        0,252- 0,7 j

Globuliny   37 %

     Alfa 1      5%

     Alfa 2      8 %

      Beta       12 %

      Gama do 20%

 

35-53 g/l

CRP (C-reakt. prot.)  do 10 mg/l

 

Paraproteiny

     Makroglobuliny Svedberg konstanty  pod 15 na3

     Kryoglobuliny    norm 0

Imunoglobuliny

     Jg G    160 j         800-1900 /100 ml

     Jg A     160 j         90 – 450  mg/100 ml

     Jg M   200 j         60 – 280 mg/100 ml

     Jg D      70 j

     Jg E     140 j

Imunologická vyšetření proteinů

 CRP    C reaktivní protein    norm do 10 mg/l

---------------------------------------------------------------------

ASLO antistreptolysin  0    norm 80-200 j

 Revmatoidní faktor u PCP

           Test Waaler + Rosenber

                   Heller    norm 1:28

                   Latex fixační test  norm 1:7

:                  Kolodiový    norm 1:220

Vrozené poruchy metabolismu aminokyselin moče-

      Kys, hydrochinonoctová= homogentisinová  0

      Kys.fenylpyrohroznová                                   0

      Cystin                                                             0

Jiné bílkoviny

      Alfa 1 antitrypsin         norm 2,6 g/l

       Alfa 1 orosomukoid    norm 09 g/l

      Alfa 21 hapoglobin      norm  1,7 – 2,3 g/l

      Alfa 2 makroglobuli   norm 2,4 g/l

---------------------------------------------------------------------

Fibrinogen         3 – 5 g/l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------

l

 

Nádorové markery

C-peptid na lačno               0,9-2,7 ?g/l

patologické zvýšení

CEA (střevní tumormarker) ? 1,3  ng/l

do 6,5 IU/ml

CEA Karcinoembryonální antigen  0 – 3 ug/l            žaludek, colon, ovarium,prs,plíce

AFP =Alfa 1 fetoprotein          4 -6 – 10-14    i/l        játra, slinivka,žlueovody,varlata

Tkáňový polypeptid. antigén    80-95 U/l                       prsu,plic,močový měchýř, ledvin

            Cancer antigén 15-3                25-35U/ml                  prsu

            Cancer antigén 19-9                37-60                 jater, slinivky,vaječníku, colon, žaludku

            Cancer antigen 125                  30-45                ovarium slinivka, generalizace prsu

            Tyreoglobulin                           40-60  ng/ml     štítné žlázy

            Celkový prostatický antigén     4-10  ng/ml  patol  nad 10       prostata

Volný prostatický antigén         16-20  %  patol      pod 16      prostata

Kyselá fosfatáza                                                                        prostata

Parathormon   nad 100 pg/ml                                                      plic a prsu

---------------------------------------------------------------------------------------

Brdičkova reakce (polarografická)                  norm 0,8 –1,3 index, 4,1-5,8 uA/mm2

 

Enzymy v séru: (Vždy v ?kat/l!)

ACP=KF kyselá fosfatáza=prostat. Izoenzym  <0,24 nkat/l

----------------------------------------------------------------------------------

ALD adoláza           <50 ukat/l      0,10 ukat/l

----------------------------------------------------------------------------------

ALP= AF alkalická fosfatáza (Izoenz. kostní,střevní, jaterní )

 M  <2,7  ukat/l    Ženy < 2,3 ukat/l

 

ALT alaninaminotransferáza =SGPT

Ž 0,55 mkat/l, M do 0,8 mkat/l

 

AMS (alfa amylázy séra moči,duod.sekretu) =diastáza

 do 3,6 ulat/l         

 

AST aspartátaminotransferáza= SGOT 

M 0,65  Ž 0,5 ukat/l

----------------------------------------------------------------------------------CK  Kreatininkináza  (isoenz.M muskulární,H srdeční)

< 0,83 ukat/l

-FHI        Fosfohexozoizomeráza do 40 j

----------------------------------------------------------------------------------

GMT   gama-glutamyltransferáza      dosp.< 2,3 ukat/l

----------------------------------------------------------------------------------

HBD  Alfa-hydroxybutyrátdehydrogenáza   do 6,0 ukat/l

----------------------------------------------------------------------------------

CHS  Cholinesteráza            50 – 120 ukat/l

 

Lipáza séra            Norm 0,2-1,5 j

Lipáza duod.obsahu 7.000-14.000 Russel  j./hod

----------------------------------------------------------------------------------

LAS=LAP Leucinaminopeptidáza   0,13 – 0,37 ukat/l

-----------------------------------------------------------------------LD=LDH laktátdehydrogenáza     1,33 – 4,0 ukat/l

 

MD= MDH dehydrogenáza k.jablečné  malátdehydrogenáza   0,8 – 1,49 ukat/l

 

Pepsinogen séra          3,08-6,41 uA/mm2

Uropepsin moče        35,6 j/ hod v 1 ml moče

---------------------------------------------------------------------------------

 SDH  sorbitdehydrogenáza   norm pod 1 j.

 

 

 

 

 

Protilátky

            Proti Borelia burgdorferi (liméská borelióza)

IgM  do 0,400 arbitr.jedn            ? 0 – 0,8

IgG do 0,190 arb/jedn                 ? 0 – 0,9

            proti Helicobacter pylori          do 10 U/ml

           

 

 

Testy

 

Test zevní sekrece pankreatu = PABA t=kys.p-aminobenzoová > 0,30  6 hod sběr

Pentagastrinový test     BAO bazální výdej HCl           1- 5 mmol/h

                                               MAO maximální výdej HCl      10 – 23 mmol/h

Xylózový test               sérum  > 2,33 mmol/l               moe > 26,6  mmol/l

 

 

 

 

Kyseliny

 

5- HIOK  5 hydroxyindoloctová kys        <10,5 – 41,8 umol

P   mléčná kyselina                                0,67 – 2,44 mmol/l

K mléčná kysel.                                   0,63 – 2,44  mmol/l

S močová kysel.                                  M  200- - 400umol/l               Ž 140 – 340 umol/l

NEMK  neesterifikované mastné kyseliny        0,10 – 0,60 mmol/l

K pyrohroznová kysel.             46 – 68 umol/l

S sialová kysel.                                    2,30 – 4,70 mmol/l

  

MOČ:

Fosfat anorganický 25-50 mmol/d

Glukóza  glykosurie  0 mmmol/l

 

Na

120-240 mmol/d

K

45-90 mmol/d

Chloridy

120-260 mmol/d

Ca

0,5-5,5 mmol/d

Mg          0,6 – 5,0 mmol/l

1,2-12 mmol/d

Osmolalita

50-800 mmol/kg

U molalita  extrémy  50 – 1400 mmol/kg

Urea

333-580 mmol/d

Kreatinin

8,8-15,9 mmol/d

Kys. močová  1,49 -  4,46 mmol/l

1,2-1,5 mmol/d

Celková bílkovina

do 0,2 g/d

 

 

Hustota moči

1010-1020 kg/m3

 

 

Močový sediment

Ery      <0-4 ks v zorném poli

 

Le       <0-5 ks v zorném poli

 

Hyalinní válec          ojed.

 

Plochá epitelie          ojed

 

 

 

 

 

 

           

INTERNÍ OBORY

 

HEMATOLOGIE  Vyšetření krve

                  Krevní obraz 

 Bílé krvinky

         vB Leukocyty              4,0 – 10,0 x 10 na 9

            Diferenciální rozpočet granulocytů                        

            cD Neutrofily               0,45 – 0,7  (segment, tyče)

            cD Eosinofily                           do 0,5

            cD Basofily                             do 0,25

            Diferenciál agranulocytu

cD Lymfocyty              0,2 – 0,5

            cD Monocyty                          do 0,12

              Červené krvinky                      B = Blood

            vB Erytrocyty   4,3 – 5,8 x 10 na 12

            vB Hemoglobin            151 g/l             M  135 – 170 g/l         Ž120 – 2158g/l

            vB Střední objem erytrocytu 90 f l

            Průměr červené krvinky  6,7 - 7,7  um

            Retikulocyty  0,002 – 0,02  10-100 x 10 na 9 /l

            vB Hematokrit                                    0,409

            vB Barvivo erytrocytu (MCH)             33 pg

            vB koncentrace Hb ery (MCHC)        0,369

           

Hemokoagulace

            P- Fibrinogen   3,0 – 5,0 g/l

            Osmotická rezistence erytrocytu    Iniciální hemolýza 4 g/l – 4,4  g/l  NaCl

                                                                    Úplná hemolýza      3 g/l – 3,4 g/l  NaCl

           

Destičky=Trombocyty  150.000 – 400.000  Trombocytóza, trombopenie

vB Trombocyty            209  x 10 na 9

Doba krvácivosti          Ivy 1 – 9 min               Duke 1 – 4 min            globální test funkce trombocytu

Quickův čas = tromboplastinový čas=protrombinový čas         70 – 100 % 

Kontrola  kumarinové terapie

           

Srážení :

APTT (aktivovaný parc. tromboplastinový test – test vnitř. systému – tzv. kontaktní cesta, sráž. se spouští Ca, využ. se ke kontrole antikoagul. léčby heparinem, warfarinem)

25-39 sec

Quick (protrombinový čas – test vnějšího systému)

10-13 sec (tj. 0,8-1,2 INR)

 PTT = parciální  tromboplastinovýčas             standart 68 – 82 s   aktivovaný 11–15s

 Trombinový čas           13 – 17 s                    

            Doba srážlivosti           Lee-White       8 – 8 – 18           

Fibrinogén                               150 – 450 mg%                1,5 – 4,5 g/l                

            FDP  Štěpné produkty fibrinogenu poes 8 ug/

            Reptilázový čas            18 – 22 s        

 

 

KARDIOLOGIE, ANGIOLOGIE  Vyšetřování srdce a cév 

 

 

Kardiologie,

 

Anamnéza        dušnost (po námaze, klidová, záchvatovitá, noční), bolest na hrudi, otoky, kašel,            vykašlávání krve, únavnost, pocení, teploty,

                        Laboratorní  vyšetření :

AI       Aterogenní index        < 4,0

Digoxin  terap. hladina           0,8 – 2,0 ug/l

TnT        Troponin T

           -Akutní infarkt myokardu  nad 0,16 – 0,2

           non Q vlna                       1,2 – 5  Ng/ml

           Q vlna                               3 – 220

           Angina pectoris  stabilní  pod 0,1 dobrá prognóza

           Nestabilní 0,2 – 3,64 špatná prognóza, vyvine  se infarkt

 

                Troponin I

                        Vyšetření         biochemická,-

            bakteriologická,

mykologická,

serologická

             

Krevní tlak , Hypertenze

Normální tlak krve120/80 mmHg

 

 Renin- angiotenzin-aldosteronový syndrom

Plazmatická reninová aktivita  bazální hypertenze, dif dg primární a sekundární po zátěži dvojnásobek h           0,5 -  1,5 nmol/1/h          

ALDO 

Aldosteron v séru bazální        33 –444  pmol/l

Aldosteron v séru po zátěži     70 – 900 pmol/l         

Aldosteron v moči 24 h odpad 6,9 – 83,1 nmol

 

 

 

 

EKG,               poruchy srdečního rytmu,24 hodinové monitorován (Holterovské),

            Echokardiografie  (jednorozměrná, M-mode,dvourozměrná, transthorakální, zátěžová )

            RTG                skiaskopie, skiagrafie, rtg ventrikulografie, selektivní koronarografie

            Nukleární -      scintigrafie (perfuzní, inhalační)

            Katetrizace      (elekrofyziologická vyšetření z různých lokalizací v srdci)

            Zobrazování     Výpočetní tomografie CT, magnetická rezonance MR

 

Angiologie, vyšetření cév

 

Anamnéza  risik kouření, cukrovka, vysoký krevní tlak, tlouštka, stáří, poruchy výměny tuků)bolest (klidová, námahová), čití, Impotence. noční křeče, únavnost

            Fyzikální vyšetření  Pohled ( otoky,  žilní městky, , změna barvy,reaktivní  zčervenání  po návratu krve, atrofie pokožky a ochlupení, vředy, 

Pohmatem  (změny pulzu,  ztvrdnutí  cévní stěny, kvalita tepu

Poslech           (ozvy,  šelesty.

            Měření TK       Neinvazivní vyšetření krevního tlaku,-tonometrie,, Dopplerovým průtokoměrem,  v klidu a v průběhu cvičení,

 

GASTROENTEROLOGIE Vyšetřování trávicího ústrojí

            Anamnéza : nechutenství, hubnutí, změny stolice,krvácení,  ztráta chuti k jídlu, zácpa, bolesti, zvracení,  zástava stolice a plynů, pálení žáhy, říhání,

            Fyzikální vyš. Pohled (dýchací vlny, jizvy,  vyklenování, žloutenka,  barevné skvrny kol pupku, ztužování  střevních kliček, caput mdusae, pavoučkové névy, )      

Poklep (bolestivý, temný, bubínkový Wahlův příznak,vysoký kovový Maydlův, Příznak Anschutzův, poklep velikosti jater,  vymizení jaterního ztemnění  při pneumoperitoneu,změny poklepu srovnáváním nz místech břicha, .

Pohmat (povrchový, hluboký, undulace, stažení svalové-defense, při zánětu pobřišnice Blumbergův příznak )

Poslech ( škroukání, přelévání, zvuk padající kapky, mrtvé ticho  při ochrnutí střeva) Vyšetření konečníku prstem  (pozice na kolenou,  a loktech,, na boku, na zádech)

            Celkové vyšetření        teploty, TK, ,

Průkaz krvácení           ve zvratcích (Krev tekutá,krev sražená, krev natrávená=kávová sedlina)  a ve stolici (krev strávená=dehtovitá stolice  často po 8 hodinách, krev  nestrávená=průjmovitá červená stolice při masivním krvácení ze střeva)

            Kultivace stolice, vyšetření na krev, hlen, hnis,Průkaz infekce Helicobacter pylori

            Vyšetření laboratorní:   Krevní  vyšetření , sedimentace krve, krevní obraz, zejména , leukocyty,

Iontogram

Pentagastrinový test     BAO bazální výdej HCl           1- 5 mmol/h

                                             MAO maximální výdej HCl      10 – 23 mmol/h

CRP,

Endoskopie (orální= panedoskopie - EGDS, Endoskopická retrográdní holangio- pankreatografie -ERCP, Endosonografie, Enteroskopie, Anoskopie/proktoskopie/rektoskopie,  Kolonoskopie, , Laparoskopie),

 Endoskopická chromoskopie pomocí indigokarminu,  metylenovéu modří nebo kongočervení

Slizniční biopsie

Manometrie, pH-metrie

            Zobrazovací metody : RTG (Nativní snímek břicha, rtg hrudníku, Rtg jícnu, rtg žaludku a dvanáctníku, rtg pasáž tenkými kličkami, rtg tlustého střeva=irigografie , Dvojkontrastní rtg vyšetření, Cholecystografie, Cholangiografie)

Výpočetní tomografie CT,

Magnetická rezonance MR,

Ultrasonografie- USG, 

Hepatologie

           

Jaterní testy, Funkce jater

Nekonjug. bilirubin do 2mmol/l

 

Bilirubin celkový  do 22,2 umol/l

Konjug. bilirubin (BLR) přímý do 4,3 ml/l

-------------------------------------------------------------------------------

Alkalická fosfatáza  do 2,3 ukat/l

 

ALT  do 0,67ukat/l

AST  do 0,67uk/L

GMT                    méně než 1,77 ukat/l

ALP                     méně než 2,3 ukat/l

Amoniak              méně než 35,0 umol/l

ženy 0,55 ?kat/l, muži do 0,8 ?kat/l

                                              

           

Pankreatologie

Funkční testy

Test zevní sekrece pankreatu = PABA =kys.p-aminobenzoová > 0,30  6 hod sběr

Xylózový test               sérum  > 2,33 mmol/l               moč > 26,6  mmol

 

           

PULMOLOGIE  Vyšetřování dýchací soustavy

            Anamnéza        pracovní škodliviny  (fyzikální, alergie, radioaktivní, azbest, chemické kancerogeny, kouření), kašel, dušení ve spánku, chrapot, dušnost, hubnutí, teploty,  vykašlávání krve,

            Fyzikální vyšetření:       pohled,

pohmat,

poklep,

poslech, vedlejší dýchací šelesty

Mikroskopické a kultivační  vyšetření  (vyšetření chrchle, výpotku hrudního, citlivost na antibiotika , mykologické vyšetření,

Tuberkulinové kožní testy         (BCG,Mantoux,Monrad

Alergologické vyšetření            (kožní okénko,, bodovací koýžní test, Skarifikační test, Epikutánní test, Intrakutánní testy, Inhalační a provokační testy

            Laboratorní biochemická vyšetření:

            Vyšetření výpotku        ( specifické váhy ,barvy, krvácení

Analýza krevních plynů : pulzní oxymetrie-měření  oxidovaného hemoglobinu absorpcí infrtačerveného záření, Vyš. parciálního tlaku kyslíku z tepny , Vyš. parciálního tlaku  CO2,  alveoilokapilární  clearance

Zobrazovací metody:   RTG ( Skiaskopie, Skiagrafie, Axiální tomografie, Rtg plic,trachey a horní apertury,

Výpočetní tomografie- CT,

Angiografie  (Plicní angiografie, horní kavografie, brochiální arteriografie, bronchografie,

Sonografie, pohrudnice,

Scintigrafie  (,  perfúzní a  ventilační  scintigrafie plic, ventilační¨ aerosolová scintigrafie, arteriální adiopulmonální kardiografie, žilní radiopulmonální kardiografie, vyšetření regionální plicní funkce s inhalací  150 O2, 133Xe, vyšetřování rezioduálního  objemu pomocí Tritium 3H v promývaném vzduchu

Scanning= gamagrafie  plicní  ( perfuzní po iv. podání do v.cava cranialis,  ventilační  po jednom nadechnutí 130Xe, 37Ar, 150O2, 99+m Tc koloid nebo po dýchání v uzavřeném okruhu, po radioaktivních aerosolech)

Ezofagografie 

Endoskopie:     Bronchoskopie, Rhino-, diafano-, laryngo-,tranćheobroncho-, Thorakoskopie, Mediastinoskopie,

Histologie         exfoliativní cytologie průdušek, Biopsie bronchiální, Biopsie plicní, Biopsie pleurální

 

             

SPIROMETRIE    Funkční vyšetření plic:

Statické ventilometrické metody

DV volum= objem dechový  (množství vzduchu vydechnutého při klidovém dýchání          500 ml

15-18 VC

IRV  Inspirační reservní objem (komplementární vdech ) norm  60% VC           2,5 l

ERV  exspirační  rezervní objem  (reservní výdech)

25% VC       1,8 l

----------------------------------------------------------------------

VC  VITÁLNÍ KAPACITA  v ml náležející vyšetřovanému při přepočtu dle výšky,váhy, věku, pohlaví, dle vypočtenému povrchu těla /– u mužů povrch těla . 2,5.1000, u žen povrch těla.2,0.1000/  a dle náležitého BM- / Nálež BM -u mužů nálež BM . 26, u žen –nálež BM . 2,2/)

VC   = TV+ERV+IRV     

 IC   Inspirační kapacita= IRV+TV = 75%VC

TV  dechový objem ca 15 – 18 % vitální kapacity (VC)

DR  dechová reserva  Vmax/V

-----------------------------------------------------------------------

TC   Totální plicní kapacita  = TC+RV             6,0 l

RV   Reziduální plicní objem   22-35% TC         1,2 l

FRC  Funkční reziduální kapacita = RV+ERV  3,0 l

 Analýza spirogramu

 

klidová dechová frekvence            10-18 dechů/min

 

Rozepsaný úsilovný výdech vitální kapacity

 

FEV  na křivce je na začátku strmý přímkový prtůběh. Ke konci se zaoblujr a prodlužuj. . Dynamika  výdechu se určuje pomocí  FEV/1 sec a FEV/3sec

FEV/1sec Jednovteřinová kapacita (objem vzduchu vydechnutého za 1 sec)   Norm 60-70% VC

FEV/3sec  Třívteřinová kapacita   Norm 92-98% VC

Indexy vitální kapacity

Různé typy s matematickým hodnocením , např. Harrisonův index, Index dle Kadlece a Vyskočila

 

Dynamické ventilometrické metody

V s tečkou   Minutová ventilace  ( množství vzduchu vydýchaného v úplném klidu za 1 minutu. Nestálá hodnota, nutno ji korigovat dle barometrického tlaku, teplotu těla, napětí vodních par= dechový objem x Dechová frekvence                      5 – 9 l min-1

Vmax s tečkou  Maximální minutová ventilace  až 150 l

Vres  s tečkou   Reservni minutová ventilace

------------------------------------------------------------------------

Analýza plynů

 

V s tečkou O2  minutová spotřeba kyslíku(nutné pro hodnocení ventilačního ekvivalentu pro O2 Norm 200-300 ml

V s tečkou O2 max maximální aerobní kapacita při práci

Tlaky a koncentrace dýchacích plynů

Respirační kvocient RQ

V s tečkou E O2 množství vzduchu poventilovaného plícemi, z něhož si organismus odebere 100 ml O2

Hodnocení respirační insuficience

  (parciální, globální, kompenzovaná, dekompenzovaná, latentní, akutní, déletrvající, tíže střední,pokročilá, cyanóza, plicní hypertenze..

O2 SAT

---------------------------------------------------------------------

Spiroergometrie  sledování spirometrických hodnot  při pohybu ( linostatická, ortostatická, Step-testy, bicyklová)

Farmakologiká spirometrie

 

       Po lécích, např, adrenalin, bronchodilatancia

PEF = peak -flow-metrie   Měření  vrcholového výdechového proudu

 

 

 

 

NEFROLOGIE, UROLOGIE Vyšetřování močového ústrojí

            Anamnéza rodinná (vysoký TK, dědičných onemocnění, cukrovky,

osobní ( Anginy, cukrovka,tbc, nadužívání léků,  zejména analgetik, inhibitorů angiotenzin  konvertujících  enzymů, , nesteroidních protizánětlivých léků, rizikové faktory kouření, abusus dróg , Množství moči, (mnoho=polyurie, málo= oligurie, anurie), barva močí, ), pálení a řezání při močení, =dysurie),  teplota, zimnice , bolesti, otoky ,  dušnost, otoky víček, otoky končetin, 

profesionální ( otrav rtutí, olovem,.

            Vyšetření moči             Chemické (bílkovina, průkaz krve,

MOČ:

Fosfat anorganický 25-50 mmol/d

Glukóza  glykosurie  0 mmmol/l

 

Na

120-240 mmol/d

K

45-90 mmol/d

Chloridy

120-260 mmol/d

Ca

0,5-5,5 mmol/d

Mg          0,6 – 5,0 mmol/l

1,2-12 mmol/d

Osmolalita

50-800 mmol/kg

U molalita  extrémy  50 – 1400 mmol/kg

Urea                   2,5 – 8,3  mmol/l

333-580 mmol/d

Kreatinin            50 – 120 umol/l

8,8-15,9 mmol/d

Kys. močová            1,49 -  4,46 mmol/l

1,2-1,5 mmol/d

Celková bílkovina

do 0,2 g/d

 

 

Hustota moči

1010-1020 kg/m3

Mikroskopické (leukocyty, epitelie, válce, krystaly, kvantitativní vyšetření  moči za 12-24 hodin dle Addise nebo  Hamburgera - normálně pod 2 miliony červených krvinek, pod 4 miliony bílých krvinek/za 24 hodin.)  Kultivační vyšetření moči=průkaz bakterií ze středního proudu moči je signifikantní nad 105 mikroorganizmů/ml moče.

 

 

Močový sediment

Ery      <0-4 ks v zorném poli

 

Le       <0-5 ks v zorném poli

 

Hyalinní válec          ojed.

 

Plochá epitelie          ojed

 

Metoda ponorného sklíčka=diplstick= pomocí  esterázy leukocytů a nitritů

Renální vyšetření

Urea  močovina 2,5-8,3 mmol/l

 

Kreatinin  séra  62-120 mmol/l  (u žen méně)

 

Kyselina močová-urikemie  M 200-420 umol/l,   Ž 140-340

 

 Funkční vyšetření ledvin

 

:           Měření glomerulární filtrace-GFR,  orientačně dle plazmatické koncentrace kreatininu,  přesněji pomocí glomerulární filtrace  endogenního kreatininu, Vyšetření tubulární resorpce vody,

CKR  Clearance endogen.kreatininu   1,33 – 3,34 ml/s

Koncentrační pokus   >900 mmol/kg

  Posuzování renálního vylučování elektrolytů,  Frakční exkrece  elektrolytů - FE

            Zobrazovací metody    RTG Prostý rtg snímek ledvin, RTG vylučovací urografie, Ascendentnbá pyelografie , Komputerová tomografie- CT,

Magnetická rezonance - MR,

Renální angiografie, Renální venografie,

Radionuklidové zobrazování u transplantace ledvin, Mikční cystouretroghrafie)

 Ultrasonografie -USG

            Renální biopsie, Transjugulární renální biopsie

            ACP kyselá fosfatáza=prostatický izoenzym <0,24 nkat/l

 

ENDOKRINOLOGIE  Vyšetřování žláz s vnitřní sekrecí

            Anamnéza rodinná

   osobní  ( Onemocnění žláz s vnitřní sekrecí, anamnéza poruch výměny látkové (cukrovka, otylost), Autoimunitní onemocnění, Vysoký krevní tlak a další srdečně cévní onemocnění, chronická onemocnění jater, chronická onemocnění ledvin, prodělané operace, u žen gynekologická a porodní anamnéza, u mladistvých poruchy růstu, vývojové abnormality, defekty skeletu

Subjektivní příznaky kardiovaskulární, ( bušení srdce, bolest srdeční,) příznaky trávicí ( chuť k jídlu, žízeň, nechutenství) příznaky neurologické ( bolesti hlavy, svalová slabost )

            Fyzikální vyšetření :Kožní změny (kožní teplota, pocení, ochlupení, pajizévky. změny pigmentace), Psychické změny ( Deprese, , úzkostné stavy, neurologické změny ( padoucnice, třes,  snížená nebo zvýšená neuromuskulární dráždivost, mnohočetné nervové poruchy), Vyšetření hlavy, očí, krku, kardiovaskulátní, břicha)

            Laboratorní vyšetření :            

Biochemické vyšetření výměny látkové cukrů,tuků, bílkovin,

Jaterní a ledvinné testy,

Změny výměny minerálů ( osmolarity, hladin sodíku, draslíku,vápníky, fosforu, chloru, magnézia, acidózy, alkalózy

Zobrazovací techniky    Rtg ( tureckého sedla, horní hrudní apertury, kostní změny, CT. MR, USG

Izotopová vyšetření

Bioptická cytologická a histologická vyšetření

Imunoanalytická= stanovení hormonů v séru,slinách, moči, Stanovení vazebných bílkovin pro hormony, Stanovení protilátek proti hormonům

           

Tyreoidální diagnostika

            TSH     Tyreotropin                             03 – 04 mlU/l              určení funkce štítné žlázy

            TT4     Tyroxin celkový                       60 –180 nmol/l     rozlišování tyreopatií

            TT3     Trijodtyronin celkový            1,5 – 2,8 nmol/l           -„-

            FT4     Trijodtyronin volný                 9 – 25 pmol/l               -„-

            ATG    protilátky proti tyreoglobulinu   do 40 U/l         nádory štítné žlázy

ATPO  Protilátky proti tyreoi.peroxidáze       do 40 U/l         autoimunní poruchy

TRAK Protilátky proti TSH receptorům         do 9 U/l           M.Basedow

TBG    Tyroid bindingn globulin                      nad 15 mg/l      Dysproteinemie, kongenitální hypotyreóza

Hypofýzo-nadledvinkový systém

ACTH Adrenokortikotropuin  v 8 hod ráno     20 – 100 ng/l               dif dg

CORT Cortizol v séru v 7 hod ráno                             250 – 650 nmol/l        dif dg

DHEAS Dihydroepiandrosteronsulfat dospělí  2 – 8 umol/l                 hirsutismus, nadledvinkové nádory

Renin- angiotenzin-aldosteronový syndrom

Plazmatická reninová aktivita  bazální   0,5 -  1,5 nmol/1/h       dif dg primární a sekundární hypertenze, po zátěži dvojnásobek h

ALDO     Aldosteron v séru bazální         33 –444  pmol/l           onem. jater a kardiální insuficience

Aldosteron v séru po zátěži           70 – 900 pmol/l          renální insuficience, transplantace ledvin

;                       Aldosteron v moči                               24 h odpad 6,9 – 83,1 nmol

 

 

Katecholaminy

Adrenalin v plazměi                             165 – 500 pmol/l;                    dif dg  feochromocytomu, neuroblastomu, arter.hypertenze

                        Adrenalin v moči                     odpad 24 h   4 – 20 ug                     -„-

                        Noradrenalin v plazmě           1100 – 1650 pmol/l                 -„-

                        Noradrenalin v moči                24 odpad 23 – 105 ugl/l

Diabetes, cukrovka

Glykémie  v krvi 3,8 – 5,6

3,3-6,1 mmol/l

Glykovaný hemoglobin (GHb) HbA1  4,65 – 6,77 %

do 8% celkového Hb

 

 

               -IRI Immunoreaktivní insulín bazální v 60 min           50 – 100 mIU/l 

-C peptid = Connecting peptid bazální                         0,3 – 1,2  nmol/l

-Protilátky proti insulinu                       do 15 %         

            -Protilátky proto Lan.ostrůvkům          do 10              

            - GLU Glukagon                                                       

           

Ostatní hormony

                        STH     Rustový hormon           do 10 mIU/l                 Onem. hypofýzy

GAST  Gastrin                        25 – 115 mIU/l                       

 

 REVMATOLOGIE         Kostní onemocnění

Revmatoidní faktor   do 25 ug/l

Kostní metabolismus 

S ALP – jaterní  izo       negativní          <1,2 ukat//l

S ALP – kostní izo        negativní          < 1,6 ukat/l

S ALP- střevní izo         negativní          .5      ukat/l

S ALP-placent izo         negativní         

S PTH                          10 – 70 ng/m1

S OSTE                      

 

NEUROLOGIE   Vyšetřování nervové soustavy

            Anamnéza:       Rodinná

Potíže léčené nemocným,

Cílená anamnéza ( Průběh potíží, Motoriky , slabost, neobratnost, třes, rovnováha,chůze, poruchy vidění, poruchy citlivosti, zraku, sluchu, čichu, chuti, záchvatovité stavy, závratě, myšlení, paměť, řeč, bolesti hlavy, poruchy vědomí)

            Objektivní   vyšetření

Vyšetření  12 mozkový nervů (opticus N.I a II, okohybných nervů  III.,IV,VI., Trigeminus n.V., facialis n VII., Vestibulotrochlearis N VIII.,  Glossopharyngeus N IX.-XI., Hypoglossus  N XII

                        Vyšetření hybnosti : svalové slabosti- parézy ( pyramidové jevy paretické (Mingazini, Ruseecký, Dufour), plegie- Babinski, Posouzení šlachookosticových reflexů,  

Vyšetření  svalového tonu  ( spasticita, rigidita, hemiparéza, paraparéza, quadruparéza), Postižení centrálního motoneuronu,

 Poruchy mozečku  (ataxie, taxe,) Závratě, Postižení extrapyramidového systému, ( akineze, tremor, fenomen palce). stav sfinkterů.

Vyšetření senzitivní příznaků  ( výpadkových, bolestí v horní končetině, cervikální bolest v dolní končetině,   lumboischiadický syndrom, brachiání syndrom, )

Vyšetření chůze (antalgické, paretické, spastické,spasticko paretické, spastické, hemiparetické, ataktické, parkinsonické

Zobrazování     Rtg (  Vyšetření nativní lebky, páteře , CT,  angiografie , MR angiografie, Angiografie  AG, Perimyelografie  PMG,  )

Radioizotopové ( Scintigrafie TCD, Perfuzní scintigrafie,  Single photon emission computed tomography  SPECT, , Dvoufotonová  enisní tomografie  PET,

Ultrasonografie USG, Duplexní ultrasonografie,  Transkraniální dopplerometrie)

            Elektrofyziologicy  metody : ( Elektroencefalografie  EEG, Vyšetření evokovaných potenciálů EP, Elektromyografie  EMG

 

CHIRURGICKÉ OBORY

 

 

GYNEKOLOGIE, MAMOLOGIE Vyšetřování ženského ústrojí

Anamnéza rodinná,

   osobní  (menstruační cyklus, těhotenství, gynekologická onemocnění, sexuální život. Nynější onemocnění (bolest, výtok, , krvácení, inkontnence močová)

            Fyzikální vyšetření  ( aspexe, palpace, perkuse, auskultace)

            Gynekologické vyšetření  ( Vyšetření v zrcadlech, Bimanuální palpační gynekologické vyšetření, Rektální vyšetření, Rektovaginální vyšetření, , Vyšetření v narkóze, Vyšetření prsů)

            Laboratorní vyšetření obvyklé obecné

            Mikrobiologický obraz poševní (Vyšetření cervikálního hlenu, Cytologciké vyšetřeni, Vyšetření hormonálních hladin,

            Genetické vyšetření

Zobrazovací metody :RTG vyšetření ( Hysterosalpingografie- HSG, Fistulografie, ) Lymfografie

Vyšetření ultrazvukem,

            Endoskopie (Kolposkope, Vaginoskopie, , Hysteroskopie, Laparoskopie, Cystoskopie         Vyšetření dolních etáží močových cest

            Operační vyšetřovací metody ( Sondáž děložní dutiny, Punkce, Probatorní laparatomie, Excize, Konizace děložního hrdla, Kyretáž děložní dutiny)

 

Vyšetřování prsů (Mamologie)

            Fyzikální vyšetření ( Pohledem, palpací)

            Zobrazovací metody    RTG ( Mamografie, Komputerová tomografie- CT

Magnetická rezonance - MR,

Ultrasonografie- USG, 

Pozitronová emisní tomografie - PET,

Vyšetřování sentinelové uzliny

            Cytologické vyšetření z aspirační punkce

            Punkční biopsie= fine needle biopsy,  Thrucuit biopsy zvláště seříznutou jehlou,  Vakuová biopsie, 

Metoda zmrazení preparátu-frozen section,

            Vyšetření nádorových markerů, zejména  CEA, CA 15-3, Vyšetření  hormonálních receptorů, zejména estrogenových receptorů v nádoru-ER, PR

 

 

 

 

 

 

OTORHINOLARYNGOLOGIE     Vyšetřování ORL

            UCHO

            Anamnéza :      Rodinná

Osobní : (bolest, sekrece z ucha, nedoslýchavost, prodrómy, nedoslýchavosti, ušní šelesty, pískání, šumění, hučení, závratě, prodělané chorobu,

            Fyzikální vyšetření, otoskopie,zevní zvukovod, bubínek  (reflex, cévní injekce, zarudnutí, ztluštění, puchýře, sekret, perforace, retrakční kapsy, pohyblivost)

            Vyšetření sluchového ústrojí :

Vyšetření ladičkami -zkoušky ( Weber, Rinné, Schwabach, Gellé)

Vyšetření pomocí řeči ( Vyšetření pomocí tónové audiometrie), Vyšetření pomocí tympanometrie, Objektivní audiometrie,

Vyšetření vestibulárního ústrojí, Vyšetření spontánních vestibulárních jevů (Nystagmus, Rombergův příznak, Úchylky paží dle  Hautanta.  Vyšetření vestibulárního ústrojí ( Kalorické vyšetření, Rotační vyšetření, Vyšetření píštělového příznaku ).

Zobrazovací techniky  :RTG Vyšetření spánkové kosti   (projekce dle Sch"ullera, dle Stenverse)

Vyšetření CT, MR

            NOS A VEDLEJŠÍ DUTINY

            Anamnéza :  ztížené dýchání nosem, sekrece z nosu, bolwear, krvácení,porucha čichu. pocit suchosti v nose

            Fyzikální vyšetření : Změny zevního nosu, sekrece, krusty, otok, bolest, zápach z nosu, pískání při nosním dýchání, zarudlá a oteklá víčka, exoftalmus, palpační bolestivost

            Prohlížení nosu =Rinoskopie  (přední, zadní, pomocí optiky, sinusoskopie), Vyšetření nosní průchodnosti

            Vyšetření čichu

            Zobrazovací techniky RTG nosu a vedlejších dutin,

 CT, MR, Ultrasonografie  vedlejších dutin nosních

            ÚSTNÍ DUTINA A HLTAN

            Anamnéza:  bolest, zápach z úst, slinění nebo suchost v ústech, trismus, porucha chuti

            Fyzikální vyšetření: sliznice, tonzil, jazyka, vyústění slinných žláz

            Vyšetření chuti pomocí vatových šttiček

            Zobrazovací techniky:  RTG bočná projekce  krku, Kontrastní sialogarafie,

CT, MR

            HRTAN

            Anamnéza:  bolest, pocit cizího tělesa, pocit škrábání v krku, chrapot, kašel, kouření,  pracovní anamnéza

            Fyzikální Laryngoskopie (  nepřímá zvětšovací , flexibilní, přímá),

            Vyšetření hlasu, Vyšetření řeči,

Zobrazování                RTG  projekce zadopřední a bočná, 

CT, MR, USG

OFTALMOLOGIE   Vyšetření očí

Anamnéza: Zhoršené nebo změněné vidění, bolest, změna normálního vzhledu oka

            Fyzikální vyšetření  

Vyšetření zrakové ostrosti na dálku a do blízka,

Vyšetření zorného pole, Perimetrie  kinetická, a statická

                        Vyšetření očnice ( postavení bulbu, asymetrie , enoftalmus, exoftalmus)

                        Vyšetření očních adnex (  Postaven oční štěrbiny, neschopnost víček uzavřít oční štěrbinu = lagoftalmus, , Otočení víčka proti bulbu oka = entropium,  Vyšetření slzného aparátu ( slzné body, slzný vak

                        Vyšetření předního segmentu oka  v  různých směrech pohybu oka, Vyšetření spojivky, (krvácení, chemóza)

                        Vyšetření rohovky ( zákal, povrch, cévy, defekty, citlivost)

                        Vyšetření duhovky ( barva, různost barvy,kresba, jizvy,

                        Vyšetření komorového úhlu mezi rohovkou, duhovkou a sklérou

                        Vyšetření zornice  / šíře, souměrnost, okrouhlost, centrální uložení, reakce na světlo

                        Vyšetření čočky při fokálním osvětlení, při umělé mydriáze, hodnocení čirosti, zákalu, reflexů,

                        Vyšetření  sklivce a očního pozadí : Oftalmoskopie ( přímá, nepřímá)

                        Měření nitročního tlaku  (orientační palpací bulbu přes zavřená víčka, Měření očním tonometrem (impresním  Schi"otzovým, Goldmanovým aplanačním  tonometrem)

 

ORTOPEDIE, TRAUMATOLOGIE  Vyšetřování pohybového ústrojí 

ORTOPEDIE

            Anamnéza

            Fyzikální vyšetření       

            Vyšetření kloubní pohyblivosti

            Měření dolních končetin:

Klinické  od spina ilica anterior  k apexun vnitřního kotníku.

Anatomická délka je od apexu velkého trochanteru l aspexu zevního kotníku. Přesnější je měření pomocí ortoradiografického vyšetření pomocí pravítka s rtg kontrastními značkami.

            Měření osové úchylky končetin v rovině frontální a sagitální

            Goniometrie - stanovení rozsahu pohybu ve stupních

            Speciální vyšetření

Artroskopie, bioptické vyšetření, Mikrobiologické vyšetření Radioizotopické vyšetření,  Elektromyografické vyšetření

            Zobrazování     : RTG vyšetření ( nativní snímek v obou projekcích,

CR, MR,

Angiografie,

USG,

 Scintigrafie skeletu

 

 

ZOBRAZOVACÍ METODY obecně

            CT       výpočetní tomografie

            3D CT trojdimenzionální CT

ERCP endoskopická retrográdní cholagio-   pankreatografie

            MR     Magnetická rezonance

            MRA  MR angiografie

            PET     pozitronová emisní tomografie

            RTG   rentgenové vyšetření

SAG    selektivní  koronarografie

USG    ultrasonografie

Zobrazování radionuklidové

 

 

ELEKTROFYZIOLOGICKÉ  vyšetření,

ECG    elektrokochleografie

EEG    elektroencefalografie

EKG    elektrokardiografie

EMG   elektromyografie

MEP    motory evoked potentials

SSEP   somatosensory evoked potencials

           

MONITOROVÁNÍ , sledování a záznam fyziologických  funkcí

-monitorování  oběhu   (EKG, nepřímé měření krevního tlaku, přímé měření arteriálního tlaku,  měření centrálního žilního tlaku (CŽT), měření tlaku v plicní arterii (PWP)

            -monitorování  okysličování      (Pulzní oxymetrie, gastrointestinální tonometrie

            -monitorování ventilace (Frekvence dýchání, Sledování ventilačních parametrů ( dechového objemu,dechové frekvence minutové ventilace, tlaku v nádechu, tlaku na konci výdechu EEEP, poměr dechu a výdechu, %  kyslíku ve vdechované směsi F O2, koncentrace CO2 při vdechu a výdechu)

            -monitorování funkce ústřední nervové soustavy  (Měření nitrolebního tlaku, sledování elektrické aktivity mozku EEG ,měření evokovaných potenciálů na zevní podněty