Ema Čížková

head

Identifikátor: 28

Narození: 21.7.1898, Červ.Hrádek 48
Úmrtí: 16.3.1975

Otec: Čížek Josef (29)
Matka: Nová Kateřina (51)

Sourozenci:
Čížková Marie (60)
Čížek Josef II. (57)
Čížková Majdalena (59)
Čížková Vlastimila (58)

Partneři:
Lochman Václav (27) - detaily

Děti:
Lochmanová Naděžda (3)
Lochman Josef III.-Pepa (31)

Bydliště: Červ.Hrádek 48

Doplňující texty:
LOCHMANOVÉ

přišli sem původně nejspíše z Bavor přes jižní Čechy, kde nějaký čas sídleli v Hůrkách u Lišova, odtud šli přes Brnířov u Kdyně k Plzni, kde žili jednu
generaci v Újezdě. To místo českého usídlení mají Lochmanové společné s Vaší vzdálenou příbuznou, paní MUDr Jiřinou Kuthanovou, provdanou
Nečasovou v Hůrkách č.3, 373 72 Lišov, tel 03-94228. Kdybyste hledali v jižních Čechách pomoc, určitě ji u ní najdete na jejím statku nebo v
ordinaci v Lišově.
Etymologicky jejich příjmení nejspíše vzmiklo z německého das Loch, tedy díra, otvor, štěrbina, natržení, ale také v přeneseném smyslu jako kriminál,
temné místo, dolina, proláklina, les v buši a mnoho jiných významů. A na dalekém Islandu je lochman něco jako fojt nebo rychtář, mající v popisu
práce i plnění žaláře. Pročež i u pánů Dánů nutno původ jména tohoto hledati. Tak si pánové potomci některý význam vyberte z tělesných nebo
povahových znaků Vašich předků a prohlašte ho za ten určující. Určitě to nebude mít na Vás nějaký vliv. Původ nebývá jen dirka na děrných
štítcích. Mostem pro Lochmany k rodu Paichlů byla Vaše babička Naďa.

Rodopisná tabulka Lochmanů

Lochmanová Naďěžda + Přemysl Paichl
* 27.9.1925 *12.7.1923

Václav Lochman + Emilie Čížková
* 21.5.1899 + 4.4.1966 * 21.7.1877 + 16.3.1975

Josef Lochman + Kateřina Dejčmarová
* 11.10.1873 + 27.3.1934* 25.11.1877 + 4.1.1933

Josef Lochman + Alžběta Papáčková
*? * 4.5.1843 + ?

Josef Lochman + Marie Weingerová
* 10.1.1843 + ? * ?
O jejich rodištích jen telegraficky:

HŮRKY jsou vsí asi 3 km od Lišova, nedaleko pod Budějovicemi. Byly písemně vzpomínány už v r. 1378, když byly zastaveny Lišovu. Farou patřily do
Lišova. Ale pozor, v bývalém okrese Lišov mají být nebo byly ještě jedny Hůrky ( Hůry, Huorky, Hórku), také patřily do panství Hluboká, ale farou do
Libniče. Jinak jsem v jejich historii nenašel nic mimořádného, kromě samozřejmě Lochmanů a jejich potomka, výše zmíněné paní MUDr Jiřiny
Kuthanové - Nečasovém, která studovala na Lékařské fakultě v Plzni. Etymologii jména Hůrky nemusím snad rozvádět, šlo o ves na menší hoře nebo
vyvýšenině.
BRNÍŘOV je ves nad horním tokem Starého potoka, l km jihovýchodně od Kdyně. Prvně je v listinách vzpomínaná v r. 1543 jako dvůr patřící ke
hradu Rýzmburku, spolu s Prapořištěm, odkud pochází manželka našeho nejstaršího známého Lochmana Josefa. Brnířov se opakovaně pak popisuje
v písemnictví také pod názvy Brniržowo, Prenirschen, Brniržow. Všechna jména naznačují, že to byl původně Brnířův dvůr. Brníř ( brnieř) bylo
zaměstnání výrobců brnění, těch, kdo dělali brně. Jinak však ves měla nejspíše osudy, jako mělo celé rýzmburské panství. Od poloviny l7. století je
pak historie Brnířova s velkostatkem Kout na Šumavě- Trhanov, jenž byl smutně spojen od 17. století s dědičným držením panství Lamingenů z
Albenreuthu. Známý Lomikar ( Volf Maxmilián z Lamingenu) zcelil panství koutské, trhanovské a všerubské v jedno panství, označované jako
příslušenství hradu Rýzmberka, v němž byl zahrnut též Brnířov. Po Lomikarově smrti v r.1696 koupili toto panství Stadionové, páni na Wallburku a
Sautrachu, jehož první majitel Jiří Jindřich byl děkanem kapituly bavorského Würzburku a místodržící würzburského knížectví.
Začněme tedy, jako obvykle, s předky Lochmany.

Informace o matrikách:
Emilii (* 21.7.1898 + 16.3.1975 v Plzni. Byla to Vaše prababička,
matka Vaší babičky Nadi. Něco je o ní psáno v rodokmeni
Lochmanů, protože se provdala za Václava Lochmana. Moc jsem se
toho o jejím dřívějším životě nedozvěděl, protože její dcera
nepovažuje spolupráci na tomto rodopise za nutnou. Emilie pomáhala
svému muži ve vedení hospody, jinak snad nikdy v zaměstnání
nebyla. Po narození našich dětí pomáhala své dceři s jejich
výchovou. Po smrti svého manžela 9 let žila v naší domácnosti v
Zahradní ul.8. Poslední léta stonala na srdeční potíže a zemřela snad
na komplikace rakoviny dělohy.

family

Datum vložení do databáze: 13. 6. 2004
Datum poslední úpravy: 10. 5. 2017

Fotografie:
benzinka
dozinky
Dvorec u Nepomuka
Ema Čížková
Ema Naďa Pepa a švagrová
Ema u květů
Ema u okna Hrádecké kuch
Ema_kroj
ema_nada_hospoda_dvur
ema_vlasta_marie
hrob_Cizku
Míra a Ema na zápraží
Odevzdací listina str.1
Odevzdací listina str.2
ochotnice_Ema_Vlasta
svatba Ema a Václav
Vaclav_Ema_Nada_zahrada
Zelená hora

Dokumenty:
divadlo
monogram_E_C
od_spoluzacky
Pepa_povian
pod_brizami
tesnopis_Vaclav
v_zahrade

zpět na seznam osob
zpět

Tyto stránky byly vygenerovány genealogickým programem Ancestry 1.0.20
12. 5. 2017. Program je zdarma ke stáhnutí na http://rodokmen.webzdarma.cz