Čeští spisovatelé

Čeští spisovatelé, rozšířený seznam

ANONYMY různé                              Práva Starého města pražského soubor 45 kB

Šest kázání z Homiliáře Opatovického 6 kázání z Opatického

 homiliáře

Básně    Alexandreis

Staročeské satiry                3 satiry, 46kB

Řád církevní Jednoty bratří českých

Konfessí Bratrská 20 artikulů,  288 kB

Řád církevní Jednoty bratří českých  soubor 188 kB

Listy Jana Žižky – Žižkův vojenský řád , Kronika velmi pěkná o Janu Žižkovi ,    Staročeské vojenské řády

Husitské manifesty ,

Seznam bludů (Syllabus errorum - 1864) , Encyklika papeže Pia IX.

 z roku 1864 o nejdůležitějších omylech věku

Lannové - pokus o dynastii

ANONYM evangelia                          Evangelium Esejských (zde začínají apokryfní evangelia)

                                                               Tomášovo evangelium (´Království je ve vás a vně vás´)

Evangelium o narození Panny Marie (další z apokryfních evangelií)                           

Evangelium Jakuba menšího (o Mariině životě)

                                                               Evangelium Marie z Magdaly (odkaz Ježíšovy společnice)

                                                               Petrovo evangelium (´Má sílo, tys mne opustila

ANONYM pověsti                             Pověst o A Bao A Qu

ANONYM počítače                            Psychologie a programování

                                                               Smajlíky

ANONYM z Babylonu                       Otrok a jeho pán (Prosecký

ANONYM z Čech                               Rukopis královédvorský a zelenohorský +

Píseň      Kramářská píseň o rukopisných sporech

Báseň    Dřěvo sě listem odievá      

Kázání   Hradecký rukopis:Sedmé kázanie (Desatero kázanie božie),

                                               Satiry     Řezník,

Satiry     O konšeléch nevěrných (Satiry o konšelích a řemeslnících)

O lišcě a o čbánu, Hradecký rukopis (14. století

 Legendy přemyslovských Čech

ANONYM z Egypta                           Chvalozpěv krále Echnatona na Slunce (Lexa

Kniha mrtvých (Lexa

Vlastní životopis Sinuhetův (Lexa)

Ukázky ze školních úloh písařské školy (Lexa

ANONYM z Indie                               Rgvéd (O stvoření světa) (Friš

ANONYM z Mezopotámie                Atrachasís (Prosecký) (O stvoření člověka a potopě světa)

ANONYM z Perzie                              Avesta (Klíma)     ( Co uctívali staří Íránci)

ANONYM z Ruska                             Byliny    (Soubor 150 kB)

Adámek Bohumil                 Salomena (Tragedie o 5.dějstvích)

Adams, Douglas Noel (ukázky)        Dlouhý, temný čas svačiny duše ()

                                                               Holistická detektivní kancelář Dirka Gentlyho (D. Adams)

                                                               Převážně neškodná (D. Adams)

                                                               Sbohem a dík za všechny ryby (D. Adams)

Stopařův průvodce po galaxii (D. Adams)

Život, vesmír a vůbec (D. Adams)

 Ebenová kónická vana

               Galaktický hyperpohřebák

Obzor obuvních událostí

Vír totální perspektivy

Allen Woody                                      Kdyby byli impresionisté dentisty (Žantovský

Apollinaire, Guillaume        Básně     Kaligramy,           

                                                               Pásmo (Čapek

Arbes Jakub.                        Životopis a dílo   http://cs.wikipedia.org/wiki/Jakub_Arbes

Nelze otevřít         Newtonův mozek

Arnold Emanuel. Cestopis                Popsání cesty mé z Prahy až na pomezí zahraničné(Soubor 72 kB)

Baar Jindřich Šimon.           Životopis a romány http://cs.wikipedia.org/wiki/Jind%C5%99ich_%C5%A0imon_Baar

Nelze otevřít         Hanýžka a Martínek

Romány:                Paní komisarka , Osmačtyřicátníc, Lůsy, Kanovník , Poč, Jan Cimbur, Hanýžka a Martínek, Cestou křížovou Farské historky , Chodské povídky a pohádky,

Bach, Richard David                          Johnatan Livingston Racek

                                                               Iluze (R. Bach)

                                                               Nikdo není daleko (R. Bach)

Balbín Bohuslav.                 Kniha     : Rozprava na obranu jazyka slovanského, zvláště českého

Baňková M = Šetková Růženka                       Město.html

Bartoloměj z Chlumce                         Vokabulář gramatický

Bartroška z Drahonic          Životopis a dílo   http://cs.wikipedia.org/wiki/Barto%C5%A1ka_z_Drahonic

Bass Eduard.        Životopis a dílo   http://cs.wikipedia.org/wiki/Eduard_Bass

¨Sloupky Eduarda Basse

, Fušéři mezi námi ~ Hřbitove, hřbitove ... ~ Dobrodružná literatura
~ V bludišti slov ~ Čapkova vrba ~ Letňásek v hospodářství

                               Nelze otevřít         Cirkus Humberto,

Klapzubova jedenáctka

Baudelaire, Charles Pierre  (Básně) Květy zla, 10 básní             

Les fleurs du mal)

Mršina (Kadlec),

Malé básně v próze

                                                               Báseň o hašiši (C. Baudelaire

                                                               Malé básně v próze (C. Baudelaire)

Becket S.               Nelze otevřít         Čekání na Godota

Bednář František Dr,                          Toleranční patent, jeho vznik a význam

Bezruč Petr.          Básně                    Praga caput regni,

Škaredý zjev

Bhagavadgita                                      Zpěv Vznešeného (část Mahábháraty) 18 Zpěvů

Bible                      Kniha                     kralický překlad ze 16.stol  http://www.intratext.com/X/CES0011.htm

http://www.google.com/search?hl=cs&q=http%3A%2F%2Fcs.wikipedia.org%2Fwiki%2FBible&btnG=Vyhledat+Googlem

Bidpaj                                    Kniha     BIDPAJOVY BAJKY

Biebl Konstantin                 Básně     Akord,

                                                               Škála

Blake, William                      Básně     Pekelná přísloví (Hron

                                                               Alegorie a symboly (W. Blake

                                                               Evropa: Proroctví (W. Blake)

                                                               Kniha Ahania (W. Blake)

                                                               Kniha Losova (W. Blake)

                                                               Kniha Thel (W. Blake)

                                                               Kniha Urizenova (W. Blake)

                                                               Snoubení nebe a pekla (W. Blake)

                                                               Vidění dcer Albionu (W. Blake)

                                                               Zpěvy nevinnosti (W. Blake)

                                                               Zpěvy zkušenosti (W. Blake)

                                                               Myšlenky

                                                               Pekelná přísloví   Sňatek nebe s peklem -

Blatný Ivan.                         Básně     Mikulášská noc,

                                                               Slavnost, další díla

Bondy, Egon        Ukázka                   Mníšek (E. Bondy)

                                                               Ožralá Praha (E. Bondy)

                                                               Příšerné příběhy (E. Bondy)

                                                               Revoluce! (E. Bondy)

Boudník Vladimír.            Básně     Dialog

Brábek František.            Kniha    Procházky po Uhrách       http://www.main.cz

Bradbury Ray.                                     Marťanská kronika - Srpen 2026                     

Bradford Roark.                                   Černošský pán Bůh a páni Izraeliti (Mach)

Branald Adolf      Životopis a romány            http://cs.wikipedia.org/wiki/Adolf_Branald

Brautigam Richard.             Básně;                   V melounovém cukru (Špilarová

Bridel P.Bedřich.                  Báseň                     Co Bůh? Člověk?

Brod Max              Životopis a romány            http://cs.wikipedia.org/wiki/Max_Brod

Brouk Bohuslav.                                 Máchův kult

Březina Otakar      .               Báseň     Moje matka

Bukowski, Charles              Ukázka   Poštovní úřad (C. Bukowski)

                                                               Všechny řitě světa i ta má (C. Bukowski)

Bulgakov Michail   Vyprávění          Egyptská mumie (Morávková),  

Mistr a Markétka

Mistr a Markétka - Pilát Pontský     4 kapitoly

Burroughs, William Seward  Ukázka               Ohyzdný duch

                                                               Nahý oběd

BürgerGottfried Augustus                                Baron Prášil (Kolář),

Burian Vlasta                                       http://cs.wikipedia.org/wiki/Vlasta_Burian

Calder, Pollock                     Báseň     Prométheova játra - Termiti

Camus, Albert                                     Naděje a absurdno v díle Franze Kafky

Cassady, Neal

Cenini C. Cennino CENNINI             Kniha     Kniha o umění (středověku)           

Cimerman Jára..                                   Z historie programování

                                                               Kalendář                                              

Clarke Arthur Charles                        Záznam

Coelho, Paulo                      Ukázka   Alchymista

Corso, Gregory Nunzio

Crement MUDr. Xavier                      Dost bylo kokotů!

Čapek Josef.                         Kniha     Povídání o pejskovi a kočičce

Čapek, Karel                         http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Karel_%C4%8Capek

Kniha     http://eknihy.host.sk/

Bajky a podpovídky          

Bajky a podpovídky - Vynálezce

                                               Kniha     Devatero pohádek              http://eknihy.host.sk/

                                               Kniha     Hordubal               http://eknihy.host.sk/

                                               Kniha     Jak se co dělá       http://eknihy.host.sk/

                                               Kniha     Matka (drama)      http://eknihy.host.sk/        

                                               Kniha     O lidech                 http://eknihy.host.sk/        

Kniha     Povětroň               http://eknihy.host.sk/        

Kniha     Povídky z druhé kapsy       http://eknihy.host.sk/

Kniha     Povídky z první kapsy        http://eknihy.host.sk/        

Kniha     První parta            http://eknihy.host.sk/                                       

Kniha     Továrna na absolutno        http://eknihy.host.sk/                       

Kniha     Trapné povídky   http://eknihy.host.sk/        

Kniha     Válka s mloky       http://eknihy.host.sk/                       

Kniha     Zahradníkův rok  http://eknihy.host.sk/        

Kniha     Život a dílo skladatele Foltýna http://eknihy.host.sk/

Atilla      http://eknihy.host.sk/

Kniha     R.U.R. (K. Čapek)

RUR předehra     

RUR dějství první              

RUR dějství druhé             

RUR dějství třetí 

Jak se co dělá       http://eknihy.host.sk/

O lidech                http://eknihy.host.sk/

Čapkové J+K                                       Juvenilie                http://eknihy.host.sk/                       

Krakonošova zahrada        http://eknihy.host.sk/        

Zářivé hlubiny a jiné prózy               http://eknihy.host.sk/        

Čech. Svatopluk. Životopis a dílo    http://cs.wikipedia.org/wiki/Svatopluk_%C4%8Cech

                                                               Epika, Lyrika.Satira, Próza

Básně                    Čerkes

                                                               Hanuman

                                                               Lešetínský kovář

                                                               Ve stínu lípy

                                                               Žaloby na husity z r. 1417

Husita na Baltu

Písně otroka

Nový epochální výlet pana Broučka, tentokrát do XV. století, Kost

Čelakovský  František.                       Básně     Slovanské národní písně

Pocestný,

Ohlasy písní českých - Toman a lesní panna

Čepelka Miloň                     Básně     Abeceda lásky

Dačický M.z Heslova         Kniha     Paměti Paměti,      Soubor   881 kB

Básně    Prostopravda  Prostopravda

Pocestný

Dante Alighieri                                    Peklo      http://www.sweb.cz/Cetba/dante.htm

Defoe, Daniel                       Kniha     Robinson Crusoe (D. Defoe)           

http://ld.johanesville.net/defoe-01-robinson-crusoe?page=0

Deml Jakub.                                         ukázky   Zapomenuté světlo (cenzurované pasáže),

 internetové LITERÁRNÍ stránky

Dietzfelbinger Konrad                        Úvahy o hříchu, utrpení, naději a pravé cestě –

               Interpretace aforismu č. 53 Franze Kafky

                                                               Úvahy o hříchu, utrpení, naději a pravé cestě –

Interpretace aforismů č. 9 a 10 Franze Kafky

Dostojevskij, Fjodor Michajlovič    

Doyle, Sir Arthur Ignatius Conan   

Kniha     Dobrodružství Sherlocka Holmese (A.C. Doyle)

Drda Jan                Romanopisec a dílo  http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Drda

                               Próza      Městečko na dlaniŽivá vodaPutování Petra Sedmilháře, Svět viděný zpomaloučka,

Listy z Norimberka, Němá barikáda, Kuřák dýmkyDětství soudruha Stalina,Krásná Tortiza, Jednou v máji, České pohádky, Posvícení v Tramtárii, České lidové hádanky v podání Jana Drdy:  Nedaleko Rukapáně, Milostenky nemilostivé,

Dramatická tvorba : Magdalenka Jakož i my odpouštíme, Romance o Oldřichu a

Boženě, Hrátky s čertemDalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert, Jsou živí, zpívají,

Dreiser Theodore                                Ukázka   Americká tragédie (Urbánek

Dumas, Alexandre pére

Durrell, Gerald Malcolm     Ukázka   Ptáci, zvířata a moji příbuzní (G. Durrell)

Durych Jaroslav                  Romanopisc a dílo              http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Durych

                                               Poesie, próza.,drama, Romány,  divadelní hry,

Dyk Viktor.                           Básně     Země mluví

Džibrán Chalíl.                     Kniha     Prorok (Merhautovi),)

Erben Karel Jaromír                            Králevič Marko

Nelze otevřít         Kytice

                               Báseň                    Záhořovo lože

Ezop                       Bajky                     Bajky

Ferlinghetti, Lawrence        Ukázka   Startuji ze San Francisca (L. Ferlinghetti

                                                               Lunapark v hlavě (L. Ferlinghetti)

                                                               Obrazy zmizelého světa (L. Ferlinghetti)

Flammarion Camille                             Výbuch sopky Krakatoa - souhrnná zpráva

Flaška Smil z Pardubic.       Báseň     Nová rada

Flavius J.               Nelze otevřít         O starobylosti Židů

Foglar J.

Frič Josef Válav   Básně                    Výbor básní

Fulghum, Robert  Ukázka                  Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce

Gárdionyi Géza                                    Kapky morfia (z tajného deníku)

Gellner František  Báseň                    Po nás ať přijde potopa - Píseň

Goethe Johqnn Wolfgang                 http://www.sweb.cz/Cetba/goethe.htm

Guevarra Antonio                               Sbohem, světe!

Ginsberg, Irwin Allen Ukázka           Kvílení (Zábrana) + originál

                                                               Kadiš (

                                                               Kvílení (

                                                               Vylízanej mozek (

Glazarová Jarmila Životopis a dílo  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jarmila_Glazarov%C3%A1

Nelze otevřít: Roky v kruhuVlčí jámaAdvent , Chudá přadlena

Fejetony, cestopisné črty, stati o literatuře a spisovatelích

Grimmelshausen Hans Jakob Christoffel von Dobrodružný Simplicius Simplicissimus - Německý rek

Grimmové bratři                                   Kvílení (Zábrana) + originál

Guilhelm de Peitieu                             Trubadúrská poezie

Háfiz Mohamed                                   Písně Háfízovy (14. stol.)

Hájek Václav z Libočan                      Kronika česká - Oldřich a Božena    psal ji 6 let. Začíná příchodem

 Čechů (resp. Slovanů) do Čech a končí roku 1527. Tato kronika není spolehlivá.

                               Životopis a dílo   http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_H%C3%A1jek

Halas, František   Ukázka                   Já se tam vrátím

                               Básně                    Staré ženy,            Staré ženy

Mazurské bažiny,

Thyrsos Thyrsos [Zdroj: Atheneum/]

Naše paní Božena Němcová

Hálek Vítězslav.                                   Prohráli jsme Bavory (Obrázky z cest)

HÄNDEL Georg Friedrich http://www.sweb.cz/Cetba/handel.htm

Hansl František                                   Smíchovsko a Zbraslavsko (1898)

Harant K.              Nelze otevřít         Cesta z Království Českého do Benátek

Hašek Jaroslav.    Životopis a dílo   http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Ha%C5%A1ek

Povídky                 Babámovy archeologické snahy (povídka)

                                                               Běh o závod (povídka)

                                                               Beťárská povídka

                                                               Cikánská historie (povídka)

                                                               Dobrý voják Švejk před válkou

                                                               Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války

                                                               Dobrý voják Švejk v zajetí  Dobrý voják Švejk v zajetí,

                                                               Elindulta Ajgó Márton ... (povídka)

                                                               Indián a pražská policie (povídka)

                                                               Pan Hó (Sikulská idyla)

Rady pro život

Šťávnická idyla (povídka)

Turista Aratáš (povídka)

Ze staré trestnice v Ilavě (povídka)

Život na Puszta Magyarádě (povídka)

Pokus o abstinentní večírek čili Amerikánská zábava

Hausmann Raoul.                Básně                    Poselství

                                                               Dánové v Praze

Havlíček Karel Borovský                   http://www.sweb.cz/Cetba/borovsky.htm

Básně    http://eldar.cz/kangaroo/borovsky/

                                                               Poselství

Milenců hrob Milenců hrob

Články ze Slovana 1850-1851

                                                               Články z Národních novin 1848-1850

                                                               Obrazy z Rus,

                                                               O posledních věcech člověka (1854

                                                               Král Lávra

Havlíček Zbyněk                                 Kabinet dra Caligariho

Hedvábný Miroslav                           Třebíčské pověsti - Jak Třebíč k názvu svému přišla

Heine Heinrich.    Kniha                     Německo Zimní pohádka    Soubor 125 kB

Hejduk Adolf.      Básně                    Básně z roku 1865

                                                               Dědův odkaz

                                                               Černé růže

                                                               Nové Cigánské melodie

Hemingway, Ernest Miller

Nelze otevřít         Stařec a moře, The Old Man and the Sea

                                               Ukázka                   Stařec a moře (E. Hemingway)

Herben Jan           Životopis a dílo   http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Herben

                                               Odborné práce, např Otázka náboženská v našem probuzení

Nelze otevřít         T. G. M. I – III (19261927) – monografie: I. O presidentu Masarykovi pražským dětem, II. President Masaryk, III. T. G. Masaryk, pvní občan Nové Evropy

Beletrie: Do třetího i čtvrtého pokolení) – nedokončená románová kronika, jeho nejvýznamnější dílo

Herder J.G.                                          

Heym Georg                                         Blázen

                                                               Jedno odpoledne

                                                               Jonathan

Herrman Ignát.                                    Host z Maďárie (Ze soudních síní)

Hitler Adolf.                                         http://www.odaha.com/odaha.php?f=HitlerMeinKampf

Hlaváček Karel.    Báseň                    Hrál kdosi na hoboj; internetová stránka

Hněvkovský Šebestián.     Básně     Děvín    12 zpěvů                185 kB

Holan V.                                                              

Holub Miroslav.  Báseň                    Kaprál, který probodl Archiméda

Hora, J.                                                

Horan Martin                                       Malá kniha židovské moudrosti

Hrabal Bohumil. Nelze otevřít           http://hrabal.eunet.cz/hrabal/bh.htm

                próza, poesie                        http://www.odaha.com/bohumilhrabal.php

                                                               http://www.odaha.com/bohumilhrabal.php

                                                               Diamantové očko                                              

Maminčiny oči                                                    -

Dopis příteli                        

Napínáčky                                                          

                                                               Sešitek nerozlišujících pozorností   

Taky divadlo                                                      

Vita nuova           

Kafkárna

Schizofrenické evangelium              

Morytáty a legendy - Legenda zahraná na strunách napjatých mezi kolébkou a rakví

Hrabě, Václav       Básně                    Blues v modré a bílé (V. Hrabě)

Horečka, Horečka (V. Hrabě)

Romance,

Variace na renesanční téma;

Vojenská suita

Hrejsa F.                              

rejsa F.

Hrubín F.

Hugo Victor                                         Chrám Matky Boží v Paříži http://www.sweb.cz/Cetba/hugo.htm

Hus Jan                                                                http://www.sweb.cz/Cetba/hus.htm

Hutka J.                 Nelze otevřít         Písňové texty

Hýzrle z Chodů    Kniha                     Život, v němž se obsahují někderé jízdy a tažení... 301 kB

Chajjám O. Omar CHAJJÁM:           Básně     Čtyřverší (12. stol.)           

Chaucer Geofrey                 Canterbursképovídky   http://www.sweb.cz/Cetba/chaucer.htm

Chelčický Petr.     Traktáty                O trojiem lidu        Soubor 76 kB

;                                                             O cierkvi svaté

Chlebnikov Velemír             Báseň                    Bobeóbi (Taufer)

Christie Agatha.

Ilias                                        http://www.sweb.cz/Cetba/uvitani.htm

Jerome, Jerome Klapka       Nelze otevřít         3 muži ve člunu a na toulkách [Zdroj: xpytlik@fsv.cvut.cz]

                               Kniha                     Tři muži ve člunu (o psu nemluvě) (J.K. Jerome) XIX kapitol

Jirásek, Alois                                       Na Šarišsku (Vzpomínky)

                                                               Z první cesty za Bratrstvem

                                                               Z druhé cesty za Bratrstvem

                               Recenze a ukázky                F.L.Věk (A. Jirásek)

Jirotka, Zdeněk    životopis a dílo   http://cs.wikipedia.org/wiki/Zden%C4%9Bk_Jirotka

                                Ukázka                  Saturnin (Z. Jirotka)

John Jaromír         Životopis a dílo   http://cs.wikipedia.org/wiki/Jarom%C3%ADr_John

John Radek           Životopis a dílo   http://cs.wikipedia.org/wiki/Radek_John

Joyce James.                        Povídka                 Odysseus (Vymětal

Jungmann Josef. Výbor z díla          O klasičnosti literatury a důležitosti její

O různění českého písemního jazyka

Dvojí rozmlouvání o jazyku českém

Just J.                                   

Kafka Franz          Životopis a dílo   http://cs.wikipedia.org/wiki/Franz_Kafka

Franz Kafka - Časová tabulka

                               Nelze otevřít         Povídky,  Proces

                                                               Proces    http://cs.wikipedia.org/wiki/Proces_%28rom%C3%A1n%29

Rozjímání (pro MB)

informace

Aforismy

Nezvěstný (Amerika)

Popis jednoho zápasu - sbírka povídek

Povídky - sbírka povídek

Proces - Před zákonem

http://cs.wikipedia.org/wiki/Proces_%28rom%C3%A1n%29

                               Nelze otevřít         Der Process – originál

Úvahy o hříchu, utrpení, naději a pravé cestě

                               Kniha                     Zámekhttp://www.volny.cz/ifolber/psaci/texty/kafka/zamek.html

celý román; 10 stran mi v knize chybí:( Doufám, že se najde někdo, kdo mi je sežene (str. 391-400, nakl. Odeon, Praha 1989) nebo pošle. Jedná se sice jen dodatky a doslov, ale chtěl bych to mít kompletní.

Kainar Josef.        Básně                    Budete zlá

                                                               Tácek v prstech

Stříhali dohola malého chlapečka

Kalista Zden  (Editor).        Kniha     Korespondence Zuzany Černínové z Harasova           soubor 677 kB

Karafiát Jan.                         Kniha     Broučci

Karel IV.                                               Vita Caroli

Kerouac, Jean Louis Lebris de         Ukázky                  Big Sur (J. Kerouac            

                                                               Dharmoví tuláci (J. Kerouac

                                                               Podzemníci (J. Kerouac)

Kesey, Ken Elton                Ukázk     Vyhoďte ho z kola ven (K. Kesey)

Killar Jan .                                                            Rybrcol na Krkonošských horách                  

Klapka Jerome.                                   - 3 muži ve člunu a na toulkách [Zdroj: xpytlik@fsv.cvut.cz]

 Tři muži ve člunu (o psu nemluvě) (J.K. Jerome)

Viz předtím Jerome, Jerome Klapka                  Nelze otevřít         3 muži ve člunu a na toulkách

                               Kniha                     Tři muži ve člunu (o psu nemluvě) (J.K. Jerome) XIX kapitol

Klíma, Ivan           Ukázka                   Pás (I. Klíma)

Klíma Ladislav                                     Zde by měly růst brambory

Klosterman Karel.                                   Několik vzpomínek na Malý Žitný ostrov

            Karel Klostermann: Z mého revíru (Povídky a kresby), přeložil: Max Regal,1928

Kóbó Abe             Povídka                 Tvář toho druhého - Jedna strana lásky

Kohout Pavel       Životopis a díla    http://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_Kohout

Kolář Jiří                                               http://www.volny.cz/literatura/texty/calder

Báseň                    Báseň ticha

Kollár Jan              Báseň                    Slávy dcera - Předzpěv

                                                               Slávy dcera - Znělka II/123 Pracuj každý s chutí usilovnou

                                                               Slávy dcera - Znělka V/113 Ó, vy, bratří

                                                               Výklad - Bible kralická

Komenský Jan Amos.                        O sobě   http://www.sweb.cz/Cetba/komensky.htm

Knihy    Otázky některé o Jednotě Bratří Českých, Soubor 39 kB

Zpráva a naučení o kazatelství         Soubor 202 kB

O poezi české

Haggaeus redivivus

Stručná historie církve slovanské

                                                               Fortius redivivus

                                                               O sirobě

                                                               Centrum securitatis (Hlubina bezpečnosti)

                                                               Truchlivý

                                                               Listové do nebe

                                                               Přemyšlování o dokonalosti křesťanské

                                                               Nedobytedlný hrad

Historie o těžkých protivenstvích církve české

Labyrint světa a ráj srdce,

                                                               Listové do nebe,

Truchlivý,

Velká didaktika

Konfucius             Ukázky                  Hovory (Haštaba

Konrád Karel        Romanopisec a dílo            http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Konr%C3%A1d

Nelze otevřít:        Magdalenka, Jakož i my odpouštíme, Romance o Oldřichu a Boženě, Hrátky s čertem,  Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert, Jsou živí, zpívají,

Konstantin                                           Proglas Veršovaná předmluva

Kopta  Josef         Životopis a dílo   http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Kopta

Kosmas                                                                Kronika Kosmova http://www.sweb.cz/Cetba/kosmas.htm

Koukolík František                             Sova a vesmír 1999 - Nostradamus

Kožík František    Životopis a dílo  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Ko%C5%BE%C3%ADk

Nelze otevřít:        Největší z pierotů , Básník neumírá , Na dolinách

 svítá, Josef Mánes, Světlo v temnotách , Rytíř smutné postavy ,

Kryštof Harant , Po zarostlém chodníčku ,Pouta věrnosti, Miláček

 národa , Na křídle větrného mlýna, Neklidné babí léto,Kronika

 života a vlády Karla IV. Fanfýry pro krále, Jsem vánočnímu stromku podoben

Černé slunce

Králík Oldřich (Editor)                        Legendy přemyslovských Čech

Kramerius Václav Radomil Vypravování        Železná košile

Krásnohorská Eliška           Romanopisec a dílo            http://cs.wikipedia.org/wiki/Eli%C5%A1ka_Kr%C3%A1snohorsk%C3%A1                                       Romány :               Svéhlavička -, Célinka -

                Paměti                   Z mého mládí - Co přinesla léta,

Libreta k operám Hubička - Bedřich Smetana , Tajemství - Smetana , 

Čertova stěna - Smetana , Viola - Smetana 

Blaník Zdeněk Fibich ,

Břetislav - Karel Bendl , Karel Škréta - Bendl 

Dítě Tábora - Bendl

Kratochvíl Jaroslav             Romanopisec a dílo 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Kratochv%C3%ADl

Kratochvíl Jiří       Romanopisec a dílo

                                               http://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Kratochvil

Nelze otevřít:        Případ s Chantoniem, tato kniha měla být roku 1970 vydána, ale jelikož autor byl zakázán, vyšla po úpravách samizdatem (1978) pod názvem Případ nevhodně umístěné šance.

Medvědí román,Uprostřed nocí zpěv, Orfeus z Kénigu,Má lásko, postmodernoAvion, Slepecká cvičení, Noční tango, UrmedvědA babička slaví devětadevadesáté narozeninyTruchlivý Bůh,

Brno nostalgické i ironické, Lehni, bestie,Lady Carneval,

 

Kristián  (viz Strachkvas ) Životopis a dílo                   http://cs.wikipedia.org/wiki/Strachkvas

Kryl Karel            Životopis a dílo  http://www.sweb.cz/Cetba/kryl.htm

Báseň                    Básně k linorytům na téma Ruka

Kundera, Milan    Životopis              http://cs.wikipedia.org/wiki/Ludv%C3%ADk_Kundera

Konstantina, 1946 , Živly v nás, 1946 , Napospas aneb Přísloví pro kočku, 1947 ,

Letní kniha přání a stížností, 1962 , Totální kuropění, 1962 , Tolik cejchů, 1966,

Fragment, 1967 , Nežert, 1967 , Odjezd, 1967 , Labyrint světa a lusthauz srdce,

1983 , Chameleon, 1984 , Hruden, 1985 , Královna Dagmar, 1988 , Ptaní, 1990, Napříč Fantomázií, 1991 , Malé radosti, 1991, Ztráty a nálezy, 1991, Pády, 1992 , Spád věcí a jiné básně, 1992 , Řečiště, 1993

                                                               Ukázka                   Nesmrtelnost (M. Kundera)

Kuras Benjamin                                   Nebýt Golema - Jehuda Löw - český pedagog

                                                               Nebýt Golema - Mýty o židovství

                                                               Nebýt Golema - Od Abraháma k Einsteinovi

                                                               Nebýt Golema - Významní Židé v dějinách

Lada Josef.                           Kniha                     O chytré kmotře lišce

Tao-te-ťing

Langer Josef Jaroslav .       Výbor z díla          České krakováčky

Hraběnce na památku

               Kopřivy

Bohdanecký rukopis

Lautréamont Comte de                       Zpěvy Maldororovy (Voskovec) + dopis

LaVey Anton Szandor:  Nelze otevřít              Satanská bible

Le Bon G. Gustave LE BON:            Psychologie davu                             

Lem Stanislaw.     Nelze otevřít         Rýma 

Li Po

London, Jack.       Nelze otevřít         Tulák po hvězdách            

Kniha                     Tulák po hvězdách (J. London)

Lope de Vega       :                              Fuente ovejuna    http://www.sweb.cz/Cetba/vega.htm

Lotz Ernst Wilhelm:                           

Lustig Arnošt      Životopis a dílo   http://cs.wikipedia.org/wiki/Arno%C5%A1t_Lustig

Sousto

Macourek, Miloš                                Planeta Zurangor (M. Macourek)

Mahen Jiří             Životopis a dílo   Poesie, Próza, dětské, Drama

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Mahen

Mácha Karel Hynek            Životopis a dílo   http://www.sweb.cz/Cetba/uvitani.htm

                                               Básně                    Písně  Soubor 25 kB, Ohlas písní národních, Písně mimo cyklus

Próza                     Obrazy ze života mého

               I. - Večer na Bezdězu

II. - Marinka

                                                               Deník z r. 1835

                               Básně                    Máj, Původní znění, Anglický překlad, Historie Máje                                                                                                http://www.sweb.cz/Cetba/maj.htm

Pouť Krkonošská

Machar Josef Svatopluk.   Básně     Řím         Soubor 35 básní,  386 kB

Machiavelli N.      Nelze otevřít         Vladař

Mallarmé Stéphane.            Básně     Faunovo odpoledne (ekloga) (Pelán

Poésie

Růžová a bledá mořská škeble

Marinetti Fillipo Tomasso                 Bitva v 9 poschodích na Mont Altissimo,
                                                               Dopis "passéistického" pána mladé krasavici (Macák)

Marko Polo           Kniha                     Milion

Márquez, Gabriel José García  Ukázky textu   Generál ve svém labyrintu (G.G. Márquez)

                                                               Kronika ohlášené smrti (G.G. Márquez)

                                                               Sto roků samoty (G.G. Márquez)

Meyrink Gustav:                                 Golem (Pátková)

Milne A.A.           Nelze otevřít         Medvídek Pú

Moliére = Jean-Baptiste Poquelin    Zdravý nemocný http://www.sweb.cz/Cetba/moliere.htm

Morgenstern Christian                      Veliké lalulá (Hiršal) + výklad; informace a texty

Mrštíkovi Alois a Vilém                     Maryša      http://www.sweb.cz/Cetba/marysa.htm

Myrer, Anton

Nápravník Milan: Povídka Předmoucha

Nebeský Jiří J.K.                                

Nebeský Ladislav:              Báseň     Kurs binární poezie

Němcová, Božena               http://www.sweb.cz/Cetba/nemcova.htm

               V zámku a v podzámčí (B. Němcová)

                                                               Chudí lidé (B. Němcová)   

                                                               Divá Bára (B. Němcová)

                                                               Dobrý člověk (B. Němcová)Zařadit do Plzeň Pošta

Karla (B. Němcová)

Němeček Zdeněk                 Životopis a dílo                                                                                                                 http://cs.wikipedia.org/wiki/Zden%C4%9Bk_N%C4%9Bme%C4%8Dek

Neruda Jaroslav.                                 Smíření, 1859 ~ Škodlivé směry, 1859 ~ MÁJ (k vydání Almanachu), 1859

: Káva a čaj, 1874 ~ O létání, 1869 ~ Pokrok, 1869
~ Růže, 1874 ~ Soudy lásky, 1875

O českém slohu, 1874 ~ O politickém banketu, 1874
~ Hodiny a hodinářství, 1874 ~ Mužatky, 1874 ~ Pro strach židovský, 1869

: Z pražské češtiny, 1874 ~ Bydlíme? 1872 ~ Dobrý domácí pán, 1873
~ Kuchyně na trhu, 1875 ~ Žebráctvo, 1868

:                                                              Policejní obrázky, 1868 : Osiřelí mormóni, 1877 ~ Za Youngem Pius, 1878
~ ...cedulka Lvu XIII.

V zájmu spravedlivé věci, 1877 ~ Až nás bude víc, 1877
~ Spiritismus, 1881 ~ Boulanger utek, 1889 ~ O sv. J.Nepomuckém, 1890

:               Prostá manipulace, 1883 ~ Turf, 1881 ~ Důležitá otázka, 1880
~ Tak tedy: Proč je pivní pěna bílá, 1880 ~ Něco o básnictví, 1886

: Slovíčko o služkách, 1886 ~ Tchyně, 1887 ~ O ženské žebrotě, 1887
~ Věnec, 1887

: Jazyk mateřský, 1890 ~ Dvě slovíčka v čas o národní písni, 1891 ~ Mecenáši, 1890 ~ Chmury nad námi a kolem nás, 1890 ~ Dobré vychování – naše budoucnost, 1890

                                                               Dědova mísa

                                                               Pešťské listy (Obrazy z ciziny)

Uherské volby (Obrazy z ciziny)

Nezval Vítězslav .Básně                     Papoušek na motocyklu [Zdroj: Česká literatura]

Abeceda

Absolutní hrobař

Novák Ladislav    Básně                    Receptář

Odaha Tomáš.                                     www.odaha.com/ Tomáš Odaha se představuje

www.odaha.com/bohumilhrabal.php

www.odaha.com/odaha.php?f=Judaimus

www.odaha.com/odaha.php?f=SvobodniZednari

O´Henry                Povídka                 Dary tří králů

Olbrach Ivan        Životopis a dílo   http://cs.wikipedia.org/wiki/Ivan_Olbracht

.               Nelze otevřít         Žalář nejtemnější

Orten Jiří                               Báseň                    Život

Orwell, George Nelze otevřít             Animal Farm, Farma zvířat, 1984

                                               Ukázky   Hold Katalánsku (G. Orwell)

                                                               Jak umírají chudí (G. Orwell)

Otčenášek Jan      Životopis a dílo  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Ot%C4%8Den%C3%A1%C5%A1ek

Ovidius Naso Publius        Básně     Proměny - Filémón a Baukis              Filémón a Baukis

Proměny (Bureš

                                                               Umění milovati - Pochlebování                                       

Palacký František.Novinové články                Idea státu rakouského        174 kB

Pánková Tereza,                                  Fenomén sebevražednosti (projevy v náboženstvích

Páral Vladimír       Životopis a dílo   http://cs.wikipedia.org/wiki/Vladim%C3%ADr_P%C3%A1ral

Pekárek Svatopluk              Povídka Šlonzák

Péret Benjamin:                    Básně     Půjdu chceš-li (Nezval)

Petöfi Sándor                                       Koncem září (báseň)

Z dáli (báseň)

Petrarka Francesco. Básně                A on napodiv žije dál, odsouzen toliko k bolesti, stejně jako jeho loutna (sonet) (Renč)

Pick Jiří Robert  Životopis a dílo       http://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Robert_Pick

Pluhař Zdeněk   Životopis a dílo      http://cs.wikipedia.org/wiki/Zden%C4%9Bk_Pluha%C5%99

Nelze otevřít:        Člověk staví, Kříže rostou v Pacifiku,Mraky táhnou nad

Savojskem, Modré údolí,Voda slouží člověku, Opustíš-li mne,

Minuta ticha za mé lásky, Skleněná dáma, Jeden stříbrný, Bar u ztracené kotvy,

 

Poe Edgar Alan     Kniha                    Dobrodružství A.G.Pyma, Havran (Nezval),

Filozofie básnické skladby (Skoumal),

povídky

Havran / The Raven

Poláček Karel. Karel POLÁČEK - Sloupky a fejetony 1926 - 1930 WWW.KATRO.INFO

                                               Životopis a dílo         

http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Pol%C3%A1%C4%8Dek                                                             Knihy                     Bylo nás pět                         ? DOC,RTT,TXT

Bylo nás pět,       

Muži v offsidu

Muži v offsidu                      ? DOC,RTT,TXT

Sloupky a fejetony Karla Poláčka

Periferie ~ Řetěz štěstí ~ Češi a Slováci ~ Ze života much ~ Diktatura
~ O prorokování budoucnosti ~ Zápas s hokynářkou ~ Pomohli si

~ Šikovatelé a rotmistři ~ Pes a kočka ~ Utrpení jazyka ~ Legitimujte se!

~ Neděle ~ Noviny mají pravdu ~ Neštěstí ~ Armáda spásy s polní kuchyní

~ Trampové dnů sobotních a nedělních ~ O portiéře ~ Lázeňský život v Podolí

~ Ženské světové hry ~ Automaty
 

Polák Milota.Zdirad.           Kniha cestopis     Cesta do Italie 

Polo Marco.                         Kniha                     Milion

Pratchett, Terence David John         Terry PRATCHETT: nejhezčí výroky z několika jeho fantasy románů
 nádherné bonmoty, perfektní čeština, ... pohodové počten

íhttp://ld.johanesville.net/pratchet                                                                               http://ld.johanesville.net/dila/recenze

                               Knihy                    http://www.katro.info/prat/pratchet.htm#zdroje

Úžasná zeměplocha            http://www.katro.info/prat/pratchet.htm

                                                               Úžasná Zeměplocha - Faust Erik (T. Pratchett)

 

                                                               Úžasná Zeměplocha - Barva kouzel (T. Pratchett)

                                                               Úžasná Zeměplocha - Lehké fantastično (T. Pratchett)

                                                               Úžasná Zeměplocha - Magický prazdroj (T. Pratchett)

                                                               Úžasná Zeměplocha - Mort (T. Pratchett)

                                                               Úžasná Zeměplocha - Pohyblivé obrázky (T. Pratchett)

                                                               Úžasná Zeměplocha - Pyramidy (T. Pratchett)

                                                               Úžasná Zeměplocha - Sekáč (T. Pratchett)

                                                               Úžasná Zeměplocha - Soudné sestry (T. Pratchett)

                                                               Úžasná Zeměplocha - Stráže! Stráže! (T. Pratchett)

                                                               Úžasná Zeměplocha - Čaroprávnost (T. Pratchett)

Prefát z Vlkanova                Cesta z Prahy do Benátek

Prévert, Jacques 

Proust Marcel.                                     Hledání ztraceného času (Heyduk) 

Pulkava Přibík z Radenína  Životopis a dílo

                http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99ib%C3%ADk_Pulkava_z_Raden%C3%AD         

                               Na přání Karla IV. přeložil Vita Caroli. 

Kronika česká, někdy též Nová kronika česká – byla napsána na

objednávku Karla IV. Je psána latinsky, český překlad udělal sám

Pulkava

Puškin Alexander Sergejevič            Různé     informace a texty

Queneau Raymond:                            Stylistická cvičení (ukázky)

                                                               Stylistická cvičení - výběr

Rabelais Francois.               Nelze otevřít         Pantagruelská pranostyka

Rais Karel Václav                Životopis a dílo  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_V%C3%A1clav_Rais

Rejtö Jen“o.                                         Exitus lethalis (povídka)

Remarque Erich Maria.       Nelze otevřít         informace

Rimbaud, Jean-Nicolas Arthur         Samohlásky (sonet),          

Básně                    Opilý koráb (Nezval)

Ritzer George                                       Mcdonaldizace společnosti - Jak rozvrátit proces Mcdonaldizace

Rowlingová, Joanne Kathleen          Harry Potter a kámen mudrců (J.K. Rowlingová)

Rulík Jan.                                                             Veselý Kubíček

Řezníček  Pavel.   Povídka                 Strop

Sabina Karel.        kniha                      Oživené hroby (román)   Karel Sabina : Oživené hroby (román)

 (335 kB http://www.main.cz/

Sá-Carneiro Mário de         Básně     Já jsem On

Sachs Hans                          Básně     Kocourkovští sedláci

Saint-Exupéry, Antoine de                Malý princ  Malý princ (A.d. Saint-Exupéry)

                                               http://62.168.39.166/paichl/knihy/princ/index.html

Skácel Jan                                            Jedenáctý bílý kůň - Sláva

Sapho                                    Básně     Atthidě (Stiebitz)

Saroyan, William                                 Tracyho tygr        Tracyho tygr (W. Saroyan

Shaw Bernard.                     kniha                      Pygmalion

Skála Miroslav     různé                      http://cs.wikipedia.org/wiki/Miroslav_Sk%C3%A1la

Sartre J.P.              Nelze otevřít         Zeď

Seifert Jaroslav.                                   Na vlnách TSF, ,

                                               Báseň     Píseň o dívkách

                                                               Býti básníkem

Shakespeare William.         Dílo        http://www.will-shakespeare.net/dilo.php

Báseň    Sonety (Vladislav),

                                               Úryvek Zkrocení zlé ženy (Saudek

Skála Jan z Doubravky       Životopis a dílo rodáka z Plzně

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Sk%C3%A1la_z_Doubravky 

Nelze otevřít:        Martiani Capellae Nuptiae Mercurii cum Philologia

Theriobulia Joannis Dubravii iurisconsulti et equitis aurati De regiis praeceptis.

Commentarii in V Davidis psalmum –

Libellus de piscinis et piscium, qui in eis aluntur natura – šest knih o rybníkářství

Historia regni Bohemiae de rebus memoria dignis illa gestis ab initio Boemorum, qui ex Illyria venientes eandem Boiemiam in medio propemodum superioris Germaniae sitam occupaverunt, Jedná se kroniku začínající příchodem Čecha a končící rokem 1526.

Sládek Josef .Václav           Básně     Selské písně         České znělky        Soubor 44kB

                               Sluncem a stínem

                               Básně     Lesní studánka,

Velké, širé, rodné lány

Sova Antonín      Básně     .               Olše,

Rybníky

Steinbeck John.   Nelze otevřít         O myších a lidech

Sterne Lawrence                                  Život a názory blahorodého pana Tristrama Shandyho - Církevní kletba biskupa Ernulpha

Strachkvas (  viz Kristián ) Životopis a dílo                  http://cs.wikipedia.org/wiki/Strachkvas

Světlá Karolina   Různé                      http://cs.wikipedia.org/wiki/Karolina_Sv%C4%9Btl%C3%A1

Vesnický román http://www.sweb.cz/Cetba/svetla.htm

Nelze otevřít         První Češka, Zvonečková královna, Černý Petříček, Kříž u potoka, Frantina, Nemodlenec, Kantůrčice, Kresby z Ještědí aj.

Šalda František Xaver.                       František Xaver ŠALDA - stati ze Zápisníku, roč. II., 1929 - 1930:

Poznámky http://www.eldar.cz/deml/literatura/Salda.html        
Krásná literatura česká v 1. desetiletí republiky ~ Nepokoj a nejistoty evropské
~ Moje pochyby o demokracii ~ Několik poznámek o volbách ~ Musí býti marxism protiklerikální? ~ Alois JIRÁSEK čili mythus a skutečnost
     
Na francouzském řetízku ~ Levá fronta ~ Remarque a vojáci ~ Proti
travičskému tisku ~ Radost bydliti v Praze ~ ... a další

Šems-ed-dín HÁFIZ:           Básně     Písně Háfízovy (14. stol.)

Šimek + Grossmann            Nelze otevřít         povídky

Šrámek Fráňa.                      Báseň     Píšou mi psaní,

 Raport,

Splav

Štefánik Milan Rastislav.   Soubory textů      Zápisnik z cesty do Ecuadoru r. 1913              260 kB

Štúr Ludevít´                                                       Starý a nový věk Slováků

Teige Karel.                                                         Manifest poetismu [Zdroj: Česká literatura]

Thám Václav.       ;              Báseň     Máj

Tieftrunk  Karel.   Soubor                  Dějiny Matice České          740 kB

                                                               http://citanka.cz/tieftrunk/dmctoc.html

Odpor stavův českých proti Ferdinandovi I. l. 1547

Tolkien, John Ronald Reuel  Nelze otevřít     The Hobbit

                                                               The Lord Of The Rings,

The Silmarillion

Ukázky  Pán prstenů 1 - Společenstvo prstenu (J. Tolkien)

Pán prstenů 2 - Dvě věže (J. Tolkien)

Toman Karel.                       Básně     Měsíce

                                                               Trubadúrská poezie

Toulouse Lautrec               

Třebízský Václav Beneš     Životopis a dílo http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Bene%C5%A1_T%C5%99eb%C3%ADzsk%C3%BD                       

Romány

Bludné duše – román z 18. století

Královna Dagmar –, která se provdala za dánského krále Valdemara

                               Povídky

V červáncích ticha, V záři kalicha , Pod doškovými střechami – venkovská tematika , Z různých dob , Ze sázavských letopisů , Z pověstí karlštejnského havrana ,

V podvečer pětilisté růže, Pobělohorské elegie

 

Třešňák V.

Turinský František.             Hra 3 dějství                         Angelina               107 kB

http://citanka.cz/turinsky/angtoc.html

Tyl. Josef .Kajetán.                                 http://citanka.cz/tyl/phatoc.html

                                               Životopis a dílo

                                               http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Kajet%C3%A1n_Tyl

                                               Praha      Soubor   57 kB

Panorama , Hradčany - Malá Strana , Vidění na mostě , Mezihra první , Proč nepíšete německy? , Mezihra druhá , Poznámky (LB)   

                                                              

Váchal J.                                              

Vaculík Ludvík     Životopis a dílo  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ludv%C3%ADk_Vacul%C3%ADk

Vaché Jacques:    Nelze otevřít         Dopisy z války

Válmíki:                                 Rámajána (Friš) Sanskrtský text

Vančura Vladislav               Životopis a dílo 

                http://cs.wikipedia.org/wiki/Vladislav_Van%C4%8Dura

                                               Nelze otevřít

Romány :Amazonský proud, Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Pekař Jan Marhoul ,Pole orná a válečná, Rozmarné léto, Poslední soud, Hrdelní pře anebo přísloví , Markéta Lazarová, Útěk do Budína , Luk královny Dorotky, Konec starých časů,  Tři řeky , Rodina Horváthova,Obrazy z dějin národa českého

Povídkové knihy :Občan Don Quijote , Kněz Gudari, Kosmas , Učitel a žák,Kubula a Kuba

Drama : Jezero Ukereve, Josefína ,

filmy:      Marijka nevěrnice , Na sluneční straně, Naši furianti, Před maturitou , Nikola Šuhaj lupežník –.                   

Pekař Jan Marhoul              http://eknihy.host.sk/

Pole orná a válečná          http://eknihy.host.sk/

Rozmarné léto                      http://eknihy.host.sk/

Vátsjájana:                                           Kámasútra aneb Poučení o rozkoši Ukázka z části Panny

                                                                              http://www.volny.cz/literatura/translat/kamas.htm

Václav Vratislav z Mitrovic               Životopis a dílo

                                               http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Vratislav_z_Mitrovic

                                                               Příhody Václava Vratislava, svobodného pána z Mitrovic

vydány až v r. 1777  jako cestopis, popisuje zde své zážitky z Turecka

Vavák Jan František            Životopis a dílo, ukázka 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Franti%C5%A1ek_Vav%C3%A1k

Vavřinec z Březové             Životopis a dílo

                               http://cs.wikipedia.org/wiki/Vav%C5%99inec_z_B%C5%99ezov%C3%A9

                                               Píseň o vítězství u Domažlic (Báseň vznešené Koruny české)

Husitská kronika

Verlaine, Paul                       Básně     Básnické umění (Hrubín
                                                               Píseň podzimní (Holan),

Podzimní píseň (Hrubín) + originál

Vian Boris:            Nelze otevřít         Mravenci, k

Pěna dní

VlkodlaK

Viewegh Michal   Životopis a dílo   http://cs.wikipedia.org/wiki/Michal_Viewegh

Švédské stoly aneb Jací jsme

                                                                              http://www.volny.cz/literatura/texty/viewegh.htm

Veiner   

Verne, Jules Gabriel            Knihy     Dvacet tisíc mil pod mořem (J. Verne)

                                               http://ld.johanesville.net/verne-01-dvacet-tisic-mil-pod-morem

                                                               Maják na konci světa (J. Verne)

                                               http://ld.johanesville.net/verne-02-majak-na-konci-sveta

Vetter Daniel.       Kniha cestopis                    Islandia                 37 kB

Villon, François                   Básně     Balada, kterou Villon napsal Léta Páně 1458 na námět, jejž u svého dvora v Blois určil vévoda Orleánský (Fischer),

                                                               Malý testament (F. Villon)

                               Nelze otevřít         Básně

Vocel Jan Erazím.                                Hlatipisec

Vojnovič Ivo.       Dramatická báseň                Smrt matky Jugovičů

Vonnegut, Kurt Jr.              Ukázky   Galapágy ()

                                                                              http://ld.johanesville.net/vonnegut-03-galapagy?page=26

Groteska aneb už nikdy sami (K. Vonnegut)

Jatka č.5 aneb Křížová výprava dětí (K. Vonnegut)

Hokus pokus (K. Vonnegut)

Kolíbka (K. Vonnegut)

Matka noc (K. Vonnegut)

Voskovec + Werich.           Báseň     Potopa

Vratislav z Mitriovic           Kniha     Příhody

Vrchlický Jaroslav               Báseň     Za trochu lásky..., Za trochu lásky

                                                               Zavírám oči, tma se na mne řítí

                                                               Noc na Karlštejně

                                                               Moderní básníci angličtí

Vyskočil Ivan                       Povídka Uzdravení

                                               http://psaci.misto.cz/texty/vyskocil/uzdraveni.html

Wagenbach Klaus              Životopis              Franz Kafka - Časová tabulka

Waltari, Mika Toimi            Ukázka   Egypťan Sinuhet (M. Waltari)

Weiner Richard                   Povídka Obnova

Weis Jan               „Povídka               Apoštol

Werich J.               Nelze otevřít         Fimfárum

Wernisch Ivan:                    Text        Dobrá rada

Wilde  Oskar                        http://svet-literatury.wz.cz/autori/wilde.htm

.               Slavík a růže       http://www.zeny.cz/slunicko/pohdka.htm                                                     http://62.168.39.166/paichl//cestopisy/France/Oscar_Wilde_Slavik_a_ruze.htm

Aforismy               http://uwaga.solnet.cz/Rubriky/Wilde.html   =

Obraz Doriana Graye          http://ctenarsky-denik.ireferaty.cz/2/607/Obraz-Doriana-Graye

Winter Zikmund  ˇZivotopis a dílo                 http://cs.wikipedia.org/wiki/Zikmund_Winter

.                                              Cesta z Prahy do Benátek

                                                               O stávkách v 15. a 16. století

Wolker Jiří.                           Báseň     Věci

Woody  Allen                      ?Text      Kdyby byli impresionisté dentisty (Žantovský

Wu Čcheng-en:                   Vyprávění             Opičí král (Heřmanová

Wyndham John: Nelze otevřít         Den trifidů

Závada, Vilém

Zeyer Julius          Životopis a dílo   http://cs.wikipedia.org/wiki/Julius_Zeyer

                               Básně     Ctirad

Zíbrt Čeněk Dr    

kniha      Historia o životu doktora Jana Fausta,

soubor Protičeské satiry spálené v Praze 1622kapitol, 328 kB

Žáček, Jiří             

Žák Jaroslav         Životopis a dílo   http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_%C5%BD%C3%A1k

Žďárský Václav                   Báseň     Houpačka

Žeromski Stefan                  ? Text     Historie hříchu - Rozloučení