Sedm mudrců v bambusovém háji, známých taktéž jako sedm úctyhodných nebo poctivých, byla skupina čínských učenců, spisovatelů a hudebníků třetího století n. L. Několik z těch sedmi bylo spojováno se školou taoismu. Sedm mudrců zjistilo, že jejich životy jsou v ohrožení, když se k moci přihlásila „konfuciánská“ dynastie Jin z klanu Sima. Některé ze sedmi jejich básní mimo jiné kritizovaly soud a správu a psaly literaturu ovlivněnou taoisty. Ne všech sedm mudrců mělo podobné názory. Někteří ze sedmi se snažili vyjednat si cestu přes obtížné politické pozice sebevědomým přijetím rolí alkoholiků a výstředníků, kteří se vyhýbali vládní kontrole, někteří však nakonec vstoupili do dynastie Jin. Jakkoli se osobně mohli nebo nemuseli zabývat „vtipnými rozhovory nebo debatami“ (qingtan), sami se toho stali předmětem.
Sedm mudrců jsou Ji Kang (aka Xi Kang), Liu Ling, Ruan Ji, Ruan Xian, Xiang Xiu, Wang Rong a Shan Tao. Ji Kang byl obzvláště blízký Ruan Ji; jejich vztah byl popsán jako „silnější než kov a voňavý jako orchideje“. Manželka Shan Tao byla údajně ohromena schopnostmi Ruan Ji a Ji Kang, když je špehovala během pohlavního styku. Jak je tradičně znázorněno, skupina si přála uniknout intrikám, korupci a dusné atmosféře života soudu během politicky náročného období tří království čínské historie. Shromáždili se v bambusovém háji poblíž domu Ji Kang v Shanyangu, kde si užívali a ve svých dílech chválili jednoduchý, rustikální život. To bylo v kontrastu s politikou soudu. Sedm mudrců zdůraznilo požitek z alkoholických nápojů, osobní svobodu, spontánnost a oslavu přírody. Bylo by to odmítnutí Ji Kanga pracovat pro nový režim, které by nakonec vedlo k jeho popravě. Venkovský život skupiny se stal běžným tématem umění a inspiroval další umělce, kteří si přáli ustoupit v dobách politických otřesů. Další osobou spojenou se Sedmi mudrci je Rong Qiqi, který ve skutečnosti žil docela dříve. Tato asociace je zobrazena v nějakém apokryfním umění ze 4. století n. L. V hrobce poblíž Nanjing. Sedm mudrců, nebo symbol, kterým se stali, mělo bezesporu vliv na čínskou poezii, hudbu, umění a celkovou kulturu.
Sedm mudrců je označení užívané také v starořecké tradici pro slavné Řeky archaického období, kteří prosluli praktickou životní moudrostí shrnovanou do stručných a později hojně tradovaných vět. Tyto výroky (např. „Ničeho příliš“, „Poznej sám sebe“), které jsou mudrcům připisovány, v sobě obsahují pravidla archaické řecké etiky a často zůstávaly živé a byly rozvíjeny v pozdější antické filozofii. Výčet osob, které jsou mezi sedmi mudrci uváděny, nebyl vždy stejný u všech autorů. Číslo sedm bylo zvoleno pro svou symboliku, již staří Sumerové měli "sedm ochranných duchů". I v kinematografii: Sedm samurajů, Sedm statečných ...

Zdroj: Wikipedie