... Vnitřek letounu nebyl teplejší, než jak bylo venku, ale poskytoval stěnu proti vztekání větru. Mnoho času uplynulo, kdy vítr byl hlavní jejich zábavou — jakýmsi vůdčím motivem noční hry, plné smutku. Nebyl to obyčejný vítr. Nebyl to ani silný vítr nebo studený vítr. Bylo to jakési běsnění, které žilo kolem dokola, byl to pán, dusající a chvástající se po svém panství. Rozhoupával naložené letadlo a mocně jím třásl, a když se Conway podíval oknem, připadalo mu, že ten vítr ve vírech honí odštěpky hvězdného světla. ...
James Hilton: Lost Horizon, 1933