Byrd Antarctic Expedition

„Antarktické moře, veliké nebezpečné ledovce, vánice, blizardy a pak to nesmírné, vzrušující i uklidňující ticho nekonečných bílých plání, to vše mě láká komandére, příšerně mě to láká. Víte města a celá ta civilizace, jež nás spoutala a kterou již nikdy nebudeme moci setřásti, působí na mě někdy tak, jako Sing-Sing na člověka, kterého nevinně odsoudili.“... „Mám na mysli onu civilizaci, která snad skýtá lidstvu čím dále tím větší pohodlí, jež však je obklopuje stroji, kouřem, zkaženým vzduchem, jejíž číslice a řev ničí jeho nervy, civilisaci, která vniká do panenských končin, obydlených šťastnými domorodci a jež proměňuje ony kraje, podobající se ráji, v to, čím je celá Evropa a Severní Amerika, a jejich obyvatelstvo v ubohé, bídné otroky a štvance.“