Magalhaesův průliv dělí jihoamerickou pevninu od skupiny ostrovů Ohňové země (Tierra del Fuego) v celkové délce 530 až 590 km, mezi 52° 30´ a 52° 40´ j. š. Skládá se ze tří jezerovitých kotlin spojených dvěma úžinami. Vznikl průlomem v patagonské pláni a také ráz břehů po obou stranách do výše 300 – 400 m se zvedajících shoduje se s rázem Patagonie. U velikého poloostrova Brunswicku přechází ráz atlantský v tichomořský, vyznačující celou západní polovinu průlivu. Výběžky Andů sahají tu až k průlivu s horami sněhem pokrytými; neboť zde počíná také kraj silných srážek dešťových. Od mysu Froward směřuje tato záp. čásť M-sova p-u téměř přímočárně na sev.-záp. v délce 270 km. Při východu do Tichého okeánu nalézají se ostrovy Clarence, Sta Ines a Desolacion. Fjordový ráz chilského pobřeží převládá v této záp. části Magalhaeseova průlivu, kde divoce rozervané, strmé, nevlídné, ale velikolepé pobřeží vystupuje do výše až 1200 m, pokryto jsouc vegetací mechů a křovin; ledovce sahají až do moře. Již Punta Arenas leží na úpatí zalesněného pohoří. Čím blíže Tichomoří, tím nepokojnější jest moře; hučící příboj, mračna dešťová a prudký vítr stěžují plavbu. Mezi mysem Pillarem a ostrovy Narboroughskými otvírá se Magalhaesův průliv do Tichého okeánu. Plného významu pro plavbu jako kratší cesta proti cestě dříve obvyklé kol mysu Hoornova nabyl průliv teprve s počátkem paroplavby, ježto lodím plachetním překážely stále vanoucí záp. větry. Jedna z prvých parolodí, která projela Magalhaesovým průlivem, byl anglický vládní parník »Virago pod kapitánem Stewartem r. 1851. Oba břehy průlivu jsou majetkem chilským. K osazování zvolili si Chilané vých. pobřeží poloostrova Brunswicku, chráněného před bouřemi. Založená zde kolonie trestanců po vojenské vzpouře zanikla, a tu r. 1853 nedaleko u Punta Arenas založena svobodná rolnická osada. J. G. Kohl, Geschichte der Entdeckungsreisen und Schiffahrten zur Magellan's Strasse etc. (Berlín, 1876). Největší popis pořídil kapitán Ramon Serrano a vydal hydrografický úřad chilský pod názvem: Derrotero del Estrecho de Magallanes (1891).

Ottův slovník