Dvojhlavý orel je jedním z nejstarších pravoslavných symbolů. Podle legendy jeho vznik sahá až k samým počátkům prvního římského křesťanského království, když císař Konstantin Veliký (306-337) sjednotil rozdělenou římskou říši. Dvouhlavého orla použil na svém praporu jako symbol jednoty - (východ a západ) dvě hlavy v jednom těle.
Isak Komnen (1057-1059) uvádí dvouhlavého orla jako dekorativní motiv používaný na slavnostním rouchu členů císařské rodiny. Zde symbol zaujal jiný význam - znázorňoval duchovní a světskou harmonii mezi církví a vládou státu.

Zdroj WiKi.