LABYRINT SVĚTA
A RÁJ SRDCE,

to jest

SVĚTLÉ VYMALOVÁNÍ,
kterak v tom světě a věcech jeho všechněch
nic není než matení a motání,
kolotání a lopotování,
mámení a šalba, bída a tesknost,
a naposledy omrzení všeho a zoufání:
ale kdož doma v srdci svém sedě,
s jediným Pánem Bohem se uzavírá,
ten sám k pravému a plnému mysli upokojení
a radosti že přichází.

Jan Amos KomenskýObraz mesta

Vydejte se na cestu Komenského Labyrintem kliknutím na některou část města nebo výběrem kapitoly v obsahu.


Osud rozděluje povolání Poutník se z výsoka na svět dívá Poutnik prohlédá stav a řád manželů Poutník prohlédá stav řemeslníků Poutník přišel mezi filozofy Poutník prohlédá alchymií Poutník se na Rose-Crucios dívá Poutník medicinu prohlédá Poutník spatřuje juris prudentiam Poutník stav učených prohlédá; nejprve veřejně Poutník prohlédá ryňk světa Poutník prohlédá stav nábožníků Prohlédá náboženství křesťanské Poutník prohlédá stav nábožníků Poutník prohlédá stav nábožníků Poutník stav vrchností spatřuje Stav soldátský Stav rytířský Stav soldátský Poutník způsob boháčů prohlédá Způsob rozkošných světa Způsob povýšených světa Poutník řád královny světa, Moudrosti, prohlédá Poutník prohlédá hrad Fortúny;a nejprv přístup k němu