NÁZEV pro Ararat užívá, vyslovuje  a čte různě, např. dle Encyklopedia Wikipedia

 (Turkish Ağrı; Persian آرارات; Hebrew אררט, Standard Hebrew Ararat, Tiberian Hebrew Ărārā, anglicky Mount Ararat, latinsky Mt.Ararat

Turecky to je (ăr´erăt)nebo Ağri Daği (Agri Dagi), či dokonce Mount Agri

 

Název se vztahuje na oba vrcholy, někdy se používá i jako výraz pro jeho oblast, území, region. Jindy se pojmenovává podle jeho domnělého vztahu k místu vylodění Noemovy archy  po potopě světa jako království Araratské, jako asyrská země Urartu,  jako pozdější část Arménie. Pojmenování nejspíše vzniká v starém už neznámém jazyce Horite  nebo Urartu existujícím někdy v 9.-7. stol. Př.n.l., tehdy v písmu klínovém.

 

POLOHA  39,70 – 40 stupňů sev. šířky. a  44,28 východní délky.

Rozkládá se mezi řekou Araks a jezery Van a Rezaiyeh. Zaujímá  oblast  31 km2 Politicky patří k Turecku a sousedí s Arménií, Iránem a snad i Irákem. Je dostupné  dopravou silniční od Istanbulu i od západu jižnějšími komunikacemi. Udává se i pro východiště k Araratu železniční stanice Ararat, a letiště ve Van           

Distances & Travel Times   Agri: 87 km (54 miles) W, 1.5 hours, Ankara: 1210 km (752 miles) W, 17 hours, Erzurum: 285 km (177 miles) W, 4 hours, Igdir: 53 km (33 miles) N, 1 hour, Istanbul: 1560 km (969 miles) W, 28 to 34 hours, Kars: 223 km (139 miles) N (via Sarikamis), 4 hours, Van: 307 km (191 miles) S (via Agri & Patnos), 5 hours ()

 

HOROPIS

Ararat Je sopečného původu, je to Vulkán nejvyšší v Turecku  = stratovolcano, Aktivní byl asi před 10.000 léty , v historické době nebyl asi aktivní. Je pokryt popraskanou lávou a proto je na něj obtížný výstup i sestup. Konfigurace měněna  prý po potopě(světa?)  a to u obou jeho vrcholů Malého a Velkého Araratu. Na vrcholu je ledovec  Black Glacier = Parrot Glacier. Kromě něho častým cílem     Abich II Glacier mezi dvěma vrcholy ledovce a Ahora George o něco níže

Předmětem sportovního i geologického zájmu je i severozápadní a západní anomálie (?) na plošině ve výši 15.000 stop, i východní plató jako část sedla.

Na vrcholu je kryt ledovcovou čepicí.

 

Vrcholy

Velký Ararat (great A., (Büyük Agri Dagi)          16.945 stop-ft,= 5.165 m,

Malý Ararat ( little A., (Küçük Agri)   12.877 stop-ft,= 3.926 m

 

Ararat nemá sopečný kráter a jeho sopečná erupce  nebyla ani dříve zaznamenána. Je však o Araratu známo, že byl postižen zemětřesením  2. 6. 1840. Tenkrát  mu podlehla kaple, klášter a vesnice.

 

OSÍDLENÍ Dnes zde žijí nomádičtí Kurdové, pastevci  svých stád dobytka a ovcí. Jejich migrace a vztahy k okolním obyvatelům Turecka je nepřátelská z neuspokojení jejich tužeb po založení vlastního státu  z menšin v Iráku, Iránu a zejména v Turecku. Gerilový boj činí  toto území nebezpečným pro turisty. Nejpočetnější menšinu v Turecku tvoří Kurdové. Jsou jich asi dva milióny. Jejich životní úroveň je rozličná, v průměru však značně nízká. Přestože mají vlastní jazyk podobný perštině, vesměs se již dohovoří jen turecky. Kurdština totiž nemá svou stálou písemnou formu a udržuje se jen tradicí. Kurdská otázka je i v Turecku velice ožehavá a především příliš složitá, než aby ji Středoevropan mohl správně pochopit. Faktem zůstává, že turečtí Kurdové, zejména pokud žijí ve městech, silně asimilují s tureckou většinou. Pouze kočovné kmeny si ještě zachovávají svůj tisíciletý kmenový svéráz.Kurdové jsou jedním z nejstarších národů Středního východu. Jejich pravlastí prý bylo dodnes málo známé pohoří Zagros v Iránu. Dnes žijí na pomezí tří států, Turecka, Iráku a Íránu. V každé zemi však mají své vlastní problémy i rozličné životní podmínky.Kurdové jsou indoevropského původu. Slovo Kurd se někdy odvozuje ze staroperského gord, což znamená statečný. Jejich udatnost vyzdvihují už staří antičtí autoři včetně Xenofonta.

 

HISTORIE Araratu je spojována hlavně s  potopou světa a Archou Noemovou. (Noah´s Ark) Toto spojení se dost pozdě dostalo do kontaktu s křesťanským náboženstvím. hlavně později s biblí, resp. s texty starého Zákona

/Old Testament/, v němž je prý Ararat citován 4x  (Genesis 8,4) Kdybyste si o tom chtěli přečíst něco více, tak je to v National-geografic jako v mnohém je bible jen nespolehlivým originálem čehokoli kromě víry a přejímá  mnohé o potopě z mnohem starších historických pramenů. Zdá se, že základem dnešního jména Araratu je asi  název někdejšího asyrského království „Urartu“ , který nalezneme mnohem dříve v hebrejské tóře (thorah) sepsané kolem 1450 př.n.l.Mojžíšem , kde je vzpomínáno  od 13 do 6. .století př.n.l. za bojů někdejšího lidu Urartu s Asyřany. Urartu bylo zničeno Médy, takže tam už jeho historie do dneška nepokračuje. Asyrská země však s jménem Araratu a s jeho královstvím však toto jméno uchovala ještě později do  9.- 7.století př.n.l. Aspoň tak o tom píše

Columbia Encyclopedia, Sixth Edition, Copyright (c) 2005.

Vztah k nepotvrditelným náboženským zkazkám se udržuje pro toto místo dodnes, když pro toto území Turecka se často uvádí termín Holy land- svatá nebo posvátná země. Kdybychom chtěli postupovat ještě hlouběji do historie, pak podle  v Gooogle citované strany

 

MT. ARARAT (Büyük Agri Dagi)

dojdeme až k prastarému mýtu o historii „potopy světa“ podle ještě  ,starší babylonské  básni v eposu Gilgamešova , podle níž  v původní verzi o Utnapishtim , který byl  miláčkem boha  dobra a moudrosti EA. V tomto eposu se objevuje i  historická událost  o zničující potopě  v povodí Eufratu a o arše  která přistála na svazích  horstva Zagros.

Mýty o potopě světa mají však reálný vědecký základ, i když není jednota v tom, kdy se  a kde se tak stalo, zda při vzniku Černého nebo při spojení Černého a Středozemního moře, nebo podle Babyloňanů  při nějaké havárii v povodí Eufratu a Tigridu.

Proto 20. století opakovaně vysílá vědecké expedice a používá nejrůznější technické prostředky, včetně hloubkových radarů, aby se prověřily stopy po Arše. Počet častých výprav vrcholil v r. 1988.

Už se zdálo, že ten doklad byl objeven, ale nakonec to byl obyčejný kamenný útvar a ne zbytky lodi. . Většinou šlo o omyl  ze snímků , viz např. Life Magazine 1960

Zde se píše podle objevitele, že Noemova archa nalezla své poslední kotviště na hraniční hoře Ararat ve východním Turecku, alespoň se tak domnívá široká veřejnost. Skutečný důkaz ovšem leží o 33 kilometrů na jih od Araratu, u vesnice Üzengili. Zkamenělý obrys lodi trčí uprostřed přirozeně zformovaného údolí a při pohledu na neladící tvar okolních skal není těžké představit si, že Noe před čtyřmi a půl tisíci lety zakončil svou cestu právě zde. Představa je o to reálnější, že se loď nachází v minimální nadmořské výšce, zatímco na Araratu (5137 m.n.m.) má ležet poblíž vrchního ledovce.

Jméno Araratu samozřejmě se neváže jen na  východní Turecko, ale najdeme ho i v Austrálii, kde se obvykle spojuje na internetu s Rural City Council Home Page

Vztahuje se k trochu vzdálenějším lokalitám v Arménii, viz např. ve světě známý kanadský film režiséra Atoma Egoyana, , který líčil genocidu arménských obyvatel v r. 1915

Série výstupů nejspíše začíná  v 19. století jménem Frederica Parota

1829 (first climb on record in modern times)

Trasa: Praha, Brno, Bratislava, Budapešť, Bukurešť, Zagora, Edirne, Troja, Izmir, Efes, Bafa, Bodrum, Antalya, Nigde, Goreme, Malatya, Mus, Van, Ahlat, Dogubayazit, Ararat, Erzurum, Sivas, Ankara, Istanbul, Edirne, Bilea Lac, Sibiu, Arad, Györ, Bratislava, Brno, Praha. Státy: Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Turecko, „Urartská říše“. Ubytování: Campy (sprcha, WC), možnost hostelu, bivak ve volné přírodě. Vlastní stany. Strava: vlastní, pitná voda k dispozici zdarma! (Možnost stravování z místních exotických zdrojů.) Cena zahrnuje: dopravu zahr. klima. autobusem cca 9500 km, kempy (sprcha, WC), hostel, domluvení permitu, tábořiště, veškeré silniční a hraniční poplatky, mapky, odborného poradce – instruktora, technicko-administrativní zabezpečení expedice. V autobuse bude zajištěno levné občerstvení, lednice, repro hudba, DVD. Zdravotní služba a základní léky – zdarma! Zajímavosti expedice: pokus o výstup na překrásnou velehoru - bájný Ararat 5165 m.n.m. - drsná cesta divokou "měsíční krajinou", kterou zvládnete i bez horolezeckých zkušeností (nutná dobrá fyzická a psychická kondice), divočina s minimem turistů vhodná pro dobrodruhy. Turecko má nejvíce antických památek na světě: Troja, Efes, Halikarnassos, Artemidin chrám, Herakleia, Myra, Bodrum, Istanbul, Antálie, Goreme aj. Výlet na pirátské jachtě s lukulskými hody, banánovou jízdou a potápěním - mořská jeskyně, děsivá Chiméra, vodní dýmky se „speciální náplní“, nocleh na stromech v chatrčích baby Jagy či na place nářku aneb krocani útočí - noční show - hořící disco. Bohatá fauna: vzácní levharti, divocí koně, slídiví mrchožrouti, útoční kňouři, supi, orli, velbloudi, buvoli, želvy aj. Solné jezero, průchod kaňonem smrti se skokem sebevrahů, tajemná příšera z jezera Van - divoká krajina plná překvapení, lstivá práčata, možnost koupání v posvátném Eufratu, mořský vodopád, vonné bahenní lázně, dračí okno, Noemova archa, UFO, pašerácké městečko - nejen levné zlato a stříbro, přítulní Kurdové, možnost projížďky na oslech a ťavách a další netradiční doprava, krásná skalní města se zábavnými doupaty, souboj s komanči u jezera Bafa a styk s náčelníkem, stylové WC a benzínka - nutno vidět. Romantická oáza Hafík, exotická říčka s divokým koupáním v průzračné vodě, upíří jezero a "zkamenělé" ryby, uctívači Lucifera a spousta dalších neuvěřitelných zážitků a dobrodružství, které nezažijete za tuto cenu s žádnou CK! Žádná z akcí není povinná a záleží jen na vlastním rozhodnutí! Jezdíme pouze do seismicky a válečně klidných oblastí! Jedinečná akce v České republice - neuvěřitelné se stává skutečností! Jako jediní v ČR pořádáme v jedné akci expedici do západního, středního a východního Turecka a na Ararat! Další informace: tato expedice je vedená zkušenými dobrodruhy a prochází bezpečnými oblastmi. Mladiství jen v doprovodu dospělé osoby - není vhodné pro děti. Doporučujeme kapesné cca 100 - 250 EUR (není povinné) - dle dalších aktivit a nákupů může být i vyšší. V případě obsazení nebo nekonání akce z vážných důvodů budete neprodleně informováni a peníze vráceny v plné výši nejpozději do 10ti dnů od zrušení nebo obsazení. 100% záruka! Cena může být z důvodu rozdílných cen pohonných hmot, dopravy, bakšišného - není v ceně, deviz a jiných poplatků vyšší až o 15% maximálně! Včasné oznámení. Zvýšení do 15% není důvodem ke zrušení účasti. Dopravu zajišťuje pojištěná a spolehlivá firma Eurotrans! Každý účastník expedice se stává členem Rocky Clubu Praha International se všemi právy, výhodami a zdarma! Teploty moře cca 28°C, vzduch cca 35°C, noc 20°C. (Ararat noc cca - 5°C).