Loudonová: Gardeningfor Ladies

(1841)

Paní Loudonová byla ještě úspěšnější než její manžel, a to díky knize Practical Instructions in Gardeningfor Ladies. Jednalo se o první knihu vůbec, která dámy z vyšších kruhů vybízela, aby pohnuly kostrou, zašpinily se někdy také nějakou prací a dokonce se u toho i zpotily. Myšlenka to byla tak nezvyklá, že se pohybovala až na hranicích erotiky. Kniha odvážně prohlašovala, že ženy mohou zahrádku zvládnout i samy a bez mužského dohledu, stačí dodržet několik rozumných pravidel - pracovat vytrvale, ale bez přepínání sil, používat jen lehké nástroje a nestát na vlhké zemi, aby jim škodlivé páry nestoupaly pod sukně. Skoro to vypadá, jakoby čtenářky nikdy samy předtím nebyly venku a o zahrádkářském náčiní nevěděly ani zbla. Paní Loudonová kupříkladu osvětluje, k čemu slouží rýč:

Proces rytí, který vykonává zahradník, spočívá v tom, že se do země kolmo zabodne železná část rýče jako jakýsi klín, nohou se přitlačí a potom se pomocí dlouhé rukojeti páčením nadzdvihne uvolněná půda a obrátí se.

V podobném duchu se odehrává celá kniha, kdy až v bolestných detailech vysvětluje i ty nejjednodušší a nej samozřejmější postupy, jako třeba který konec rýče se vlastně strká do země. V dnešní době by ji nikdo nevydržel číst. Její přínos nespočíval v tom, o čem psala - spíše v tom, co vyjadřovala: svolení ženám jít na zahradu a něco tam udělat. Načasování jejího vydání bylo dokonalé a tak se stalo celonárodní oblibou. Dámy středních vrstev se v roce 1841 kousaly nudou a trpěly tehdejším upjatým životem, takže jakékoli rozptýlení bylo vděčně přijímáno. Její kniha vycházela až do konce století a byla velmi výnosná. Ženy skutečně pobízela k opravdové práci, například celá druhá kapitola byla věnována chlévské mrvě.