WOODKOPF hraje mnoho známých osobností. Na tomto místě se budou objevovat jména slavných, kteří něco dokázali ve světě Woodkopfu, či v jakémkoli jiném světě (fotografie najdete ve fotogalerii).

Hráči Woodkopfu:

Ivan Řezáč, Robert Jašków, Tomáš Pavelka, Kamil Halbich, Kristýna Frejová, Ivan Trojan, Michal Kňažko, Lenka Krobotová, Daniel Hůlka, Kristýna Nováková, Petr Pachl, Vladimír Čech, Bolek Polívka, Jiří Frehár, František Maxián, Martin Stránský a mnoho dalších. (Další jména a fotografie budeme přidávat průběžně)

 

Několik poznámek a doporučení pro hraní Woodkopfu

Často slyšíme výmluvy, že Woodkopf se dá hrát pouze s placatou hlavou. Praxe však tento mýtus jednoznačně vyvrací (vzpomeňme na slavné vítězství Roberta Jaškówa na 3. mistrovství světa). Každý člověk si musí najít na hlavě vhodné místo pro kontakt s prknem. Nebojte se hledat i delší dobu a nebo místa občas měnit.

Mnohem více než placatost hlavy jde o nalezení vnitřní rovnováhy jak tělesné, tak především duševní. Woodkopf je jedna z mála her, kde je povolen doping. Ukázalo se, že zvláště v podobě alkoholu kebuláče nijak nezvýhodňuje.

 

Pokud si osvojíte základní techniku, to je že vám fošna nepadá sama od sebe a můžete se s ní celkem libovolně pohybovat, přejděte k nácviku složitějších prvků. Pro klání je nejpodstatnější zřejmě tzv. otočka. Kebuláč je schopen se pod prknem otočit o 180 stupňů. Pokud to zvládnete jednou, zkoušejte postupně větší množství otoček najednou, měňte strany rotace atd. Zkrátka získejte naprostou jistotu, že se kdykoli můžete rychle otočit a zaútočit z opačného směru.

 

Samostatná kategorie je "vrtulník", který se někteří kebuláči naučili již bravurně. Využití vrtulníku při klání je ovšem diskutabilní (je to pochopitelně povoleno, ale většinou to není cesta k vítězství).

Další poznámky a doporučení budeme doplňovat.

 

Hymna Unie Woodkopf

Prostá a nehledaná je krása naší hymny. Co však vroucí něhy a lásky k woodkopfu utajeno je v několika těch slovech a tónech, jaké nadšení dovede vzbuditi ušlechtilá její melodie, jak povznésti dovedou její dětsky jednoduché, jako křišťál jasné verše!

Naše hymna ať zaznívá vždy jednohlasně. Během času nechť se do ní nikdy nevloudí chyby hudební či slovní.