... V tibetských klášterech jsou vykonávány mnohahodinové obřady, při kterých mniši velmi hlubokými hlasy opakují verše sanskrtských manter a svatých písem. Uvolnění hlasivek snižuje hladinu emočního napětí, oprošťuje mysl od „přízemních“ vjemů, napomáhá koncentraci a otevírá bránu k vyšším sférám.
Některé tibetské hlasové techniky jdou ještě dále. U posvátných zpěvů beze slov zpěvák s pomocí rezonujících dutin v ústech moduluje původní tón a přidává k němu další. Sám tak vlastně zpívá dvojhlasně. V rámci jednoho zvuku lze spolehlivě rozpoznat několik dalších zvuků.
Proslýchá se, že v dávných dobách dovedli zasvěcenci takto nakládat i se slovy...

Katoličtí exorcisté mohou potvrdit, že lidé posedlí démony občas vykřikují různými hlasy současně...

Arnošt Vašíček: Záhady Číny a Tibetu, MYSTERY FILM, Ostrava 2007, str. 48.