Stanislav Rejthar, naroz. 4.1.1944 v Londýně, pracoval jako psycholog v Psychologickém ústavu ČSAV od 20. ledna 1971, poslední léta jako odborný pracovník. V lednu 1977 odmítl podepsat Antichartu a v březnu 1977 byl jako člen výboru ROH (pokladník) vyzván, aby se vyjádřil v souvislosti s podpisem Charty spolupracovníka psychologa a filozofa PhDr. Bohumíra Janáta (později v roce 1988 byl mluvčím Charty). Jako jediný ze 7 členů výboru ROH hlasoval proti jeho i tehdy protiprávnímu vyloučení z Psychologického ústavu.