„Námořník mluví o větrech, oráč o býcích, své rány počítá voják a ovce pastýř“ (Propertius, Elegie)