Lü Ju: „Čaj té nejlepší kvality musí být rýhován jak kožené boty tatarského jezdce, stočen jak laloky mocného býka, rozvinout jak mlha stoupající z rokle, lesknout se musí jako jezero, kterého se dotýká vánek, přijímat vodu a být měkký jako země skrápěná deštěm."