Li Po: VYPROVÁZÍM OSMNÁCTÉHO PEJE PŘED JEHO NÁVRATEM DO HOR SUNG

I

Vítr když zaduje, i vonnou orchidej zlomí
Slunce zapadá, vrabci se rozkřičeli
Ukazuji rukou na letící labuť
Prameny řeky Jing[9] jsou čiré, čistý mají třpyt

II

Tys, příteli, zatoužil po zeleni řeky Jing
A tak náhle zas vracíš se do strmých štítů hor žít
Až se tam vrátíš, uši si nepromývej
Podle mne třeba pramenitou vodou srdce očistit
Omyjeme-li si srdce, nabýváme ryzí cit