Ippolito Desideri: Historické zprávy o Tibetu, 1715-1721, archiv Tovaryšstva Ježíšova, Řím 1728, překlad Josef Hajný

KNIHA ČTVRTÁ

KAPITOLA I
Odjezd ze Lhasy a pobyt v Kuti. Odjezd k hranicím Tibetu a do království Nepálského

... Cestou do Kuti se překonává velmi vysoká a srázná hora Langur. Její přechod je spojen s velkými obtížemi, především s prudkými bolestmi hlavy, ztíženým dýcháním, tlakem na prsou, k nimž se u mnohých připojí i vysoká horečka. Tyto obtíže jsem na vlastním těle zakusil, když jsme na horu vystoupili a přečkali na jejím vrcholu noc. Koncem května, kdy jsme tudy projížděli, ležela zde nejen vysoká vrstva sněhu, ale panovalo tu i tak nesnesitelné chladno zvyšované prudkým ledovým větrem, že jsem si už začínal myslit, že zahynu zimou a zadušením, ačkoliv jsem byl dobře zabalen do vlněných přikrývek. Zmíněných obtíží se lze zbavit žvýkáním pražené rýže s bílým cukrem, hřebíčku a indických oříšků supárí, jimž Portugalci a jiní Evropané v Indii říkají areca.
Na vrcholu Languru je postaven veliký dům pro cestující, neboť nelze tuto horu překonat v průběhu jednoho dne. Mnozí z cestujících však vzhledem k dýchacím potížím raději přečkávají noc pod širým nebem. Po přechodu Languru horečky, tlak na prsou a bolesti hlavy značně poleví, nebo úplně zmizí. Nedlouho před naším příchodem zde zemřel arménský obchodník pokročilejšího věku cestující do Lhasy. Slyšel jsem názor, že zmíněné obtíže vyvolávají výpary některých minerálů, které se snad nalézají v útrobách Languru. Já se však spíš přikláním k mínění, že mají svou příčinu asi v ostrosti a řídkosti ovzduší, neboť zatím nikdo neobjevil přímé známky o existenci podobných minerálů.

pokračování knihy čtvrté

kniha druhá, kapitoly: XV. XVI. XVII. XVIII.

kniha prvá