Při označování data a počítání let používají Tibeťané tři různé letopočty, v datování tibetských bankovek se používá ještě další, čtvrtý letopočet:

V šedesátiletém cyklu rabčhung (rab lo) se používá kombinace 12 zvířat zvěrokruhu [myš, vůl, tygr, zajíc, drak, had, kůň, ovce, opice, pták, pes a prase] a 5 prvků [dřevo, oheň, země, železo a voda], které jdou vždy dva roky po sobě, jednou ve formě mužského elementu a podruhé ženského elementu. Tibetský Nový rok Losar je pohyblivý a začíná zpravidla v únoru v závislosti na lunárním kalendáři a úplňku.

Srovnání křesťanského letopočtu a tibetského šedesátiletého rabčhungu (rab lo)
či lo gjal lo rabčhung rabčhung
1995 2122 17 / 9 dřeva a prasete, ženský
1996 2123 17 / 10 ohně a myši, mužský
1997 2124 17 / 11 ohně a vola, ženský
1998 2125 17 / 12 země a tygra, mužský
1999 2126 17 / 13 země a zajíce, ženský
2000 2127 17 / 14 železa a draka, mužský
2001 2128 17 / 15 železa a hada, ženský
2002 2129 17 / 16 vody a koně, mužský
2003 2130 17 / 17 vody a ovce, ženský
2004 2131 17 / 18 dřeva a opice, mužský
2005 2132 17 / 19 dřeva a ptáka, ženský
2006 2133 17 / 20 ohně a psa, mužský
2007 2134 17 / 21 ohně a prasete, ženský
2008 2135 17 / 22 země a myši, mužský
2009 2136 17 / 23 země a vola, ženský

Postupné střídání zvířat a prvků v šedesátiletém cyklu - rabčhungu (rab lo)
dřevo oheň zeměželezovoda
mužský ženskýmužskýženskýmužskýženskýmužskýženskýmužskýženský
myš 58 10 22 34 46
vůl 59 11 23 35 47
tygr 48 60 12 24 36
zajíc 49 1 13 25 37
drak 38 50 2 14 26
had 39 51 3 15 27
kůň 28 40 52 4 16
ovce 29 41 53 5 17
opice 18 30 42 54 6
pták 19 31 43 55 7
pes 8 20 32 44 56
prase 9 21 33 45 57[  02.07.2000    zdroj: Tibetské listy (www.lungta.cz)   autor: Ľubomír Sklenka  ]

Pro Kelty zas měli velký význam oba slunovraty i obě rovnodennosti. Nejen, že byly spojovány s pohybem slunce na nebeské klenbě, ale všem čtyřem významným dnům byl přiřazen i určitý strom. Tak jarní rovnodennosti je přisouzen dub, letnímu slunovratu bříza, podzimní rovnodennosti olše a zimnímu slunovratu buk.

Kalendář podle Přemysla

Ohlasy:

Dobrý den, jen jsem Vám chtěl vysvětlit, že 584 dní u Venuše není doba oběhu jejího kolem Slunce, ale ve skutečnosti doba, potřebná na prostřídání všech fází a ty se prostřídají za 584 dní cca. A tedy doba, za kterou se těžiště planety Venuše objeví vůči hvězdnému pozadí na stejném místě, trvá cc 225 našich dní. Dále, její vlastní rotace, kdy se natočí o plných 360 stupňů kolem své vlastní osy, bez ohledu na pohyb po ekliptice, trvá 245 (možná 243) našich dní. A v důsledku kombinace těchto dvou pohybů, pak její střední sluneční den, tedy doba, kdy na jejím horizontu vyjde slunce a pak opět, trvá cc 117 našich dní. Tedy těch 584 dní - To jest, z hlediska pozemského pozorovatele to je jako doba, za kterou na stejném místě na obloze, kdy bylo provedeno počáteční pozorování a např. záměrná přímka v terénu na kamenné stavbě, tak se právě za těch cca 584 dní opět objeví ve stejné záměrné přímce (ta Venuše). Jen chci podotknout, že doba oběhu je ve skutečnosti, viz výše o něco kratší, než doba rotace kolem osy, rotace kolem osy trvá déle, než Venušin rok, čili jinými slovy v důsledku této okolnosti Venuše rotuje retrográdně., zpětně - viz výše A ten kalendář Tzolkin, o kterém uvádíte, že ne, neodpovídá žádnému astronomickému cyklu, tak nesmíme zapomenout, že oni zdůrazňují, že jim vědomosti přinesli "učitelé z vesmíru". Pak by samozřejmě mohl odpovídat době oběhu jejich domovské planety kolem centrální hvězdy vyjádřené v počtu ucelených rotací. Samozřejmě jejich "dní" (těch učitelů z vesmíru), o neznámé délce. Vyloučeno to není a je mi jasné, že kdyby např. nějaký doktorand na postgraduálním doktrandském studiu něco takového začal ve své disertační práci zpracovávat (např. na Iberoamerickém institutu), tak by nebyl připuštěn k rigorósní zkoušce, jelikož bohužel vědci pracují dle hesla co nemůže být, nesmí být, už proto, že jsou existenčně závislí na instituci, jež je "živí". Takže se papouškují jen obecně "přijatelné" ani ne hypotézy, ale jen fakta, kdy se jeden "odvolává na druhého", asi jako v politice. To ale s vědou nemá nic společného. Pa tito doktorandi fungují jako jacísi mechaničtí třídiči "obecně přijatelných faktů", čili se jejich činnost neliší od nějaké náboženské fakulty, kde se o náboženských textech také nediskutuje, bylo by to navíc rouhání v jejich očích, těch teologů. Pak je to jen vymývání mozků. Můžete si položit otázku, proč se oni vesmírní učitelé v současnosti nedostavují.Já na to rád odpovídám, že možná od pozemských pedagogů okoukali jejich oblíbenou čnnost a že toho času štrajkují. Ale to jen jako legrace, prostě nevím, také bych byl rád, kdyby se dostavili a ano, leccos se od nich dozvěděl.

Jedná se o Váš článek ČAS A KALENDÁŘ, u mayského kalendáře je 584 dny - doba oběhu Venuše kolem Slunce. Ve skutečnosti se Venuše za 584 našich zemských dní přemístí o cca >5/2* délky své dráhy.(2*224.7 + 134.6=584), tedy 2 celé oběhy + 134.6/224.7(něco přes polovinu dráhy) Na shledanou. Milan kochaník

WWW.AZTLI.WORDPRESS.COM