Lidská bytost je jako dům pro hosty.
Každé ráno přicházejí noví hosté.
Radost, zármutek, podlost,
okamžitý stav mysli přichází
jako nečekaný host.

Všechny přivítej a bav se s nimi!
I když je to jen houf starostí,
které vtrhnou dovnitř násilím a rabují,
i tak přivítej každého hosta s úctou.
Možná tě zbaví něčeho,
co ti bránilo prožít nové radosti.

Temné myšlenky, stud, zlobu,
přivítej je s úsměvem u dveří a pozvi je
dovnitř.
Za každého, kdo přijde, buď vděčný,
protože každého ti osud posílá
jako učitele.