Bráhmanští kněží krále vykoupali v oddělené místnosti a na jeho tělo přiložili patnáct druhů bláta jako symbol vlastností, jež musí mít správný panovník. Pro sílu a hbitost bláto ze sloních a koňských stájí, pro moudrost bláto z Himaláje; rozmočená hlína z mraveniště, bláto z kola povozu a půda ze soutoku dvou posvátných řek měly zmnožit královu pracovitost, vytrvalost, pobožnost, skromnost, spravedlivost, lásku k poddaným, na každou další lidskou hodnotu nový druh bláta ...

Miroslav Zikmund, Jiří Hanzelka: Světadíl pod Himalájem, Praha 1969, str.324