Itálie

           

Když  jsem jako třináctiletý začal na plzeňském gymnáziu s latinou, těšil jsem se, že si její pomocí budu moci mluvit nebo alespoň číst v Itálii, kam mne moje cestovatelské touhy nejsilněji lákaly. Od tercie až do oktávy mne však tehdejší překladatelská výuka z latiny do češtiny nepřivedla ani o krok blíže k Itálii, tím spíše, že i v této zemi vypukla válka. Dnes brouzdám po svých vlastních vzpomínkách a s pomocí internetu  a některých českých knih, které jsem si za ta léta uchoval ve vlastní knihovně. Mnohé z nich dnes těžko seženete, jako třeba Římské reálie od V.Kubelky. Živá Itálie mi otevřela své brány několikrát bez latiny.ale i s češtinou, angličtinou  a němčinou  v letech 1970, 1971, 1974, 1996, 1998 , nepočítaje  k ní i Dolomity v letech 1995,1996 a 1997. o nichž píši jinde.

Pokud byste si chtěli o Itálii něco více přečíst, pak odkazuje na knihu pana Miloty Poláka: Cesta do Italie a knihu Karla Čapka: Italské listy.

Měl jsem možnost shlédnout hodně památek v Itálii, z nichž mnohé byly dodatečně prohlášeny za památky UNESCO. Zdá se tedy, že můj plánovaný výběr památek byl vhodný.


1979 Val Camonica - skalní malby
1980 Leonardo da Vinci: "Poslední večeře" Milano
1982 Florencie
1987 Benátky
1987 Pisa
1990 San Gimignano
1993 Matera
1994 Vicenza a Palladiovy vily Benátsko
1995 Siena
1995 Neapol
1995 Crespi d'Adda
1995 Ferrara
1996 Castel del Monte
1996 Alberobello - tradiční architektura
1996 Ravenna
1996 Pienza
1997 Caserta
1997 savojské rezidence v Piemontu
1997 Padova - botanická zahrada
1997 Ligurská oblast (Cinqueterre + ostrovy)
1997 Modena
1997 Pompeje a Herculaneum
1997 pobřežní oblast Amalfi
1997 Agrigento (Sicílie) - arch. naleziště
1997 Villa Romana del Casale
1997 Barumini (Sardinie) - pravěké stavby
1998 Cilento + arch. naleziště Paestum a Velia
1998 Urbino
1998 Aquileia
1999 Hadriánova vila v Tivoli
2000 Liparské ostrovy
2000 Assisi
2000 Verona
2001 Villa d'Este v Tivoli
Itálie + Vatikán:
1980 + 1990 Řím

 

Jako vždy začínám vzpomínat  na to, co jsem viděl v hlavním městě

 

 

Řím

mapa Říma

 

Historie ŘímaVšechno v Římě nenavštívíte, hlavně k vůli vstupnému. Tak se omezuji převážně jen na některé názvy hrozinek římských.

Ještě než začnu s abecedním  pořadím, uvádím ještě ze školních vzpomínek  pahorky římské (Kapitolium, Palatinum, Aventinus, Caelius, Esquilinus, Viminalis a Quirinalis).. Některé sluly Colles, jiné Montes. Jejich výška nebyla nijak úctyhodná , nejvyšší Esquilinus měl jen 49 m. Některé byly vícehrbé a tak měly více jmen. Na příklad Quirinalis byl někdy nazývaný  jako Ianiculu. Podle jiných uvnitř města byly  i pahorky Pallanteum, Oppius, Vellii. Mons Esquilinus měl části Carinae, Oppius, Cispius, Fatugal.  Dodnes se v tom turista nevyzná

 

I když vše zde nepostihneme, seřaďme si to podle abecedy :

 

Andělský hrad   Za Tiberou nemůžete s mostu  sv.Anděla přehlédnout Castel Sant´Agelo , který dal vybudovat v letech 117- 138 císař Hadrián. Napřed to bylo jeho mauzoleum, pak pevnost, kasárna útočiště papežů, žalář, kde  strádal G.Bruno a Cagliostro. Dnes je to mimo jiné klenotnice jako výstaviště skvostů mnoha věků a výtvorů mnoha slavných umělců, které papežové sebrali z mnoha kostelů,  pocházející původně bůhví odkud. Zaujme Vás zejména mramorová Madona s dítětem od Raffaela  de Montelupa. Možná,  že turistu více uchvátí nádherná vyhlídce na Řím.

Basilika

-sv.Jana Lateránského

-sv.Marka /založena ve 4.stol./,  na náměstíčku je jedna z mluvících soch= madame Lucrezia,

-sv Pavla za hradbami

-P.Marie Větší

-P.Marie v Zatibeří

            Caracalovy lázně-        /Terme di Caracalla/

            Circus Maximus Jako skoro všechno odkoukali Římanéod Řeků,  i to závodění prý už za Romula. Pak na  circus obětovali Římané  celé údolí. Začalo to samozřejmě  závody koňskými a  vozovými.  Podobné řecké olympijské hry zavedl  r. 186 př. Kr.  až M. Fulvius Nobilitor,.Nejoblíbenější bylo závodění pro římskou chátru a neplatilo se za ně, dokonce  mísio vstupného se rozdával chleba – panem et  circenses, . Nezávodilo se však Římě, byly závody  zápasy šermířeské, štvanice, lodní závody /naumachiae/ aj.

Fontána

-F.Acqua Paola

-F.di Trevi

-F.želví

            Forum Romanum         /  Zde byla přehršel bazilik, chrámů,  památníků,  byla zde fora  a brány, např. : Portico degli Dei Coinsenti,  Arcus Septimi Severi.  Chrámy: Vespasiánův, Faustina Templ, Templum della Concordia,Templum Dioscori, Templum Saturni, Rostra řečnická tribuna, Curia Iulia, Templum Divi Iulii, Aedes Vestae, Atrium Vestae, Basilica Maxentii,  Češi často hledají  zde kostel sv, Cossmy a Damiana. Byly zde paláce, např. Domus Cybeae, Domus Liviae, Domus Flaviorum, Domus Augustiana,  Byl zde i Hippodromus, Templum Veneris Genetricis, Basilica Ulpia, Columna Traiani, Mercati Traiani, Templum Martis Ulloris, Theatrum Marcelli, Sloupy Focasovy, černý kámen- Lapis niger., Hroby :Romulův hrob, Trajánovy desky,  podstavec, kde stál Pupek města Říma  = Umbiliculus urbis, Posvátná cesta = Via Sacra,

Vězení : Mamertinský žalář, Kaple Petra v žaláři= S Pietro in Caercere, …                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Katakomby

-sv.Kalixta

-sv Šebestiána

            Kapitol =Camopidoglio,  nejznámější ze 7 římských pahorků. Zde vyzdvihněme na  Piazza del Campidoglio  Kapitolskou obrazárnu, Museo Capitolino Palazzo dei senatori, Palazzo dei Conservatori, Museo Nuovo, Chrám Pany Marie na oltáři nebes.

Nejznámější s místních objektů je dodnes Tarpejská skála, odkud se shazovali  (de saxo deicere) zločinci, zejména  zrádce vlasti a snad i nežádoucí ženy, Ze středoškolské latiny mi uvízlo v paměti i to, že se odtud shazovaly i novorozenci ženského pohlaví, protože Řím si vážil hlavně vojáků.Tenkrát  ještě ženské na vojnu nechodily.

            Kapitol byl středem a hlavou světa, kde pobývali konzulové a senátoři, aby řídili svět. Jeho zevnějšek byl pokryt vysokými a pevnými zdmi, které byly daleko nad vrchol hory všude pokryté zlatem a sklem a zdobené podivuhodnými díly. aby byl zrcadlem všem národům. Pod vrchem byly také chrámy. Na které si vzpomínám, jsou tyto: Na vrcholu, nad portikem Crinů, byl Jovův a Junonin chrám, jak se nacházejí v Ovidiově martyrologiu De Faustis; v oblasti Fora chrám Vestin a Caesarův; tam byl stolec pohanských pontifiků, kde senátoři posadili Julia Caesara, šestého dne měsíce března; v jiné části Kapitolu, nad Cannaparou, Junonin chrám; vedle veřejného fora Herkulův chrám; v Tarpeiu chrám Azyl, kde byl Julius Caesar zavražděn senátem; na místě, kde dnes je svatá Marie, byly dva spojené chrámy, Apollóna a bohyně Carmentis s palácem, kde Oktavián viděl vidění na nebi; vedle Camellarie chrám Jana, který byl strážcem Kapitolu. Proto byl zván zlatý Kapitol, protože byl nad všechny království světa mocnější moudrostí a krásou. Traianův a Hadriánův palác byl skoro celý postaven z kamenů a podivuhodně ozdobený, pokrytý různými barvami, kde je sloup podivuhodně vysoký a krásný s reliéfy příběhů těchto císařů, jako Antoniův sloup v jeho paláci. Z jedné strany byl chrám božského Traiana, z druhé božského Hadriána. (…)

            Koloseum        / Colosseo,jedna z nejslavnějších staveb světa, délka 188 m, šíře 156 m, výška 57 m, pro 50.000 diváků

            Kostely a chrámy bys dnes nespočítal, tak  si všimněte alespoň těch nejznámějších,

-P.Marie na oltáři nebes-         /zbudován  na kapirolské skále 1348 na místě, kde  Sybilla. zvolala „ Ecce ara primogeniti Dei „V sakristi je soška Děťátka na oltáři nebes. Sochy, fresky, obrazy.

-P.Marie v Kosmedinu

-sv.Petra v řetězech

Pro Čechy má Řím jen malý kostel sv. Klementa a to ještě ne hned po smrti Sv.Cyrila , kde byl po 14. únoru 869 pochován. Pak bůhvíkde jeho ostatky cestovaly, až  v r. 1866 byla pro ně postavena ve sv. Klementovi postavena nová kaple  sv. Cyrila a Metoděje, kam zbytky ostatků prý uložily. Karel Čapek je prý viděl Římě  v rozpuklé mramorové truhličce ve sklepě pokryté několika  otlučenými kameny. Zbytek ostatků sv Cyrila je prý někde  Istambulu. ak tedy končí část moravského misionáře, kterého jsem my  v „Tumba di San Cirilo“ani nenašli. 

            Lateran –Kostel San Giovanni di Laterano s papežským oltářem, Lateránský palác, Kostel Santa Croce di Gerusalemme,

Muzea se skrývají pdo nejrůznějšími jmény, např.

-M. konzervátorů

-M Borghese

-M. národní Villa Giulia

-M. nové

            Nádraží            / Statione Termini- hlavní nádraží, zde kostel San Pietro in Vincoli, kostel Santa Maria in Maggiore, Terme di Diocleziano, San Lorenzo et Cittá Universitaria,

Náměstí, Piazza

-Benátské-P.Venezia                                                                                                            

-Kapitolské      /Navrhl ho Michelangelo, stojí zde Senátorský palác, palác konzervátorů,

Schodiště zdobí velké sochy dioskurů Kastóra a Polluxe Nový palác

-Navona          /Náměstí s fontánou čtyř řek,                                                                         

-Popolo

-Španělské       / Španělské schody- Piazza Spagna, Fontána diTrevi, Piazza Colona

            Palác, palazzo  Mezi hlavní paláce v Římě patřily : palác na Pallanteu; Severinův palác; Claudiův palác; Konstantinův palác; Susurriovský palác; Volusiovský palác; Romulovský palác. V Romulovském paláci jsou dva chrámy, Zbožnosti a Svornosti. Tam Romulus umístil svou zlatou sochu se slovy: „Nepadne, dokud panna neporodí.“ Sotva panna porodila, socha  se sesypala; Traciánovský palác; palác Traiánův a Hadriánův se sloupem; Konstantinův palác; Salustiův palác; Camilliův palác; palác Antoniův se sloupem; Neronův palác s hrobkou Julia Caesara; Cromatiův palác; Pompeiův palác; palác Titův a Vespasianův stojící vně Říma, v katakombách; Oktaviánův palác a jiné. .

            Bez jmen  jsou uváděny  i paláce

 -P.i Conservatori        /Jsou tu sály konzervátorů, , muzeum konzervátorů, Nové křídlo, Kapitolská obrazárna, Sál Horátiů a Kuriátiů, Sál kapitánů, Sál vítězství, Sál vlčice, Plastika kapitolské vlčice.

-Nový- P. Nuovo        / Je zde Kapitolské muzeum, Fontána s ležící sochou Oceánu, Socha bohyně Minervy, , Socha Athény, Amor napínající luk. Sály : Holubičí, Venušin, Císařů, Filozofů, Faunův, Sál umírajícího Kelta /

-Senátorský – P.Senatorio.      /Projektoval ho Michelangelo. Pod schodištěm  socha Vítězné bohyně Říma=Dea Roma Truionfante. Zde jsou sály : vlajkový, radní, kapitolský

-Benátský (Palazzo  Venezia, obsahuje  muzeum, královský sál)

            Palatin              / Monte Palatino= jeden ze 7 římských pahorků,  Paláce: Domus  Flavia, Ddomus Liviae, Domus Tiberiana, Casino dei Farnese, park Orti Farnesiani,

            Památník Viktora Emamuela II.           /Oltář vlasti, 12 m jezdecká socha krále V.Emanuela, ústav dějin,  muzeum národně osvobozeneckého hnutí, knihovna, archiv,  fontána Jaderského moře, kolonáda, sousoší

            Pantheon Agrippův  vás zaujme tím, že  je okrouhlý, proto jeho název není  templum, ale aedis.. eho kopule má 40 m v průměru a  v kopuli je dodens otvor 9 m.

            Quirinal et Villa Borgheze—papežská univerzita Universita Gregoriana , University di Roma je pochopitelně na mnoha místech .  Zde je Galeria Palazzo Colona, Piazza dei Quirinale,Palazzo dei Quirinale, Quatro Fontane,Palazzo Barberini, park Villa Borghese,

Via Appia Antica  byla založena r. 300 př.Kr. Zde bylo pohřebiště římských velmožů. , např dodnes zde najdete náhrobky Scipionů, Cacilie Metely./

            Co říci o Římu krátce a komplexně?Začátek byl dobrý, antický.Na chvilky byl císařaký barokní, pak se stal  křesťanský , katolický , s velikostí rozměrů a přepychem a znovu s barokem. Kdoví co Římu přinese éra Evropy.

 

Hledal jsem krásy Itálie i v těchto místech

 

Agrigento

 

hlavní město stejnojmenné provincie uprostřed jižního pobřeží Sicílie. Honosí se díky pozůstatkům sedmi dórských chrámů, vystavěných na skalním hřbetu nedaleko . Podle Pindarato bylo nejkrásnější město smrtelníků, Moderní Agrigentoje dnes v místech, kde dříve sídlil Akragas, jedno z předních měst antického světa. Založil je Daidalos a jeho obyvatelé údajně žili hýřivým životem.

 

Benátky

 

            http://www.euro26.cz/euro2003/europages.php?hm=4&pid=5&p=0

            http://www.alena.ilcik.cz/04benatky.php

 

Můžete přestoupit z přístavu Punta Sabioni  nebo odejít přes Stazione di S.Lucia do benátské laguny ale ohromným zástupům turistů neutečete, zbloudíte všude v uličkách někdy širokých met . Zejména úzké ulič vedou do čtvrti Rialto. Má to své výhody, že tu nejsou auta ani bicykly ani drožky ale zato je zde ohromné množství koček a jsou tu kromě nich jen lodi, parníčky, bárky a hlavně gondoly.  mnoho je zde paláců ( prý na 200), dost kostelů, po dlouhé měsíce je tu voda  i mimo  lagunu, chodí se v ní i na  Náměstí sv. Marka ( Piazza San Marco) a kolem Basilica san Marco, Naštěstí jsou tu mosty, z těch nejslavnějších Ponte di Rialto, Ponte dei Sospiri,  nidko neodjede z benátek bez návštěvy Dóžecího paláce - Palazzo Ducale. Kdo má štěstí,  tak zde uvidí bláznivý  Karneval,, každý musí vidět Cá Oro,  nechat se převést na Isola San Giorgio. Každý má v Benátkách  smůlu s dýcháním zápachu, někde dokonce smradu. Každý si odtud odnese nějaké ty památky, s kterými pak doma neví, kam je položit nebo pověsit.

 

Bologna

 

Historické centrum Bologne je přecpané souborem  cihlových budov a rozkošných ulic s podloubími. Středověké paláce jsou situovány kolem dvou hlavních náměstí, Piazzy Maggiore a Piazzy del Nettuno Jižně od nich se nacházejí kostely San Petronio snad největší gotický kostel Italie Najdete zde i San Domenico s hrobkou zakladatele dominikánů, Město se ale chlubí i  boloňskou univerzitou s právnickou fakultou., Její součástí je i  starobylé Archiginnasio,  jedno z nejstarších v Evropě. Vzpomíná se zde  Dante Alighieri i  Francesco Petrarca , kteří v historii přečnívají i  věže Asinelli a Garisenda i  zvonice opatství Santo Stefano.

 

Castel Gandolfo městečko 25 km od Říma v Albánských horách, Ani by ho turisté nenavštěvovali, kdy zde  nebyl papežský palác, Fontána od Berniniho, Kostel sv.Tomáše a  Hvězdárna

 

Etna

Leží sice nedaleko pobřeží ve východní části Sicílie, patří sice k Itálii ale i k Evropě jako nejvyšší evropská sopka (3.340 m.n.m.) , zvaná také Mongibello ( z italského monte-hora a arabského giabal-hora, tedy "hora na kvadrát". Je  na ní zaznamenáno v historii 135 erupcí od r. 1325, pro nás však byla nejdůležitější  ta v r. 1992, kdy v době našeho pobytu začala za našemi patami soptit .  Ujížděli jsme rychle pryč a nestačili jsem si užít zdejší lyžařské sjezdovk. Geologicky vzato, leží na rozhraní Evropy a Afriky. Patří k nejmladším geologickým útvarům na Sicílii, není starší než půl milionu let. Téměř kruhová základna má průměr 40 km a obvod 165 km.. Za normální doby je to krásná hora.

 

Ferrara

 

            Můžete ji obdivovat 90 km od Benátek pro její 11km dlouhé středověké  hradby, opevněný zámek Castello Estenze od 1385, Na  fasádě radnice není vidět, že ji stavěli v r. z 1243. Katedrála je mladší, jen od 1391  byla zde  založena univerzita, Město se chlubí nápadným paláce=Palazzo dei Diamante. pojmenovaným (prý) podle  12.600 kamenů tvaru diamantů.

 

Florencie

 

Nemusím připomínat, že jde o hlavní město Toskánsk rozkládající se na řece Arno,  Bylo založeno Etrusky kolem r. 200 př.n.l., je to snad každému známé město italské renezance, jako centrum umění. Pod patronací Medicejských zde působili Giotto, Bruneleschki, Donatello, Botticeli a Michelnagello. Bylo dokonce hlavním městem  Itálie od 1865 do 1870. Uchodíte si zde nejméně jedny boty , abyste viděli  Kostel Santa Croce, s hrobkami význačných Italů, Náměstí Piazza Signoria, s Palazzo Vecchio, Dóm Santa Maria dei Fiore, s baptisteriem a s Rajskou branou, Čtvrť San Lorenzo s nejstarším florentským kostelem, s kaplí Medicejských, Most zlatníků, Palazzo Pitti a Uffizi s nejlepší sbírkou renezančního malířství na světě,  v Galerii akademie  sochy otroků. Stojí zde světoznámý  í David od Michenangela, který podle rozhovoru dvou Češek má prý ve srovnání s velikostí  svého těla dost nápadně malé přirození. Jsou tu samozřejmě i jiná  muzea, z nichž některá  byla v r.1966 těžce postižena povodní. Uvidíte zde zahrady Boboli, Výhled na město je prý nejhezčí z  Piazzale Michelangelo.

.

Katania  Catania

Je to přístav a druhé největší město Sicilie na jižním úpatí Etny , opakovaně bylo město zničeno zemětřesením a lávou,  Jeho Belliniho zahrady jsou pojmenovány podle operního skladatel Belliniho Vincenta.. Jeho honosné domy a prý na 72 byzantských kostelů se chlubí se středověkými freskami

 

Mantova

            Město v pádské nížině, osídleno už od dob Etrusků.  Je rodištěm římského básníka Vergilia. V 15.-16.stol  se stalo střediskem umění a vzdělanosti,  Je zde Knížecí palác Gonzagů,  Katedrála  a renezanční budovy,

 

Messina         http://www.cestovani.cz/zeme/italie/messina/

 

Je to jedno z největších měst na severovýchodě Sicílie u Messinského průlivu.

Messina byla založena v 8. stol. př. n. l. jako řecká kolonie a r. 396 př. n. l. byla zničena Kartaginci. Později se ocitla pod vlivem Říma a od 5. stol. byla střídavě ve vlastnictví Ostrogótů, Byzantinců a Arabů. Od 11. stol. se stala součástí sicilského království. V roce 1861 připojena k Itálii. V r. 1908 byla zničena zemětřesením.

K nejkrásnějším památkám z té doby patřila katedrála Rogera II., kterou ovšem během bombardování v roce 1943 zničil požár. Byla však pečlivě rekonstruována  podle V její zvonici se nacházejí největší astronomické hodiny na světě. Z dalších památek stojí za zmínku fontána Orion ze 16. století, která stojí na náměstí Piazza del Duomo

 

Milano,                       http://cs.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%A1n

 

            Jako metropole Lombardie byl Milán předurčen stát se střediskem umění a kultury. Centrem je náměstí Piazza Duomo. Dóm- největší gótická stavba Italie, třetí největší na světě. Každý  snad zná operní budovu  La Scala, Snad ještě známější je zde galerie s  Poslední večeří Páně od Leonarra da Vinc. Je zde i obrazárna Brera, Galerie moderního umění, kostel Santa Maria delle Gracione., Hrad,, Universita di Millano, Instituto di Biometria e Statistica Medica, Institute di radiologia, Ospedale Maggiore di Milano,

 

Modena                      http://en.wikipedia.org/wiki/Modena

 

            Leží 40 km od Bologny. Románská katedrála z 1099-1148., dnes  prohlášena za památku Unesca jako skvělý příklad románského umění, práce dvou velikých umělců (Lanfranca a Wiligelma). Stavbu objednala dynastie Canossa, V městě je i palác ze 17. stol,  dnes  vojenská akademie. brána Torre Civica a náměstí Piazza Grande

 

Monreale,                  http://www.sicilie.cz/default.asp?ACTID=4&ACT=5&content=19&mnu=4

 

            Jako městečko na Sicilii nad Palermem bychom ho nechválili, nebýt  nádherné katedrály, perly normanského stavitelství jako dědictví normanského království, plné zlatých mosaik, s 300 figurálními sloupy a s  křížovou chodbou

 

Neapol Napoli           http://cs.wikipedia.org/wiki/Neapol

                                   http://www.italie-online.cz/regiony/campania.htm#5

Hlavní město Kampánie Napoli , hustě zastavěné centrum je  plné paláců, kostelů a klášterů, Z Plebiscitního náměstí =Piazzy del Plebiscito vybíhá Via Toledo (zvaná též Via Roma) na sever k Piazze Dante. Úzké Via del Tribunale a Via San Biaggio del Librai protínají východní část historického, jádra „Spaccanapoli“. Jižně od Palazza Reale leží čtvrť Santa Lucia a směrem na západ přístav Mergellina. Nad městem se rozprostírá čtvrť Vomero.

Z těch míst hodných shlédnutí zde vyjmenujme alespoň Nový hrad, královskou zahradu , Královský zámek, Divadlo S.Carlos,, Galerie Umberta I., Radniční náměstí, Radnice, zámek Caserta= „Versailles Neapole“ , International Society of Cybernetic Medicine di Napoli,

Kostely:  San Lorenzo Maggiore, San Gregorio Armeno, Museo Filangieri , Sant´Angelo a Nilo, San Domenico Maggiore, Santa Chiara., Gesú Nuovo Monteoliveto, Cappella Mastrogiudice
            Muzea  : Museo Civico.,  Museo Nazionale di San Martino , Museo Principe di Aragona Pignatelli Cortes., Museo Nazionale della Ceramica Duca di Martina, Museo di Capodimonte

Katakomby sv. Januária Castel dell´Ovo

Můžeme shlédnout  přístav,  i kráter dosud nevyhaslé sopky Solfatara, výlety na Capri, na Paestum),

 

Padova           http://citanka.cz/polak/it1-4-6.html

 

 Jako město samo vás dnes moc neuchvátí . Pro mne to bylo město  arkád a podloubí, město paláců. Možná dříve bylo něčím mimořádným., když se jmenovalo Patavium.  Narodil se zde  římský historik Livius,  Ty hezké středověké paláce zde vznikaly ve 13. a 14. století, např. Palazzo della Ragione .Dnešku může ještě něco říci  Padovská univerzita , založená  1222 římským císařem  Fridrichem II. Tady totiž  přednášel Galileo Galilei, astronom, fyzik a matematik (1564 – 1642).  Dnes vás moc neuchvátí  tržiště s ovocem  Piazza della Fruta, nebo se zeleninou Piazza della Erbe,

Vše  v městě zachrání však katedrála (vystavěná  v 9. století a přestavěná 1552) , nebo spíše svatý Antonín , zejména, když sem přijdete v den 13.6., jako m, kdy má svátek Antonín Paduánského.Ono těch svatých Antonínů je více ( Maria Klaret, Pieriozzi, Veliký) , kolem katedrály na náměstí Prato della Valle, je na 80 slavných  Paduánců. Antonínů , mezi nimi i mnoho, které jsem jako Antoníny neznal a nejsem si jimi jist, např. Galilei, Petrarca, Ariost, Tasso, Baltore, Jan Soběský, Gustav Adolf atd. Neohromí vás však mlčící sochy,  ale hlasitý  „rumrai“ naparáděných a olivrejovaných  mužů, celých kapel  současně hrajících, snad desetitisíce poutníků, kteří se tlačí do chrámu svatého Antonína, aby mohli líbat jedno místo obrazu svatého, aby mohli hned vykřičet svou prosbu o pomoc nejrůznější. Nic se nebojí infekce  a nevím, zda to dělají i s tím olizováním obrazu v průběhu epidemie. Jméno tohoto svatého volají Vlachové, ať se zaříkají nebo klejí. Vše se v tom křiku odráží  od zlata a stříbra v okolí chrámu. Moc dlouho jsme tam v chrámu nevydrželi. Hledali jsem ale nenašli jsme  malý kostelíček Santa Maria dell´´Arena, kde každý kousíček vnitřku pomalovali Giott, Montegnova a Donatello. Snad až příště.

.

Palermo http://www.sicilie.cz/default.asp?ACTID=4&ACT=5&content=21&mnu=4

 

Nemusím vám napovídat, že je to dnes hlavní město Sicilie,  i když jeho slávu založilo normanské období, pro něž svědčí Normanský palác, katedrála zasvěcená Paně Marii. V její nádherné kapli se unikátně dodnes  spojují prvky latinské, byzantské a arabské. Trojlodní kaple, rozdělená antickými sloupy, je vyzdobena skleněnými mozaikami s biblickými výjevy. Po zničení Hohenštaufského rodu přišli na Sicílii Anjouovci, a s nimi konec zlaté doby. A bylo to právě v Palermu, kde začalo povstání  „Sicilské nešpory, při kterém byla nenáviděná francouzská nadvláda utopena v krvi.

            Moc jsme už  neprohlíželi ruiny kláštera San Giovanni degli Eremiti nedaleko Normanského paláce ani pod klášterem Kapucínů ukrývají se  katakomby s neskutčeným množstvím mumií mnichů i místní nobility. Archeologické muzeum patří k nejvýznamějším v Itálii, a to je co říci.

 

Pisa   http://www.cestovani.cz/zeme/italie/pisa/

 

Městu vévodí Náměstí zázraků =Campo dei Miracoli, na kterém se nacházejí čtyři budovy – na Piazza del Domo románská bazilika se šikmou věží  Její odklon horní části věže od paty je přes 4 metry. Je zde  baptisterium a se hřbitovem Camposanto .Není to ale smutné místo smířlivého odpočinku.. Je to místo varující živé, místo pomalované starými freskami s vytahováním duše z těl smrtelníků, s ďábly i anděly.

 

Pompeje         http://www.cestovani.cz/zeme/italie/pompeje/

 

Zříceniny antického města  v Kampanii 24 km od Neapole, zničeného

odpoledne 24. srpna  v r. 79 n .l. při erupci Vezuvu. Vykopávky zde začaly až od 1748,  a odkryly fórum, divadla, bazilika, dům Lorea Tiburtina, Vilu mysterií, Dům Vetiů s nástěnnými malbami. K nejčastěji navštěvovaným však patří nevěstinec s erotickými malbami na stěnách. Kulturněji založení turisté jistě potěší i návštěva Velkého divadla. Mnohé památky však najdete až  Neapoli  v Museo Archelogico Nazionale s římskými poklady z Herculanea a z Pompejí.

Pro mne jako turistu  bylo v Pompéjích setkání s knězem ze Slezska, který mne pozval na svoji faru , pohostil mne a dokonce mne tam ubytoval, abych se nemusel vrátit ten den do Neapole, kde jsem předtím bydlel v hotýlku pochybné pověsti. V pompéjích jsem za ušetřené pe íze nakoupil několk knih, které mi bohužel při požáru mé chaty shořely.

 

Ravenna         http://www.italie-online.cz/regiony/emilia.htm#11

 

            10 km cesty kolem průplavu zanášeného Pádu  leží Ravenna  a zcela výjimečné Mausoleum Theodericha Velikého (450 – 526), krále ostrogotského království, které je na destihranné budově je zastřešeno  250 tunovým kamenným  blokem.  Ravenna pak byla  centrem  byzantského panství Itálie.  V 6. století  zde vzniklo  Bazilika San Vitale  a  baptisterumem,. Na 18. století zde vzpomíná  malá kaple s ostatky Danta Aligheri= Tomba di Dante, který zde zemřel už v 1321. V Ravenně nenajdete však jen jeho museum, ale uvidíte zde i  Mausoleo di Galla Placidia, Baziliku Sant'Apollinare Nuovo aj.

 

Rimini             http://www.italie-online.cz/regiony/emilia.htm#10

 

Ani bych se o Riccione a Rimini , o těchto rekreačních střediscích, nijak nezmiňoval , protože jsem se dostal na těch 15 km dlouhých pláží  jako lékař  ROH výpravy ostravských horníků.  Bylo s nimi hodně práce, zejména, když holdovali zdarma poskytovanému vínu. .  Jeden z nich mi dokonce v opici rozbil ústa. Z oblasti místní kultury to nebylo nijak význačné  středisko, a to ani  Pallazzo del Podesta ze 14. století ani františkánský kostel Tempio Malatestiano  ze 1450. V jeho blízkosti jsme vícekrát navštívili San Marino

San Marino    http://www.bongobongo.cz/svet/sanmarin.asp

 

Je nejmenší samostatnou republikou v Evropě a po Nauru v Oceánii dokonce druhou nejmenší na světě. Leží asi  30 km letoviska Rimini. na kopci.  První ústavu San Marino přijalo už v roce 1600 .Je pro miliony turistů častým cílem pro laciné nákupy.. Tam se mi přihodil takový zážitek, že jsem  si vyžádal razítko do pasu. To razítko jsem si musel zaplatit, i když nás přes při překročení hranic do Italie  a zpět  pouštěli zdarma , ale bez razítkování.

 

Segesta          http://www.zzz.cz/cesty/index.php/1517

 

Jsou to už jen zbytky řeckého města na Sicili, z nich už toho moc nezbylo, jen místní  a dosud hrající divadlo a odhalená část městské hradby s bránou.

 

Sicilie http://www.sicilie.cz/

                        http://www.sicilie.cz/default.asp?ACTID=2&mnu=2

                        http://www.cestovani.cz/zeme/italie/sicilie/

 

            Možná, že si neuvědomujete, že Sicilie je největší a nejlidnatější ostrov  ve Středozemním moři s  nejvyšší sopkou Etnou. Pojmenování  má Sicilie podle  dávného kmene Sikulů. Kromě výše uváděných měst jsou zde i archeologické lokality.

 

Sirmione,

 

Nejkrásnější městečko na poloostrově na jezeře Lago di Garda http://www.google.com/search?q=Sirmione&hl=cs&lr=lang_cs&start=30&sa=N

Sirmione  byla původně. římská stanice na Via Gallica (mezi Brescií a Veronou); Byly zde lázně s horkými prameny, Historickým centrem  je Scaligesrská pevnost Rocca Scagliera (hrad  ze 13. stol. u vstupu do města, oblíbené to místo Dantovo - 29m vysoká masivní věž, vyhlídka), S. Maria Maggiore (15. st.), S. Pietro in Mavino (z 8. st., uprav. ve 14. st., fresky), Grotte di Catullo (romantické ruiny římské vily římského básníka Catula 84-54 př. Kr.

 

Syrakusy        http://www.sicilie.cz/default.asp?ACTID=4&ACT=5&content=20&mnu=4

 

Antické velkoměsto Siracusa a přístav na východním pobřeží Sicilie, Založeno 734, původně helénské město, soupeř Říma, Kartága i Athén. Syrakusy založili Korinťané ve 2. polovině 8. století př. Kr.. Na starém městě  na ostrově Orthygia (Husí ostrov).je   Castello Maniace, Fontána, Muzeum , Římský amfiteátr,  Katedrála,  Ucho Dionýzovo a řecké divadlo, které opatří  (prý) k nejzachovanějším na světě, Nesmím zapomenout na Tvrz Eulalio, Syrakuzy jsou známé jako rodiště řeckého Archiméda (287 – 212 n.l.), který zde  (prý ) pobíhal nahý a byl zavražděn zde jako obránce města po dobytí města Římany . Svým strojem  vlastní konstrukce dva roky úspěšně chránil Syrakuzy..

.

Taormina        http://www.cestovani.cz/zeme/italie/taormina/

            http://www.ikoktejl.cz/magaziny/koktejl/MKzajimavost/zajimavost0301.html

 

Klimatické lázně na východním pobřeží Sicilie jsou navštěvováno hlavně pro pohledy na Etnu, ačkoliv mají mnoho památek antických a středověkých,, viz Akvadukt, , paláce ,

Divadlo ze 3. století před Kristem , které začali budovat už Řekové a později je upravili Římané. Známý byl i odeion pro recitaci a hudební přednesy a  nádrž na naumachie, v níž se simulovaly námořní bitvy. Na místě někdejšího římského fóra se tyčí Palazzo Corvaia (14. století, zrenovovaný roku 1636, připomínající pevnost.

 

Tarquinia        http://www.italie-online.cz/regiony/lazio.htm#16

 

Starověké město v dnešním regionu  Lazio se jmenovalo napřed jako Tarxuna  a  řadilo se  k nejvýznamnějším centrům etruské civilizace. Až do 4. století před Kristem, kdy si ji podmanili Římané, Dnes je největší jeho atrakcí Museo Archeologico e Necropoli na Piazza Cavour. s  přední sbírkou  etruského umění v Itálii. Sarkofágy v přízemí zdobí pololežící postavy zesnulých, avšak daleko zajímavější jsou terakotoví okřídlení koně v mezaninu ze 4. století před Kristem. Na vrcholku kopce zvedajícího se 2 km na jihovýchod od města si prohlédněte nekropoli s hrobkami, vyhloubenými do měkkého sopečného tufu. Najdete jich tu téměř 6000, ale najednou je možné navštívit jen asi patnáct. Fresky uvnitř měly připomínat mrtvým pobyt na tomto světě a líčí mnoho rozmanitých výjevů, od divoce tancujících postav v hrobce lvic (Tomba delle Leonesse) až po hostinu v hrobce leopardů (Tomba del Leopardi).

 

Vatikán,         http://cs.wikipedia.org/wiki/Vatik%C3%A1n

                        http://staty.oktip.cz/?tree=44

 

Vatikán = Stato della Citta di Vaticano.je nejmenším zcela nezávislým státem na světě. Je sídlem římskokatolické církve, a tedy i sídlem papeže. Jako jediný stát na světě má za úřední jazyk latinu, ale samozřejmě se používá i italština. Vatikán se rozkládá na území Říma.

Hlavní stavbou zde je Bazilika sv. Petra= Basilica di S,Pietro, Jeho mnohonásobná přestavba  pokračovala staletí. ( viz přestavba 1505 Michelangelem, přeměna v 17. stol.).

 

 

Nad vchodem Lodička =Navicell, Interier: Kaple Piety  s Michelangelouvou Pietou., Kaple sv.Šebestián, Kaple Největší svátosti, Kaple sv.Michala,  Apsida se stolicí sv.Petra, Kaple sloupu, Klementinská kaple, Křtitelnice, Síně pokladu sv. Petra, Vatikánský kříž, Vatikánské krypty

            Vaikánské paláce (Bronzová brána, Královské schodiště, Královský sál, Apoštolské paláce, Klementiský sál, Papežské schodiště)

            Vatikánská muzea-vchod z Třídy Viale Vaticano : M. historická, Obrazárna, M. Světské, M.křesťanské

            Sixtinská kaple, Rafaelovy sály, Rezidence Borgiú, Vatikánská knihovna,

Svatopetrské náměstí=Piazza San Pietro in Vaticano,284 sloupy a 88 pilířů, Třída  Usmíření , Obelisk, Palazzi Vaticani, Musei Vaticani,Zahrady Giardini Vaticani, Sixtinská kaple.

 

Verona           http://www.cestovani.cz/zeme/italie/verona/

 

Je druhým nejvýznamnějším městem Benátska. Leží na úpatí horské skupiny Monte Lessini při řece Adiži  Zaparkovat auto je zde velkým problémem, nám se to podařilo téměř v centru města až v podzemním parkovišti

Z veronských památek vyzdvihněme : Bazilika San Zeno - je jednou z nejkrásnějších románských staveb severní Itálie. To „nej-„  zasluhují zejména jeho vrata pokrytá mosaznými obrázky a kamenné obrázky v portálu.Vytvořili je prý Nicolaus  a Wiligelmus. Je to doslova  nejkrásnější obrazová bible. Bible, v níž oslavují Boha i obrázky zvířat, obrázkem orajícího Adama , šlapajícího víno, jezdícího na koni . Je to bible prostoty lidské , ne obraz moci a pozlátka církve.

Bránou procházíme do centra města na náměstí Piazza Brá, kde se nachází nejvýznamnější památka města Amfiteatro Arena. Ten připomíná římské Coloseum. Aréna byla dokončena roku 30 n.l. a vešlo se do ní okolo 20 tisíc lidí. Původně se zde konaly gladiátorské zápasy, býčí zápasy,dnes hlavně divadelní a operní představení. Na náměstí se dále nachází městská radnice Palazo Minicipale. Ulicí Via Stella se dostáváme se na náměstí Piazza delle Erbe, kde je kašna Fontana di Madonna Verona z roku 1368. palác Palazzo Maffei. Před palácem se tyčí vysoký sloup s benátským lvem.

Verona je však především dějištěm románu Williama Shakespeara Romeo a Julie a tak snad všichni turisté zavítají ke Casa di Giulietta =Juliin dům. Na malém dvorku je zde možné obdivovat proslulý balkón, ale i sochu Julie. Pravé Juliino ňadro je dosti oblýskané. Je to tím, že dle pověsti prý každý, kdo si sáhne na Juliino ňadro, bude mít štěstí v lásce. Celý dvorek je zaplněn i množstvím milostných vzkazů, které zde turisté zanechávají. Poté jsme se vydali pěší zónou zpět na náměstí Piazza Brá a zde odbočujeme vpravo a dostáváme se k hradu a kostelu Castelvechio ze 14. století. Skládá se z vlastní pevnosti a rezidence rodu Scaligeriů

            Zde se musíme poklonit městu jako rodišti  malíře Paola Veronese (1528 – 1588) za jeho obrazy v kostel  San Giorgio Maggiore. To jsme také udělali.  jako symbolu výšin umění. Zbývá tedy jen  už kráter Italie.

  

Vesuv (1270 m)

 

Mohli jsme dojít až ke kráteru, který neustále dýmá na výstrahu. Do kdy ještě ? Moc dnešních vědců se domnívá, že z něj vzniknou brzo nové Pompeje.

 

 

Epilog

 

            Karel Čapek ve své knize Italské listy uvádí : „ A proto nyní kladu …výstrahu všem, kdo budou čísti tuto knižku, aby ji nepovažovali za průvodce, ani za cestopis, aniž za cicerona, nýbrž za cokoliv jiného budou chtít; a aby až sami někam pojedou, spoléhali krom jízdního řádu jen a jen na zvláštní milost, jež doprovází pocestný lid a ukáže mu více, než vůbec je možno napsat a vypravovat“.

K tomuto vypravování za zapomenutou latinou se ve vší skromnosti připojuji i já se svými vzpomínkami.

Ještě odkaz na naše Dolomity

Doporučená literatura:

Milota Zdirad Polák: Cesta do Italie

Mapy:

Forum Romanum

mapa Říma

Roma urbs