E.Bernard 3735

ELG
BREVETE
E.BERNARD
Lesieur
Dunkerkoue

Sedlák z pobřeží, co pamatuje vylodění spojenců u Dunkerkoue, tomu leží po pradědovi za trámem už dobrých 150 zim tahle vypulerovaná křesadlová perkuse dvanáctka, brokovnice na zajíce a na střelný prach černý s přiznanými úderníky, shora do rantlu pěkně tlukoucími. Tak tem mi ukazuje, jak pro odejmutí drátkového laufu dvojky, kovaného na trnu, nejprve nutno natáhnout oba kohoutky do poloviční polohy pak velkou pákovou pojistku do strany pro sklopení laufu do nabíjecí polohy a nakonec malou páčkou uvolnit dvouhlaveň. Potom jak levý kohoutek nazpět vypustit zadní spouští a pravý přední, když zajoch se někam schová. Dvanáctka je to, s broky většími na zajíce dobrými, neb z unce dvanácte jich vyraženo a do papírové patróny napěchováno, ne šestnáct nebo dokonce osmnáct menších na koroptve.
Oproti tomu takové lankové Hamerlesky, jak pojmenování její, koumákům zvídavým již napovídá, kladívek velkých více nepotřebují, za ně se stydí.