Pravidla moštárny

Před zámrzem

Taková kamna musíte chápat přinejmenším jako svého životního druha, tolerovat a napravovat jeho slabá místa, neb ona umí být i dosti náladová díky své nebezpečné inteligenci a tím, že si chtějí žít svým vlastním životem.

Po příchodu do stavení odfajfkujte tenhlecten checklist, jako před rolováním toho rozdrkocaného dvouplošníku v horách Skalistých, kdysi pradávno.

Přikázání prvé - POZOR !!! nikdy neuzavřít všechny radiátory. Setrvačnost systému je velmi hlouhá a trvá několik nekonečných minut, po otevření alespoň jednoho z nich, nežli se vám vrátí chladná hlava a ochlazená voda, které jediné mohou zabrániti úniku páry z pojistného ventilu. Zděšeně pozorujete nezadržitelně stoupající rafičku velkého tlakoměru.

Přikázání druhé - POZOR !! při odchodu z chalupy a rozpáleném topeništi, do končin kde nebude slyšet siréna. Ponechte kohout větve vyhřávající zásobník užitkové vody a pro sichr alespoň jeden neautomatický ventil radiátoru otevřený. Tj. duralový u Tomáše nebo v kuchyni. Termostatické ventily se sami uzavřou při dosažení přednastavené teploty.

I. Temperovat - ohřát otopovou vodu v radiátorech (dále jen OV) ústředního topení elektrokotlem (dále EK) na 50 st C. (Tento krok usnadní a urychlí zapalování, ale něco stojí.)

1. ohřev se urychlí uzavřením všech ventilů na radiátorech, což je ale v rozporu s přikázání prvním. Tzn. ohřívána jsou pouze právě zapalovaná litinová kamna na dřevo vodou z EK.
2. Červené kohouty vpravo a vlevo od čerpadla Grundfos u litinových kamen musí být ve vodorovné – otevřené poloze.
3. zapnout EK na chodbě u sklepa, kolébkou napravo zespodu. (jen v případě, že LCD nahoře nic nezobrazuje), (cena elektřiny je cca 2. -Kč od pátku 12:00 do neděle 22:00, jinak cca 7.-Kč, pro rok 2009)
4. vynuceným ohřevem OV

a. Stisk prostředního tl. MENU
b. Šipkou nahoru na ekvitermní křivku, parametr P8
c. Potvrdit tl. MENU, rozbliká se plus-mínus
d. Šipkou dolů na hodnotu NE
e. Potvrdit tl. MENU,
f. Po 10 sec. sledovat teplotu OV, prvé číslo zleva až na 50 st C
g. Ohřev zastavit snížením ekvitermní křivky na 6. Kotel by měl vypnou ohřev na 0 kW, na LCD druhá řádka zleva. (Eventuelně na nižší ekvitermní číslo. V závislosti na venkovní teplotě)

II. Zatopit v litinových kamnech

1. Ohřát komín 1/5 kostky PEPO v pravých komínových dvířkách ve sklepě
2. Otevřít dolní šroubovací uzávěr primárního vzduchu. Toto po rozhoření zcela utáhnout, jinak by nefungovala mechanická regulace, pravý bakelitový knoflík na kamnech, termostatické kolečko na 5. Otevřít horní šoupátko sekundárního vzduchu.
3. Zapálit roští Rudým Právem, při nedostatku použít PEPO a zavřít skleněná dvířka

III. Otevřít kohouty radiátorů

1. V podkroví
2. V kuchyni
3. U Tomáše
4. V chlívku

IV. Zkontrolovat zda svítí zelený LED display na oběhovém čerpadle Grundfos, vlevo od kamen. Teplota spuštění je pro režim temperování pomocí EK nastavena na 50 st. C na šedivém termostatu. Termostat musí zobrazovat na LCD, jinak není pod napětím a je nutno zapnout černou UPS APC (nesvítí-li na něm LED) stiskem horního tlačítka Start a pokračovat viz bod V.

V. Jinak ruční režim podržením OK a stiskem A, nouzové zapnutí oběhového čerpadla nebo zapnout čerpadlo EK přepnutím teploty OV a nejjednodušeji kapilárním termostatem nad vypínačem u podlahy.

VI. Grundfos na vyšší výkon III. na zeleném display LED

VII. Uzavřít primární vzduch dole a překontrolovat termostatické kolečko, zprava na kamnech, zda je na 5. (5 radiátorů)

VIII. Na LCD display termostatu Auraton 1111 stále hlídat teplotu OV, prvé číslo zleva. Zpátečka je druhá, teplota ve sklepě třetí. POZOR musí se točit clonka kolečka na červeném vodoměru vlevo od čerpadla Grundfos. Kontrolující zda OV cirkuluje. Honěna čerpadlem EK kotle točí vlevo a Grundfosem vpravo. OV se nesmí přiblížit bodu varu. Tím naroste tlak nad 2,5 Atm, pojistný ventil vypustí OV a vodní výměník litinových kamen se zničí.

IX. Po vyhasnutí kamen přepnout EK na temperující režim. Termostatickou hlavici ve chlívě před vločku.

Pozdější poznatky nejen litiňáčů OLYMBERYL:

Vzduch pro spalování je přiváděn vždy pod rošt topeniště. Primární nepředehřívaný šroubovací krytkou ve dvířkách popelníku, nebo přímo otevřením těchto dvířek. Částečně předehřátý přes klapku kapilárního termostatu umístěném na pravém zadním rohu. Dále skrze centrální otvor za popelníkem. Plně předehřátý tzv. sekundární vzduch pak mřížkou se šoupátkem nad skleněnými dvířky. S nouzovými mikrootvory cca2x5mm, vpravo a vlevo vpředu nad dvířky pod snímatelným horním litinovým látem. Tento vzduch prochází dále v meziprostoru ve škvíře mezi vnějším bočním litinovým pláštěm a vnitřní žáruvzdornou keramickou stěnou, kde se ohřívá, dvěma bočními otvory za dvířky po stranách popelníku. A přispívá nejvíce k oplachu skla proti očazení. Záhodno je proto čistit i přední boční otvory v roštu. Oplach je nejzřetelnější při topení suchým tvrdým dřevem. Odpor této nejdelší cesty je zákonitě největší a vyžaduje největší tah kouřovodu. Zanáší se také popelem z popelníku. Kouř-spaliny ze dřeva neutíkají, protože jdou vždy proti sání. Až na případ zcela ucpaného kouřovodu. Přívod spalovaného vzduchu je omezován i zaneseným roštem topeniště. K pročištění štěrbin slouží levé roštovací táhlo. Pozor ale na přílišné propadávání žhavého popela, od kterého by měla chytit nová polínka. Postačí jednou zaroštovat. Též pozor, přílišný tah může plamen i sfouknout – uhasit.

Nejtěžší je přivést topeniště do stádia sekundárního spalování. Mnohem vyšší účinnost a tím i menší spotřeba dřeva. Znamená to zvednout teplotu u OV nad 62 st. C při uzavřeném přívodu na dvířkách popelníku a přivřeném zadním přívodu předehřátého vzduchu termostatem nastaveným mezi 4 až 5. Proces urychlí předehřátí OV elektrokotlem při uzavření většiny radiátorů, hlavně podlahové větve Kchang. Stádia sekundárního spalování je dobré dosáhnou, co nejdříve, jinak Vám vyletí spousta tepla komínem, protože máte otevřena popelníková dvířka nebo ventilaci. A poznáte jej podle plamene, který se odtrhává od dřeva a vzplane až kousek nad ním.
Již při 56 st. C je většinou možné zcela zavřít popelníkový primární přívod vzduchu.

Polínka v topeništi umisťovat dále od skla a tak aby svojí polohou a profilem usměrňovala plamen na zadní plochu teplovodního výměníku a po přiložení na pár vteřin rozfajrovat zaroštováním při otevřeném popelníku.

Otevřeli se Kchang (prvá generace bez zabudovaného omezovacího imbusového ventilu), čerpadlo točí v režimu AUTO jen na 8W a nemá chuť vytlačit otopovku až do podkroví. Chtělo by to vmáčknout do trnože více tenčí podlahové trubky a na výstupu zařadit zmíněný ventil, jinak tento radiátor působí jako zkratka pro OV.

Chcete-li si nahřát pouze svoje pozadí na lavici u stolu drahou šťávou od pana ČEZu, uzavřete všechny kohouty a choroše postavte pěkně na rantl popelníku kamen, aby Vás to trklo, kdybyste čirou náhodou při zapalování opomenuli otevřít kohouty u čerpadla, uzavřené z doby, kdy se netopilo dřevem, a běžel jen elektrokotel.

Největší kumšt je vybalancovat tah, potažmo přívod blahodárného kyslíku. Rozdíl tlaků mezi nasávacím otvorem a ústím komínového sopouchu se v průběhu dne i roční doby neustále mění. Příliš velký rozdíl - tah nejenom že vytáhne všechno teplo komínem, ale může i oheň sfouknout.

Nežli se ohřeje dvě stě pětatřicet kilo litiny a pár litrů otopové vody v kamenci na teplotu zplynování dřeva to chce trochu trpělivosti. Časté otvírání a luftování při přikládání tento kýžený okamžik jen vzdaluje ochlazováním topeniště studeným vzduchem, jako při častém nahlížení do lednice, zda tam omylem nezbylo něco od večeře.

Klapka v horní zadní části topeniště spravedlivě rozděluje plameny pro teplovodní výměník a pro ohřev litiny vlastních kamen. Lze ji zašprajcovat železným klínem opřeným o madlo klapky a tím pustit více žáru na ohřev otopové vody, nebo pomocí vlastní patentová fixace řádným magnetem.

Další kontrolní mechanismy:

Stálo by za úvahu připojit manometr teplé vody vpravo od OLYMBERYL pod mycí stůl pro kontrolu absorbce tlaku teplé vody v zimním režimu bez modré expanzky při ohřevu ze solárů. Event. i s přetlakovým alarmem. Např tlakový spínač od staré vodárny na větev teplé vody pod mycák v kuchyni.

POZOR při zimním režimu II.st., tj. voda pouze ve sklepě, kdy je odpojena modrá expanz. nádoba a uzavřena cesta přívodu studené vody skrze starou žlutou vodárnu se svojí vlastní expanzkou. Nepřihřívat z OLYMBERYL. Solární ohřev TUV a jeho nárůst tlaku může absorbovat otevřený horní kohout teplé vody na TS400 a otevřený alespoň jeden kohoutek teplé vody na umyvadle aby nepopraskal smalt v TS400.

Další pojistné mechanismy:

Při 70 st C OV zpátečky spustí termostat ventilátor pod pravým duralovým radiátorem v kuchyni.
Při 80 st C OV zpátečky spustí siréna u termostatu.
Při 85 st C OV primáru spustí školní zvonek na příruční knihovně.

Varovný zvuk – rychle ošetřit, viz bod IV.

Červené kohouty vpravo a vlevo od čerpadla Grundfos musí být při topení dřevem ve vodorovné – otevřené poloze. Zavírají se pouze při výměně čerpadla a pro uzavření litinových kamen coby radiátoru, jako kterýkoliv jiný radiátor v soustavě.
Redukovaný noční režim Grundfos Alpha2, symbol půlměsíce se stará o automatické přepnutí čerpadla na minimální výkon, pokud teplota čerpané kapaliny klesne o 10-15° C v průběhu dvou hodin.
V případě zvýšení teploty o 10° C se čerpadlo okamžitě přepne zpět a zajistí potřebný výkon pro vytápění.
Volitelná funkce nočního režimu tak reaguje na změnu teploty vody v soustavě a přispívá k energetickým úsporám vaší domácnosti.


závislost boru varu vody na Atm. tlaku:

100 st C při 1,0 Atm
125 st C při 2,3 Atm

POZOR EE u čidla A, přetopeno tj. nad 90 st. čerpadlo vypnuto

Vymítání komínu a kouřovodu před zimou:

Stříšku nad komínem otočit kolem pravého šroubu (protáčí se) a štelovacím ocelovým čtyřlístkem od Karla Janaty s pěti kg závažím, po vychladnutí komínového tělesa pročistit. Dole ve sklepu vybrat olámané černé sklo olámaného dehtu. Kouřovody protáhnout kocourem uschovaným nad stropem starého dřevníku. Dolní litinově koleno kouřovodu OLYMBERYL prošťouchnout drátem směrem nahoru. Na švu-spoji s litinovou další rourou se zachytávají spečené kusy mouru oškrábaného z horní části kouřovodu.Heat Pipe

teplota varu

Měření vysokých teplot

Diskusní a poradenské fórum

Příložný termostat

Olymberyl

Před zámrzem:

Ponechat vodu v zásobníku TS400 pro absorbci tepla ze solárů. Vypínač s dotnavkou na krabici na kabelu vedle vodárny.
Vypínačem u termostatu proti zámrzu zkusit přívod napájení 220V, červená kontrolka.
POZOR Termostat má svojí tepelnou ochranu, čudl pro hrot propisovačky nad kolečkem, přístupným po odšroubování černého deklu.
Vyplnout vypínač ponorného čerpadla ve vrtu.
Vypustit velkou modrou expanzní nádobu. POZOR nejprve zavřít přívod.
Zavřít hlavní kuláč studené vody pod TS400 a vytahnout injekční sříkačkou vyvrtaným bočním otvorem vodu, NEZAVŘÍT bypas zpětné klapky. Roztrhl by se.
Zavřít hlavní kohout horké vody na vrcholu TS400, otevřít jeho odvzdušňovák. Po vypuštění otevřít, viz níže.
Vypustit všechny kohouty, hlavně ty ve sklepení, v koupelně i ten pro venkovní hadici a pačku a nechat je otevřené.
Pračka - vypusť-odpad pod úroveň vany, spustit odstředění.
Zkusit nechat otevřený hlavní kohout horké vody na vrcholu TS400, jako expanzka, nevyteče-li celý TS400? Ověřeno O.K.
A znovu zkušebně vypustit všechny kohouty, hlavně ty ve sklepení.

POZOR na kulové kohouty. V poloze zavřené pod tlakem jim kouli bezpečně roztrhne led. Všechny otevřené i v koupelně.
Pomohlo by snad vyvrtat z boku otvor pro vycucnutí vody injekční stříkačkou. Pak ale rychle přepínat, odsříknou. Dokonale obandážovat bublinkovou fólií lupotherm, nebo je nahradit šoupátky.

Vylýt:
sudy
litinové hrnce na kamnech i v dílně
brusku Tiffany u Kytky
pračku vzduchu v podkroví
spodní ventil kompresoru pro nakondenzovanou vodu a odpojit kompresor.
vyfouknout pračku a myčku nádobí ??? konvice
...

Na jaře:

Postupovat v opačném pořadí.
Uzavřít všechny kohouty.
Zapnout spínač ponorného čerpadla.
Vytáhnout a opět zasunout kabel 220V od automatiky domácí vodárny, čímž smažeme chybovou hlášku "Bl".
Cca 1.dubna naplnit horní modrou expanzí nádobu za tankem 400L, jinak sluneční kolektory vyženou tlak vody nad 7 At.
Překontrolovat hladinu oleje v AIR kompresoru, mezi dvěmi ryskami.
...

Pročištění sítek OV pod EK a vlevo od kamen:

Jednou za rok, POZOR při prvozu EK se nečistota ze sítka u kamen naopak vyplavuje a naopak. Proto čistit každé zvlášť po delším provozu toho, či onoho.

Natlakování otopové kapaliny:

pomocí hadice na vypouštění kapaliny, nasazením na vodovodní řád. Kontrola na manometru vedle OLYMBERYL 1,2 At

To samé lze aplikovat i na nemrznoucí směs v solárním systému.

Bypass UPS:

Pro úsporu odběru standby u UPS APC a termostatu Auroton 1111 by nebylo na škodu přemostit UPS a to pouze do kapilárního termostatu s nulovou klidovou vlastní spotřebou, umístěným nad šedivým nouzovým spínačem oběhového čerpadla, nastaveným na cca 60 st. C. Bypass PC monitorovým napájecím kabelem. POZOR!!! Tento nouzový vypínač zřejmě využívá jednu aktivní žílu z AUROTONu 1111.

Stanby odběr:

APC 1500 u Boga
APC 2100 v racku u Erbaníků
APC 750 je 13W ... oběhové čerpadlo Grundfos na 7W napájí po dobu 2,5 hod.
APC 400 je 3W

POZOR!!! nezavírat kulové ventily pod EK, neb kotel slouží celému systému OV jako expanzní nádoba. Vlastní okruh s vyřazenou exp. nádobou absorbuje nárůst tlaku při teplotě 67st C si o 0,6 At.

POZOR!!! Za slunných dnů na dlouho nevypínat jistič EK, napájí i čerpadlo solárů. Uvařila by se kapalina v solárech.

Rázy v okruhu domácí vodárny řízené frekvenční automatikou PWM 230 Basic:

Otevřený kuláč „bypassu“ zpětné klapky pod TS400 může eliminovat rázy otevřením cesty k velké modré expanzivní nádobě i pro dolní větev vodárny k čerpadlu ve vrtu. POZOR ale jen při otevřeném spodním přívodním kohoutu studené vody do TS400 a uzavřeném výpustním kohoutu ve sklepu.

Elektrokotel MoraTop Komfort:

HDO u elektrokotle vyžaduje nastavení v rozšířeném serv.menu (při spojení pinů):
VT max=0 kW
NT max=7,5 kW
Při zařazení relé na kabel HDO naopak nastavit parametr 22. VT MAX OV na 7,5kW a NT MAX OV na 0 kW.

Jednou za x let vyčistit filtr pod EK a druhý vlevo od OLYMBERYL. Oběhová čerpadla EK a Grundfos jdou bohužel proti sobě a jedno druhému kal ve filtrech nechtěně vyplachuje !!! Nutno dořešit.

V topné sezóně možno ponechat kotel EK stále zapnutý na OV cca 26 st.C, Na noc a po dobu nepřítomnosti, tj. odjezdu do Prahy uzavřít OV do Olymberyl výměníku a otevřenou OV jen pod lavici.

Možno dokoupit:

Mora-Top sada GSM pro EK Komfort za 6171.-Kč

nebo zásuvka GSM od fy Hutermann

termohlavice Honeywell HR20 pro koupelnu, v režimu manu na OFF - nezámrzný režim

Dobastlen:

Datalogger zapínání oběhového čerpadla dvou solárních kolektorů termostatem EUROSTER 813 ... posloužil průtokoměr na této větvi před TS400. Nebo Bluetooth zásuvka monitorující odběr tohoto čerpadla předávající informace do telefonu s Android 4.3 a Bluetooth v.4.

Vypínač čerpadla Grundfos v EK zabudovaný do jednoho spodního otvoru pro průchodku pro čerpání tepla ze 400L zásobníku. Spínač připojí fázi L1 od vedlejšího centrálního vypínače EK. Současný protiproud čerpadla – na nejnižší otáčky, ve větvi litinových kamen, minimalizuje únik tepla z jejich výměníku do komína.

Málo účinné odčerpávání tepla. Možná příčina ve zpětných klapkách. Do budoucna zařadit přímo do větve zásobníku TS400 čerpadlovou jednotku Solar station SR962 s frekvenčním řízením otáček běžného oběhového čerpadla na základě informace se zabudovaným průtokoměrem a s dálkovým ovládáním z kuchyně po e-bus sběrnici. Viz Bogo.


Názory těch koumáků, co kopou za OLYMBERYL:
Primární vzduch uzavřený, pod rošt by neměl jít při topení vzduch, ochlazuje topeniště. Sekundární je ohřátý. Primární otvírám při otevírání dvířek aby nešel kouř do místnosti. Litinovou přepážku lze provrtat uprostřed nahoře prořezat závit M8 a dát tam šestihranný šroub a našteloval si mezeru cca 0,5 cm a kamna hřejí daleko lépe, prohoří i dřevo úplně vzadu a hlavně vydrží déle.


DAKR BLP 60 TEKTON UNI ver.6, v.č. 4132, rok výr. 2010, motor McCulloch 850, mulčovač 2013

Start u ver.850 pouze v poloze MAX !!! ne START

servis: Antonín Tomáš, Semily (info@zahradnitechnikatomas.cz) www.zahradnitechnikatomas.cz
Výměna oleje přesně 0,5L a vzduchového filtru na jaře až před sezonou.
Nejprve zahřát motor.
Naklánět jen na řídítka, s výjimkou výměny oleje, to můžete na okamžik na bok.
Výměna na mulčovač, centrální matice s podložkou, u bubnu boční dlouhý šroub.

Topologie zahrady: